czwartek, 22 stycznia 2015

Rozmowa z Niemenem o Norwidzie

Z 2001 roku, dziesięć minut. Tutaj:
http://ninateka.pl/audio/czeslaw-niemen-o-cyprianie-kamilu-norwidzie

Zośka Papużanka o Norwidzie i Michałowskiej

Uświęcić każde słowo

Norwid był w moim rodzinnym domu jednym z najważniejszych świętych. Jedenaście białych tomów z kolorowymi główkami. Lubiłam prążkowany papier, puste, zaznaczone rzędem kropek miejsca po zaginionych fragmentach tekstu. Choć niewiele z tej poezji rozumiałam, lubiłam ją czytać. Ale tylko Danuta Michałowska potrafiła Norwida powiedzieć.

Miałam dziesięć, może dwanaście lat, kiedy słuchałam Danuty Michałowskiej, mówiącej Norwida. Słyszałam każdą pauzę i jej echo, słyszałam rozstrzelony druk i wielkie litery. Średnik brzmiał inaczej niż kropka i przecinek. Dywizy łączyły albo rozdzielały. Tak chciał poeta. A Michałowska potrafiła głosem te słowa i znaki wydobyć. Uświęcić każde słowo, nadać mu moc kreacyjną, w którą wierzył Norwid. Przekonać słuchających, że słowo jest rzeczywiście potężnym narzędziem.


Źródło:
http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,17263312,By_cos_powiedziec_publicznie__trzeba_najpierw_zrozumiec.html

piątek, 16 stycznia 2015

Zmarła profesor Elżbieta FeliksiakZ wielkim żalem przekazujemy wiadomość o śmierci Profesor dr hab. Elżbiety Feliksiak, wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Polskiej, związanego z naszym Uniwersytetem od lat siedemdziesiątych. Profesor Elżbietę Feliksiak zapamiętamy jako wybitną uczoną, niezłomnego pedagoga, organizatora niezapomnianych konferencji naukowych, animatora życia naukowego i kulturalnego. Była założycielem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury oraz dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej w latach 2002-2005. Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w głębokim żalu i składamy wyrazy szczerego współczucia. O terminie pogrzebu poinformujemy wkrótce.
Instytut Filologii Polskiej UwB
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=426:odesz%C5%82a-profesor-el%C5%BCbieta-feliksiak&catid=42&Itemid=101

6 sierpnia dziękowałem jej za przesłanie ostatniej książki, "Antropologii literatury". Na okładce, na jej życzenie, umieszczono zdjęcie ściętego drzewa sprzed jej okna.

Dziękuję, Pani Profesor.

Nota biograficzna:
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427


poniedziałek, 12 stycznia 2015

Zofia Stefanowska: Mapa romantyzmu polskiego.

Wydawnictwo IBL anonsuje na 14 stycznia premierę pism Zofii Stefanowskiej z lat 1964-2007. Załączam zdjęcie okładki i spis treści:
piątek, 9 stycznia 2015

Komplet Biblioteki Pisarzy Polskich Brockhausa

Na najbliższej aukcji "Rara Avis" m.in. do kupienia taka kolekcja: 
Kupić, nie kupić, popatrzyć warto.
677.BIBLIOTEKA Pisarzy Polskich. T. 1-81. Lipsk 1863- 1901. F . A. Brockhaus. 16d. opr. oryg. pł., złoc. (Kilka tomów z zaplamieniami lub otarciami okł., w kilku zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. W kilku tomach piecz. i podpisy własn. Tomy: 1, 2-5, 8-12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23-25, 42-43, 53, 59, 65 w wydaniu drugim. Na szczególną uwagę zasługuje t. 21 - pierwsze zbiorowe wydanie "Poezyi" C. K. Norwida. Kompletna seria wydawnicza składająca się z 53 tytułów w 81 tomach. Zawiera:
T. 1: Garczyński S. — Poezye. [Wyd. II]. 1900. s. [6], 199, [1]
T. 2-5: Słowacki J. — Pisma. T. 1-5. [Wyd. II]. 1894-1898. s. VI, [2], 327, [1]; [6], 350; [6], 374; [6], 382
T. 6: Gordon J. — Obrazki caryzmu. Pamiętniki. 1863. s. XVI, 222, [1]
T. 7: Borkowski K. — Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej do Polski w roku 1833. Wyd. II, powiększone. 1863. s. VI, [4], 304
T. 8-12: Mickiewicz A. — Pisma. Nowe wydanie zupełne. 1883-1899. T. 1-5. s. VIII, 271, [1]; [6], 230, [1]; [6], 254; [6], 319; [6], 284
T. 13: Czajkowski M. — Pisma, t. 1: Wernyhora wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768. Wyd. nowe. 1898. s. XXX, [2], 260
T. 14: Czajkowski M. — Pisma, t. 2: Kirdżali, powieść naddunajska. Wyd. II, przejrzane i poprawione. 1875. s. XIV, [2], 201, [1]
T. 15: Czajkowski M. — Pisma, t. 3: Powieści kozackie i gawędy. Wydanie drugie, przejrzane i poprawione. 1863. s. XIII, [2], 294
T. 16: Czajkowski M. — Pisma, t. 4: Owruczanin, powieść historyczna z 1812 roku. Wyd. nowe. 1898. s. XVI, [2], 289, [1]
T. 17: Czajkowski M. — Pisma, t. 5: Stefan Czarniecki, powieść historyczna. Wyd. nowe. 1898. s. XV, [1], 351, [1]
T. 18: Czajkowski M. — Pisma, t. 6: Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. Wyd. nowe. 1900. s. X, [2], 210
T. 19: Czajkowski M. — Pisma, t. 7: Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. 1899. s. X, [2], 274
T. 20: Czajkowski M. — Pisma, t. 8: Anna. Powieść. Wyd. nowe, poprawne, pomnożone dodatkiem pism ulotnych Ludwiki ze Śniadeckich. 1900. s. [8], 262, [1]
T. 21: Norwid C. — Poezye. Pierwsze wydanie zbiorowe. 1863. s. VI, 292
T. 22: Siemieński L. — Poezye. Pierwsze wydanie zbiorowe. 1863. s. VII, [1], 303
T. 23-25: Krasiński Z. — Poezje. [Wyd. II]. T. 1-3. 1883. s. [III]-LIV, 263, [1]; [6], 234; [6], 323, [1]
T. 26: Gosławski M. — Poezye ... z przedmową L. Zienkowicza. 1864. s. XXIII, [1], 311
T. 27: Zienkowicz L. — Wieczory Lacha z Lachów czyli opowiadania przy kominku starego literata polskiego. 1864. s. [6], 257, [1]
T. 28-31: Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego: t. 1: Alcyato J. — Rzecz o rozumie stanu w Polsce przez ... przejrzana, powiększona i powtórnie wydana przez L. Zienkowicza. 1864, s. [6], 256; t. 2: Polska w kraju i za granicą od 1831 do 1848 r. Zbiór dokumentów z tych czasów jako meteryałów do historyi politycznej narodu polskiego wydany przez L. Zienkowicza. 1864. s. [6], 304; t. 3: Chojecki E. — Rewolucyoniści i stronnictwa wsteczne w 1848 roku przez ... Wydanie powtórne, przejrzane, z dodaniem wstępu o wypadkach obecnych przez L. Zienkowicza. 1865. s. [2], XIX, [1], 305, [1]; t. 4: Polska w kraju w 1848. roku. Sprawy poznańskie, krakowskie i galicyjskie. Zbiór dokumentów z tych czasów jako materyałów do historyi politycznej państwa polskiego wydany przez L. Zienkowicza. 1865. s. [6], 279, [1]
T. 32: Czajkowski M. — Pisma, t. 9: Dziwne życia Polaków i Polek. Dzieło po raz pierwszy wydane. 1865. s. [8], 256
T. 33: Gordon J. — Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku. Nowe pamiętniki ... 1865. s. [10], 225, [1]
T. 34: Gordon J. — Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. 1865. s. VIII, 240
T. 35: Heltman W. — Demokracja polska na emigracyi. Wyjątki z pism ... 1866. s. [8], 303, [1]
T. 36: Zmorski R. — Poezye. 1866. s. VIII, [4], 225, [1]
T. 37: Hoffmannowa K. z Tańskich — Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku. 1866. s. X, [2], 337, [1]
T. 38-39: Witwicki S. — Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. 1866. s. X, [2], 232; IX, [3], 249, [1]
T. 40-41: Giller A. — Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854. T. 1-2. 1866. s. VIII, [2], 247, [1]; [6], 238, [1]
T. 42-43: Ujejski K. — Poezje. Nowe wydanie z wyboru autora. T. 1-2. 1900. s. VIII, 243, [1]; VII, [1], 195, [1]
T. 44: [Jabłoński A.] — Dziesięć lat niewoli moskiewskiej. Napisał Jasieńczyk [pseud.]. Poprzedzone listem B. Bolesławity do autora. 1867. s. X, 312
T. 45-47: Giller A. — Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 1-3. 1867. s. XV, [1], 294; VII, [1], 317, [1]; VII, [1], 339
T. 48: Gordon J. — Podróż do Nowego Orleanu. 1867. s. [8], 217, [3]
T. 49: Zacharjasiewicz J. — Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach. 1867. s. [8], 341, [1]
T. 50-51: Zienkowicz L. — Wizerunki polityczne literatury polskiej. Kurs publiczny wykładany w Paryżu w okręgu towarzystw uczonych. T. 1-2. 1867. s. [6], 317, [1]; [6], 214, [2]
T. 52: Gaszyński K. — Poezje. Wydanie zupełne. 1868. s. XXVIII, 220
T. 53: [Rzewuski H.] — Pamiątki pana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego. Wyd. nowe, pomnożone. 1900. s. XXXV, [3], 269, [1]
T. 54: Niemcewicz J. U. - Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. 1868. s. XII, 323, [1]
T. 55-58: Chojecki E. — Alkhadar. Ustęp z dziejów ojców naszych. Wyd. drugie, poprawne. T. 1-4. 1869. s. [4], 295; [4], 309, [1]; [4], 258, [1]; [4], 235
T. 59: Mickiewicz A. — Pisma. Nowe wydanie zupełne. T. 6: Pisma pośmiertne. 1901. s. [8], 196, [7]
T. 60-61: Goszczyński S. - Dzieła. T. 12. Nowe wydanie poprawne. 1870. s. XIX, [1], 275, [1]; VI, 306
T. 62: Olizar N. — Pamiętniki kasztelana ... Dwie części razem. 1871. s. XII, [2], 211
T. 63: Gordon J. — Gdy się było młodym. Wspomnienia z podróży po szerokim świecie. 1871. s. [6], 239, [1]
T. 64: Czajkowski M. — Pisma, t. 10: Bułgarja. Powieść sławiańska. 1872. s. [8], 304
T. 65: Czajkowski M. — Pisma, t. 11: Nemolaka. Powieść sławiańska. [Wyd. II]. 1900. s. [6], 282
T. 66-67: Zacharjasiewicz J. — Święty Jur. Jarema. Dwie powieści współczesne. T. 1-2. 1873. s. [6], 300; [4], 276
T. 68: Bełza W. - Poezje. Wydanie zupełne. 1874. s. IX, [1], 273, [1]
T. 69: Gaszyński K. — Pisma prozaiczne. 1874. VI, [2], 279
T. 70: Kozubowski F. — Rozgrzeszeni. Obrazek z życia wygnańców. 1875. s. XV, [1], 269, [1]
T. 71-72: Wrotnowski F. — Historja powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie. T. 1 [Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. Opisane podług podań dowódzców i współuczestników tegoż powstania]-2[Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831]. 1875. s. X, 353, [1]; XII, 255, [1]
T. 73: Czyński J. — Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska czyli jakubini polscy. 1876. s. XII, 274
T. 74-75: [Krupski S.] Luźne karty pamiętnika zbiega z Sybiru przez X. Purk [pseud.]. T. 1-2. 1877. s. [6], 317; [4], 299
T. 76-77: Witwicki S. — Zbiór pism pomniejszych. T. 1-2. 1878. s. IX, [1], 262; [6], 317
T. 78: Urbański A. — Utwory poetyczne. Wyd. III pomnożone. 1884. s. VIII, 304
T. 79: Czajkowski M. — Pisma, t. 12: Legendy. 1885, s. [8], 312
T. 80-81: Gorecki A. — Pisma ... (Wydanie uprawnione E. Ł. Kasprowicza). T. 1-2. 1886. s. XVI, 276; IX, [1], 312) cena wywoławcza: 9.800