wtorek, 23 lutego 2016

Czy mamy książkę o Norwidzie?


Ktoś poprosił mnie o wskazanie jednej książki o Norwidzie, dla licealisty, która w przystępny sposób pokazałaby jego biografię i sylwetkę artystyczną. Zakłopotałem się. Czy jest taka książka? Nie za długa, nie za bardzo akademicka, rzeczowa, współczesna i atrakcyjna?

Ciekaw jestem Państwa opinii w tej kwestii. Będę wdzięczny za wskazanie propozycji.

wtorek, 9 lutego 2016

Fotografia Norwida

Kolejna cudowność z PAUart: fotografia Norwida.

<Cyprian Norwid, znana nielicznym fotografia z Albumu "Umarli żywi" Teofila Lenartowicza. Oryginał na papierze albuminowym niestety mocno wyblakły.>


https://www.facebook.com/281823952027112/photos/pcb.427437030799136/427435887465917/?type=3&theater

Rysunek Norwida?

Na stronie PAUart kolejne ciekawe historie, proszę przeczytać wpis z FB:<NORWID to czy nie NORWID, oto jest pytanie. Popiersie mężczyzny piszącego na pulpicie (być może Ewangelisty?), rysunek piórkiem na cienkim pożółkłym papierze o ściętych narożach, niesygnowany, niedatowany. Pochodzi z Albumu "Umarli żywi" Teofila Lenartowicza (rkps 2029), w którym badacze odnotowali w sumie 25 sygnowanych dzieł Cypriana Norwida. Rysunek ten nie był dotychczas znany uczonym zajmującymi się norwidianami, ani publikowany. Niewykluczone, że może być kolejnym nieznanym dziełem SZTUKMISTRZA, jednak na tym wstępnym etapie badań przypuszczenie to musi pozostać w sferze hipotez. Spróbuję jednak wskazać na pewne przesłanki: 1. Znajduje się na k. 21/a pomiędzy innymi jego pracami zblokowanymi na sąsiednich kartach albumu: akwarelą Scena religijna w lesie z 1853 r. k. 20, akwafortą "Pragnę..." (Chrystus na krzyżu) k.21 i rysunkiem "Stali na wzgórku oboje..." k. 23. Sąsiedztwo ma znaczenie, jednak to za mało na tak śmiałą i cenną przecież atrybucję. 2. Pod względem fizycznym (niewielkie wymiary, ścięte naroża), techniki (rysunek piórkiem) i formalnym, jako żywo przypomina rysunki z zaginionego Albumu Konstancji Górskiej, którym ostatnio zajmowała się p. Edyta Chlebowska, publikując jego opis na podstawie notatek Zenona Przesmyckiego. Zamieszczam do porównania 4 przykładowe portrety z tego albumu autorstwa Norwida, opublikowane w "Kalendarzu życia i twórczości...", t. I, il. 28-31. Pytanie z tytułu nadal pozostaje bez odpowiedzi :) Ale ziarno niepewności i zaciekawienia mam nadzieję zostało zasiane. Ciekawa jestem Państwa opinii (również na priv)
Joanna Dziewulska
p.s. ciąg dalszy w kwestii nieznanych dzieł C. Norwida w Albumie T. Lenartowicza nastąpi niebawem>

Zapraszamy do dyskusji. Najlepiej na stronie PAUart, pod linkiem zamieszczonym wyżej. Ale tu też można:)

"Mazowiecka Ojczyzna Cypriana Norwida"

Spotkanie poświęcone mazowieckiej ojczyźnie Cypriana Norwida miało miejsce w gmachu Gimnazjum nr 5 im. Zofii Nałkowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 21 stycznia 2016 roku. Studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentki wołomińskiej szkoły, Agnieszka Milewska i Anna Woźniewicz wraz z towarzyszącymi im naukowcami z tejże Uczelni: prof. Wiesławem Rzońcą i dr. Karolem Samselem spotkali się ze zgromadzonymi na sali galowej uczniami gimnazjum i liceum. Organizatorką przedsięwzięcia Mazowiecka ojczyzna Cypriana Norwida była Wanda Bąk, nauczycielka języka polskiego w wołomińskiej szkole. Całości patronował zaś dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Krzysztof Milczarek. Honorową reprezentantką władz miasta była Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Halina Bonecka.
Afisz spotkania

Doktor Karol Samsel


Na temat Mazowsza Norwida mówi Agnieszka Milewska

Prace uczniów

Profesor Wiesław Rzońca

Przemawia Krzysztof Milczarek, Dyrektor I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie

Przemawia Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego, Halina Bonecka, przy niej prof. Wiesław Rzońca

Uczniowie szkoły prezentują mapę małej ojczyzny Norwida

Z uczniami Gimnazjum nr 5 im. Z. Nałkowskiej w Wołominie - od lewej prof. Wiesław Rzońca,dr Karol Samsel, Agnieszka Milewska, Anna Woźniewicz

Finał spotkania
Dziękuję za relację:)

poniedziałek, 1 lutego 2016

50 lat, czyli pół wieku XIX wieku


Ukazał się jubileuszowy numer "Wieku XIX", z doborową stawką autorów, z wątkami Norwidowymi, z bibliografią zawartości rocznika za lata 1966-2015.
Gratulujemy!

Oto spis treści: