środa, 7 maja 2014

Norwidowski świat rzeczy - konferencja

Instytut Literatury Polskiej UMK
oraz
Zakład Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu
zapraszają do udziału w konferencji:
Norwidowski świat rzeczy
Proponujemy spotkanie badaczy twórczości Cypriana Norwida, którego osnowę stanowiłyby motywy Norwidowskich rzeczy. Konferencja
koncentrowałaby się na tym, co tylko z pozoru buduje literackie tło – na rzeczach, materialnych artefaktach odgrywających w dziele Norwida różne role. Przedmioty w literackim ujęciu poety rzadko kiedy pozostają jedynie transparentnym elementem światów przedstawionych, sytuacji lirycznych, obrazków, opisów etc. Materialny drobiazg w dziele Norwida tworzy diadę z rozbudowanym sensem naddanym. Stąd też w tytule konferencji „rzecz”, nie zaś „przedmiot”. Norwidowskie rzeczy konstruują sieć znaczeń, jakim jest świat człowieka, tym samym przekraczają prostą relację podmiot/przedmiot.
Serdecznie zapraszamy do dyskusji nad Norwidowskimi rzeczami. Cenne byłyby zarówno głosy analityczne, skupiające się na pojedynczych motywach, jak i syntetyczne, podejmujące szersze zagadnienia, takie jak np. szeroko rozumiana antropologia rzeczy. Jeśli chodzi o zakres przedmiotu analiz – interesuje nas całe piśmiennictwo oraz twórczość plastyczna Norwida.
Poniżej podajemy przykładowe zakresy tematyczne:
1.       Rzeczy-znaki, czyli przedmioty jako podstawy alegorii, symboli, metafor, obrazów, paraboli;
2.       Norwidowska świadomość roli drobiazgu w historii cywilizacji i tworzeniu tożsamości kulturowej;
3.       Rzeczy sztukmistrza (rylec, dłuto, książka, instrumenty muzyczne, płótno etc.);
4.       Rzeczy Norwidowskie – wymiar biograficzny (epistolografia i relacje współczesnych);
5.       Norwidowska antropologia rzeczy;
6.       Funkcje Norwidowskich rzeczy, funkcje powtarzalności poszczególnych motywów;
7.       Rekwizyty w dramatach i różnorodność ich funkcji;
8.       Rzeczy jako ścieżka ludzkiego samopoznania;
9.       Rzecz a konwencja społeczna.
Przykładowe „rzeczy Norwidowskie”: hełm, zbroja, łańcuch, rewolwer, miecz, tarcza, szkło, szklanka, pomnik, posąg, pieniądze, kufer, szkatuły, pudełka, trumna, wieniec, wstążka, nić, obraz, portret, próg, stolik, wosk, list, klejnoty, brama, bruk deska, gwóźdź, lampa, obcas, obraz, okno, rękawiczki, suknia, świeca, kaptur, krynoliny, koturn, kapelusz, szlafrok, płaszcz, flet, skrzypce, lira, lutnia. Książka, a także szczegóły architektoniczne i archeologiczne.
Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2014 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych tematów wystąpień. Propozycje referatów (tytuł i krótki abstrakt) należy nadesłać do 15 lipca na adres sekretarza konferencji, mgr Izabeli Piskorskiej: izabelapiskorska@gmail.com Na ten adres należy kierować również wszelkie pytania natury organizacyjnej. Planowana opłata konferencyjna wynosi 400 zł (koszty noclegów, wyżywienia i materiałów konferencyjnych). Emerytowani profesorowie będą naszymi gośćmi.


Komitet naukowy konferencji:                                                   Sekretarz konferencji:
Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak                                     mgr Izabela Piskorska
Dr Paulina Abriszewska                                                    izabelapiskorska@gmail.com
Dr Dominika Wojtasińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz