niedziela, 4 maja 2014

Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą

Oto program majowej sesji. Dwa referaty o Norwidzie:

 „Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą” – program sesji
Dzień I (20 maja 2014) 
Sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
9:30 – otwarcie konferencji

10:00-11:20 PANEL 1
Dorota Babilas (UW), Polacy na dworze królowej Wiktorii
Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Nadwiślańskie marzenia o kraju nad Tamizą. Anglia jako 
utopia pokolenia pozytywistów
Tomasz Sobieraj (UAM), Wiktoriańska kultura naukowa a pozytywizm polski. Piotr 
Chmielowski o Johna Tyndalla „Mowie do Brytyjskiego Towarzystwa Rozwoju Nauk” („The Belfast Address”, 1874) 
Urszula Kowalczuk (UW), Matthew Arnold a pisarze polscy. Wstęp do badań
11:20-11:50 dyskusja
11:50-12:10 przerwa kawowa
12:10-13:40 PANEL 2
Przemysław Michalski (UP Kraków), Cyprian Kamil Norwid i Gerard Manley Hopkins – studium komparatystystyczne
Karol Samsel (UW), „Moc w słabości się doskonali….”. Cyprian Norwid wobec 
wiktoriańskiej koncepcji siły („Jane Eyre” i „Aleksander z Epiru”)
Tadeusz Budrewicz (UP Kraków), Rzymski łącznik (Bulwer – Rienzi – Asnyk)
Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL), Maciej Wierzbiński i wiktorianie
13:40-14:10 dyskusja
14:10-15:10 przerwa (dla referentów obiad w stołówce uniwersyteckiej)
15:10-16:20 PANEL 3
Lena Magnone (UW), Konfesje Lucy Snowe (o „Villette” Charlotte Bronte)
Aneta Mazur (UO), Magdalena Brzeska i Maggie Tulliver – wiktoriańskie siostry? O 
niektórych paralelach „Emancypantek” Bolesława Prusa i „Młyna nad Flossą” George Eliot
Anna Janicka (UW), Dominująca konstrukcja kobiecości w literaturze epoki wiktoriańskiej i jej wpływ na rodzimych twórców (komunikat)
Anna Ołdak (UW), Kobiety o kobietach – literatura wiktoriańska w polskiej krytyce 
literackiej na przełomie XIX i XX wieku (komunikat)
16:20-16:40 dyskusja16:40-17:00 przerwa 
17:00-17:50 PANEL 4
Barbara Bobrowska (UKSW), Prerafalecici, nazareńczycy i Greuze nad Wisłą (konteksty 
„arts” i „crafts” w „Argonautach” Elizy Orzeszkowej) 
Anetta Mandzyn (Uniwersytet Rzeszowski), „Dolce stil nuovo” i weneckie malarstwo w 
wydaniu wiktoriańskim (komunikat)
Michał Deniziak (UW), Sztuka a religia w myśli Johna Ruskina (komunikat) 
17:50-18:10 dyskusja
18:20 – uroczysta kolacja w Klubie Profesorskim UW
Dzień II (21 maja 2014)
Sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
9:00-10:20 PANEL 1
Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Dickensowskie echa w polskiej 
krytyce literackiej i literaturze XIX wieku
Aleksandra Budrewicz (UP Kraków), Recepcja humoru Charlesa Dickensa w Polsce na 
przełomie XIX i XX wieku
Agnieszka Bąbel (IBL PAN), Znak, którego nie ma. Przemilczenie, zaniechanie, brak w 
obyczajowości drugiej połowy XIX wieku
Ewa Ihnatowicz (UW) Żołnierz królowej
10:20-10:40 dyskusja
10:40-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:20 PANEL 2
Dawid Osiński (UW), Wiktorianizm widziany spod okularów kronikarza znad Wisły. Bolesław Prus i sprawa angielska
Anna Wietecha (UW), Bolesława Prusa (nie)inspiracje myślą Williama Jamesa w Wędrówce po ziemi i niebie i nie tylko
Ireneusz Gielata (Bielsko-Biała), Walter Pater i Bolesław Prus – ukryty dialog
Marian Płachecki (SWPS), Percy Lubbock nad Wisłą. Henry James i narracja personalna w Młodej Polsce.
12:20-12:50 dyskusja
12:50-13:10 przerwa
13:10-14:20 PANEL 3Oksana Weretiuk (Uniwersytet Rzeszowski), „Arthur & George” Juliana Barnesa w kontekście rasizmu wiktoriańskiego
Elżbieta Koziołkiewicz (UJ), Ciocia Jane żałuje – recepcja twórczości i postaci Austen w 
późnej epoce wiktoriańskiej oraz na przełomie XX i XXI wieku (komunikat) 
Anna Dzhabagina (UW), Modernistyczne spotkanie: „Biała róża” Narcyzy Żmichowskiej i 
„Pani Dalloway” Virginii Woolf (komunikat)
Izabela Poniatowska (UW), „Z dala od starej, kochanej Anglii”. Wyspiarze w tekstach Hajoty o Afryce
14:50-15:20 dyskusja
15:20-16:20 przerwa (dla referentów obiad w stołówce uniwersyteckiej)
16:20-17:40 PANEL 4
Janina Szcześniak (UMCS), Między widzialnym a niewidzialnym. Alchemia i okultyzm 
wporozie drugiej połowy XIX wieku. 
Joanna Majewska (UW), Duchy i dżentelmeni. Montague’a Rhodesa Jamesa wiktoriańskie 
„ghost stories” 
Karolina Szcześniak (UMCS), Na tropie zbrodni. Mroczne życie bohaterów prozy drugiej 
połowy XIX wieku
Ewa Paczoska (UW), Wiktorianizm i rytmy rozwojowe powieści polskiej drugiej połowy XIX w. Rekonesans
17:40-18:00 dyskusja i zamknięcie konferencji.

Dziękuję Karolowi za informację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz