niedziela, 28 grudnia 2014

Łukasz Niewczas: Niewidoczna metafora

Miło mi poinformować o ukazaniu się kolejnej pozycji w serii "Studia i Monografie". Jest to książka Łukasza Niewczasa "Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida." Książka w  pierwotnej postaci stanowiła rozprawę doktorską napisaną w Ośrodku Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.
 ISBN 978-83-7306-633-5

Bardzo dziękuję Łukaszowi za książkę i dedykację.

środa, 17 grudnia 2014

Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Ruszył. Jeszcze nie za obfity w hasła, ale Norwid już jest, z biogramem Gomulickiego i obszerną kolekcja graficzną. Proszę przyjąć link w przedświątecznym upominku:
http://ipsb.nina.gov.pl/

Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności


W sieci dostępna jest kolejna atrakcyjna kolekcja graficzna - zbiory PAU. Jeszcze uzupełniana, ale już jest co oglądać. Pod tym adresem:
http://www.pauart.pl

niedziela, 7 grudnia 2014

"Marian Maciejewski - profesura i profecja".


11 grudnia zapraszamy na sympozjum "Marian Maciejewski - profesura i profecja".
Organizatorem jest Instytut Filologii Polskiej KUL oraz IFP Akademii Jana Długosza i IFP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Program konferencji:
sala CN 208:
10.00 – otwarcie sympozjum:
PROF. HUBERT ŁASZKIEWICZ, DZIEKAN WNH KUL
10.00-13.30
BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA: Marian Maciejewski jako badacz liryki
DARIUSZ SEWERYN: Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego
WOJCIECH KACZMAREK: Analiza kerygmatyczna wobec aksjologii współczesnego literaturoznawstwa
AGNIESZKA CZAJKOWSKA: „Wieczory…” w literaturze XIX i XX wieku wobec romantycznej gawędy
11.30-11.45 – przerwa na kawę
MAŁGORZATA CWENK: Metoda kerygmatyczna a epistolografia – rozpoznania
KRZYSZTOF CZAJKOWSKI: „Błogosławiona święta” Gustawa Herlinga Grudzińskiego w świetle kerygmatu
MAŁGORZATA ŁUKASZUK: Marian Maciejewski a krytyka (także literacka)
12.45-13.30 – dyskusja
prezentacja pisma „Colloquia Litteraria” 1/2014 (16)
13.30-15.00
PRZERWA OBIADOWA
15.00-17.45
TOMASZ CHACHULSKI: Liryka polskiego oświecenia w pracach Mariana Maciejewskiego
JÓZEF FERT: Maciejewskiego wprowadzenie do Norwida
JAKUB MALIK: Maciejewskiego lektura „Lalki” Bolesława Prusa
16.00-16.15 – przerwa na kawę
WACŁAW PYCZEK: Metoda kerygmatycznej interpretacji w badaniach historycznoliterackich
JAROSŁAW BOROWSKI, EDWARD FIAŁA, IRENEUSZ PIEKARSKI: Prezentacja książki „Interpretacja kerygmatyczna: doświadczenia, re-wizje, perspektywy”, Lublin 2014
16.45-17.15 – dyskusja
17.15–17.45
PROJEKCJA FILMU: MARIAN MACIEJEWSKI
Zapraszamy!

piątek, 5 grudnia 2014

Fotografie Norwida

W cyfrowych zbiorach Polony możemy zobaczyć kilka fotografii Norwida. Pozwoliłem sobie wykadrować z nich samą twarz i powiększyć. Proszę popatrzyć.poniedziałek, 1 grudnia 2014

Norwidowski świat rzeczy, Toruń, 4-5 grudnia 2014

Aktualne materiały informacyjne związane z grudniową konferencją:


Pełny program:
Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu

Konferencja naukowa Norwidowski świat rzeczy

Toruń, 4-5 grudnia 2014
Program konferencji

Czwartek, 4 grudnia


Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Otwarcie konferencji

9.15 Wykład prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (UW) – Norwid – ważny i bliski

10.30 Obrady Plenarne

1. prof. dr hab. Edward Kasperski (UW) – Antropologia rzeczy u Norwida. Reizm – wykładnia humanistyczna – transcendencja
2. prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM) – „Wokoło lecą szmaty zapalone”. O zdeprecjonowanym świecie rzeczy w twórczości Norwida
3. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ –  Norwidowskie dialogi rzeczy
4. prof. dr hab. Józef Fert (KUL) –  Norwidowskie rzeczosłowie?
5. prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ) – Świat rzeczy w „Pierścieniu Wielkiej-Damy”
6. prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW) – Przedmiot jako materialny substrat symbolu – przypadek wierszy Norwida okresu dojrzałego


Przerwa obiadowa


Sala im. Ludwika Kolankowskiego
15.00 Sekcja A – Przedmioty w wieku XIX

1.    prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) – „Rzeczy” Norwida w procesie lirycznego kształtowania znaczeń
2.    dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku – Norwid wobec reifikacji świata dziewiętnastowiecznego
3.     dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – Cygara Norwida. Artysta wobec filozofii antysalonu
4.    dr Renata Gadamska-Serafin (PWSZ w Sanoku) – Pieniądze w twórczości Norwida 
5.    dr Karol Samsel (UW) – Cyprian Norwid – Brakująca ściana „kwadratu nieprzedstawialności” (Norwid-Prus-James-Conrad)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
15.00 Sekcja B - Religia i metafizyka                                                         

1. dr hab. Barbara Stelmaszczyk, prof. UŁ – Aksjologiczny wymiar  „rzeczy świata tego” w lirykach  Norwida
2. ks. dr Antoni Dunajski (WSD w Pelplinie) – Semantyczne funkcje obiektów sakralnych i akcesoriów liturgicznych w twórczości Cypriana Norwida
3. mgr Izabela Piskorska (UMK) – Nagrobek, katakomba, smętarz – wokół rzeczy ostatecznych
4. mgr Mateusz Grabowski (UŁ) –  Przestrzenie meta-fizyczne w ostatnich utworach Norwida
5. Paweł Bondaruk (UW) – „Całowanie patyn”, czyli o przedmiotach liturgicznych w pismach Cypriana Norwida.

18.15 Uroczysta kolacja

19.30 Wieczór artystyczny z poezją Cypriana Norwida, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3Piątek, 5 grudnia


Coll. Maius UMK, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Sekcja A – Zmysły, ciało i jego ozdoby

1. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB – Rzecz, które ranią
2. dr hab. Radosław Sioma (UMK) – Pamięć zmysłów (O „Czułości” Cypriana Norwida)
3. dr Zofia Dambek-Giallelis (UAM) – Codzienna niecodzienność Norwida
4. dr Dominika Wojtasińska (UMK) – Stroje w twórczości Cypriana Norwida
5. mgr Agnieszka Nurzyńska (UKSW) –  Nić i wstążka we wczesnej twórczości Cypriana Norwida (do roku  1851)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
9.00 Sekcja B – Od słowa do książki

1. dr hab. Włodzimierz Toruń (KUL) – Książki Norwida
2. dr Paulina Abriszewska (UMK) – Ironiczne pióro Norwida
3. dr Magdalena Karamucka (UAM) – Książka, księga, zwój… Wokół problematyki materialnego wymiaru tekstu w refleksji Cypriana Norwida
4. mgr Eliza Kącka (UW) –  Norwidowskie słowa i rzeczy. Status słów i status rzeczy w „Bransoletce”
5. dr hab. Agata Brajerska-Mazur (UMCS, KUL) –  Przekład Norwidowskich rzeczy – symboli – polskich konotacji

Przerwa obiadowa

Sala im. Ludwika Kolankowskiego
14.00 Sekcja A – W kręgu Sztukmistrza

1.      prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) –„Sprzęty domowe” w refleksji Cypriana Norwida
2.      dr hab. Marek Stanisz, prof. URz – Instrumenty muzyczne w twórczości Norwida
3.      dr Edyta Chlebowska (KUL) – „Rzeczy przemijające świata tego” – symbole vanitas w plastyce Norwida
4.      mgr Dorota Dec (AP w Słupsku) – O Rembrandtowskim pęzlu
5.      mgr Bartłomiej Łuczak (UMK) – Motywy instrumentów muzycznych w twórczości Cypriana Norwida (literackiej i plastycznej) – stan i perspektywa badań
6.      mgr Tomasz Jermalonek (UŁ, SAN w Łodzi) – Norwidowskie „białe kwiaty” w poezji

Sala im. Artura Hutnikiewicza
14.00 Sekcja B – Rekwizyty, artefakty, atrybuty
1. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL) –  Rzecz - rekwizyt - atrybut. W świecie „Quidama”
2. mgr Adam Cedro (KUL) Fasces. Norwida intuicje czytania symbolu
3. dr Dariusz Pniewski (UMK) Funkcje literackich przedstawień artefaktów w  wybranych tekstach C. Norwida
4. dr Magdalena Woźniewska-Działak (UKSW) – Rzecz w Norwidowskim wachlarzu bytów. Uwagi o „Wędrownym Sztukmistrzu”
5. mgr Agnieszka Komorowska (UMK) – Przedmioty otwierające na transcendencję w dramatach Cypriana Norwida
6. dr Agnieszka Jarosz (KUL) – Drobiazgi sceniczne w dramatach Cypriana Kamila Norwida („Aktor” i „Tyrtej-Za kulisami”)

Zakończenie konferencji