sobota, 30 czerwca 2012

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zachęcam po raz kolejny do zajrzenia do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (http://www.audiovis.nac.gov.pl/)
Oto kilka dzisiejszych znalezisk:
Rzeźba Norwida Julii Keilowej (1937)

Rzeźba Norwida Bazylego Wojtowicza (1929)
 I mniej znane rysunki Norwida z archiwum "Ilustrowanego Kuriera Codziennego":

Fascynujące materiały z przeszłości. 

czwartek, 28 czerwca 2012

Nominacje do Nagrody im. Norwida

Englert, Dałkowska i Bałka wśród nominowanych do Nagrody im. Norwida
PAP

Aktor i reżyser Jan Englert, aktorka Ewa Dałkowska, rzeźbiarz Mirosław Bałka i pianista Janusz Olejniczak są wśród tegorocznych nominowanych do Nagrody im. Norwida, którą przyznaje samorząd województwa mazowieckiego. Nominacje ogłoszono w czwartek w Warszawie.

środa, 27 czerwca 2012

KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA


UNIWERSYTET 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE 
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 
DZIEKAN 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 561 89 03; polonistyka@uksw.edu.pl 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W WARSZAWIE 
OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO 
ADIUNKTA 
w KATEDRZE BADAŃ NAD ROMANTYZMEM I TWÓRCZOŚCIĄ CYPRIANA NORWIDA 
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z póź. zm./
Od kandydata oczekuje się dorobku naukowego w zakresie literatury i kultury XIX wieku, szczególnie w zakresie romantyzmu polskiego i twórczości Cypriana Norwida, doświadczenia uniwersyteckiego w zakresie dydaktyki polonistycznej, biegłej znajomości co najmniej jednego języka obcego.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
pisemne zgłoszenie do konkursu;
życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej;
wykaz dorobku naukowego;
wykaz ewentualnych nagród naukowych;
ew. listę wypromowanych magistrów
odpisy: dyplomu ukończenia studiów, dyplomów uzyskanych stopni naukowych
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie do dnia 29 czerwca 2012 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 2 lipca 2012 r.
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

Wyszehradzka Rezydencja Literacka


Upowszechniam otrzymaną wiadomość:

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Willa Decjusza przesyłam informacje na temat programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Jest to program adresowany do pisarzy, dziennikarzy i tłumaczy z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lipca 2012 roku.

Program Wyszehradzkich Rezydencji Literackich
Program jest nową inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).
Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.
 Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.
 Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.
 Pierwsza edycja programu odbędzie się w okresie od 1. września do 30. listopada 2012 i umożliwi 16 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących.
 Każda Instytucja Goszcząca będzie odpowiedzialna za organizację pobytu grupy 4 Rezydentów Literackich (z Czech, Polski, Słowacji i Węgier), którzy będą pracować nad indywidualnymi projektami literackimi i uczestniczyć wspólnie w wydarzeniu literackim zorganizowanym w mieście goszczącym.
16 stypendystów programu zostanie wybranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza.
Rezydenci zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i równości udziału czeskich, polskich, słowackich i węgierskich Rezydentów i Instytucji Goszczących.

Elektroniczna aplikacja na stronie: http://visegradapplicationform.villa.org.pl/users/sign_in
Więcej informacji na: www.villa.org.pl

wtorek, 26 czerwca 2012

Moja piosnka - wykonanie chóralne

Znalazłem zupełnie świeżą rzecz, kompozytor - Józef Świder:
Chór Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym
Joanna Gutowska-Kuźmicz - dyrygent
Szczytno, Kościól pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 22 czerwca 2012
Można obejrzeć i wysłuchać na Youtube:

wtorek, 19 czerwca 2012

Będą monety z Norwidem

Z okazji 130 rocznicy śmierci poety, w kwietniu 2013 roku zostanie wybita przez NBP  moneta kolekcjonerska  o nominale 2 zł z podobizną Norwida. Projektu jeszcze nie znamy, ale można przeczytać o edycji tutaj:
http://www.numizmato.pl/zl-2013-cyprian-kamil-norwid-18211883-p-1241.html

Będzie także złota moneta 200 zł i srebrna 10 zł:
http://www.numizmato.pl/newsdesk_info.php?newsdesk_id=245

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Norwid na targach SacroExpo

Norwid patronuje targom sztuki sakralnej i wyposażenia kościołów.

Kard. Nycz na SacroExpo: ekonomia powinna słuchać kultury i etyki
PAP
2012-06-18, ostatnia aktualizacja 2012-06-18 16:05


Aby "piękno było kształtem miłości" oraz by "ekonomia słuchała kultury i etyki" apelował kard. Kazimierz Nycz na SacroExpo. Te przesłania Jana Pawła II do polskich artystów metropolita warszawski przypomniał, otwierając w poniedziałek międzynarodowe targi w Kielcach.

"Kiedy dziś tyle jest dyskusji na temat, co zrobić, żeby ochronić Kościół - jego wnętrze, przestrzenie, jego ważne wymiary działania - od kiczu, to właśnie odpowiedź jest w słowach Cypriana Kamila Norwida, skomentowanych przez papieża bł. Jana Pawła II" - mówił kard. Nycz.

Jak wspomniał, przed 25 laty Jan Paweł II, pytając podczas spotkania z twórcami w warszawskim kościele św. Krzyża: czymże jest piękno, odpowiedział, przywoławszy sławne zdanie Norwida: "Piękno kształtem jest miłości; piękno jest po to, by zachwycało, zachęcało do pracy, a praca jest po to, by się zmartwychwstało". Metropolita dodał, że "to jest także wymiar drogi +per artem ad Deum+ (przez sztukę do Pana Boga)".


Kard. Nycz ocenił, że XIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SacroExpo w Kielcach - to wspaniała szansa spotkania się z prawdziwą sztuką i z tymi sprawami i rzeczami, które mogą pomóc w zagospodarowaniu przestrzeni sakralnych w Kościele.

"Także tam, wydaje się czasem, ekonomizacja zaczyna zdobywać swoje pierwsze miejsce, zamiast słuchać kultury i etyki" - powiedział kardynał. Powtórzył za papieżem Janem Pawłem II, że "ekonomia potrzebuje słuchać kultury i etyki". Dlatego powinniśmy się uchronić przed ekonomizacją przestrzeni sakralnych - tłumaczył.

W obecnej dobie komercjalizacji wszystkiego ekonomia chce udowodnić, że nie potrzebuje kultury i etyki i obywa się bez nich. "Trzeba dopiero takich sytuacji kryzysowych, jakie przeżywamy w świecie cywilizacji atlantyckiej w ostatnich latach, żeby pojawiły się głosy - i to mocne - że nie da się iść dalej bez etyki, nie da się iść wbrew kulturze" - podkreślił kard. Nycz.

W trzydniowym SacroExpo uczestniczy ponad 270 wystawców z 13 krajów. Impreza jest jedną z największych w Europie prezentacji sztuki sakralnej. Stoiska odwiedzane są przez księży, zakonników, świeckich przedstawicieli parafii, konserwatorów zabytków, projektantów, historyków sztuki, architektów, producentów wyposażenia kościołów i kaplic, organizatorów pielgrzymek, wydawców oraz handlowców.


Źródło: PAP

Więcej... http://wyborcza.pl/1,91446,11962976,Kard__Nycz_na_SacroExpo__ekonomia_powinna_sluchac.html#ixzz1yA96LdGp

August Antoni Jakubowski, Remembrances of a Polish Exile

Amerykański korespondent, p. P.J. Bloch nadesłał zdjęcia najnowszej zdobyczy: książki A.A. Jakubowskiego (syna Antoniego Malczewskiego), jednego z 234 powstańców listopadowych internowanych w Austrii i deportowanych z Triestu do Nowego Yorku na przełomie 1833 i 1834 roku, wydanej w Filadelfii w 1835 roku. Fragmenty przekładu tego dziełka  o literaturze i edukacji w Polsce publikował Julian Maślanka w "Poezjach" A.A.Jakubowskiego (Kraków 1873).
W obecnej chwili mogę tylko ujawnić, że książka ta ma pewien związek z Norwidem, ale więcej szczegółów będę mógł podać na jesieni.


Zawartość książki (z innego, bardziej popularnego wydania) można przejrzeć tutaj:
http://ia700306.us.archive.org/23/items/remembrancesofpo00albarich/remembrancesofpo00albarich.pdf
lub tu:
http://ia700409.us.archive.org/10/items/remembrancesofpo00jaku/remembrancesofpo00jaku.pdf

sobota, 9 czerwca 2012

Norwid użyty w proteście

Odnotowuję wykorzystanie wiersza "Do obywatela Johna Brown" w proteście przed ambasadą USA w Warszawie. Uczucia mieszane, jak zawsze w takich sytuacjach:
http://solidarni2010.pl/n,3395,8,panie-prezydencie-miej-odwage-i-przepros-nas-publicznie-polacy.html

IV Czytanie Norwida29 maja 2012 r. odbyło się w XXIV LO w Warszawie czwarte ogólnopolskie Czytanie Norwida.
Myślą przewodnią tegorocznego czytania był cytat Nie miecz, nie tarcz bronią Języka, Lecz - arcydzieła!. Tym samym włączyliśmy się w kampanię społeczno-edukacyjną: Ojczysty -- dodaj do ulubionych, której organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.
Gościliśmy aktorów - Andrzeja Blumenfelda i Patryka Pawlaka, reżysera teatralnego Grzegorza Mrówczyńskiego, dziennikarkę Zdzisławę Gucę, norwidologów -- prof. Wiesława Rzońcę i dr Annę Kozłowską, kulturoznawcę Włodzimierza Pessela, ks. Jana Sikorskiego. Panowie Grzegorz Mrówczyński i Patryk Pawlak przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty teatralne.

Jest już do obejrzenia filmowa relacja z IV Czytania Norwida, skąd zaczerpnąłem informację:
http://www.youtube.com/watch?v=bD7mqJiy9GY

środa, 6 czerwca 2012

Projekt Muzeum Imigracji w Belgii

Natrafiłem na tę ciekawą rzecz, z wzmianką także o Norwidzie:
http://europaconcorsi.com/projects/200844-Brussels-Courthouse-Imagine-the-Future

Pielgrzymka do Montmorency

To już 169 raz !:
http://maciejmorawski.blox.pl/2012/05/28-maja-2012-r.html

Rysunek kredką, ołówkiem czy tuszem? Tematy formalne w opisie dokumentów ikonograficznych


Może się komuś przyda do opisów i klasyfikacji dzieł plastycznych:
http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/?p=1643

Norwidowski Klub Myśli Społeczno-Politycznej w Będzinie

No proszę:
http://www.norwidbedzin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375:prostym-jzykiem-o-sdownictwie-czyli-sdzia-sdu-okrgowego-gwidon-jaworski-w-norwidzie&catid=1:news

VII Konkurs Norwidowski, Krasnystaw

Szczegóły i wyniki:
http://ikrasnystaw.pl/informacje/lokalne/23719/viii_konkurs_norwidowski/

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Adam Dennison, O platońskim akordzie w „Liryce i druku” Cypriana NorwidaI jeszcze jeden tekst:
http://dennison.pl/historia/liryka.pdf

Krzysztof Trybuś, Poeta i świat


Kolejne zaproszenie do lektury tekstu z 2010 roku:
http://www.bracz.edu.pl/winieta/w54/w53_02.pdf

Elżbieta Lijewska, Quidam – norwidowska wersja Ustępu III części Dziadów?


Zapraszam do lektury:
http://www.elibrary.lt/resursai/Konferencijos/VU_FF_28/Norwid-MickiewiczLijewska.pdf
choć do końca nie wiem skąd to i z kiedy.

Rolf Fieguth, Trzy przedmowy. Reakcje Słowackiego i Norwida na Irydiona Krasińskiego


Zapraszam do lektury artykułu w "Słupskich Pracach Filologicznych". Oto link:
http://slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/8/fieguth.pdf

Dziwny patronat

Cytat z Norwida patronuje pierwszej Konferencji Smoleńskiej. Uczucia co najmniej mieszane:

Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom,
a Prawdom kazać, by za progiem stały
 Cyprian Kamil Norwid

Tak brzmi motto I Konferencji Smoleńskiej, która odbędzie się 22 października 2012 roku wWarszawie. Konferencja poświęcona będzie między innymi analizie mechanizmu zniszczenia samolotuTU-154M.
Komitet Inspirujący i Doradczy, Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny ZAPRASZAJĄ do uczestnictwa w I Konferencji Smoleńskiej poświęconej mechanizmowi zniszczenia oraz analizie mechanizmu lotu i okoliczności towarzyszących w Katastrofie Smoleńskiej, jakiej uległ samolot rządowy TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.
Zainteresowanym podajemy adres Komitetu Organizacyjnego: ul. Afrykańska 7 m. 95, 03-966 Warszawa, tel. +48 609-099-944, witakowski_p@poczta.onet.pl

http://info-horyzont.pl/i-konferencja-smolenska.html

Norwid stracił głowęChodzi o pomnik wieszcza stojący w pobliżu goleniowskiej biblioteki miejskiej. Pomnik zdemontowano z powodu prowadzonego w tym miejscu remontu.
Pomnik musiał zostać zdemontowany, bo trzeba wymienić biegnącą pod nim infrastrukturę techniczną. Rzeźbiona "głowa" poety została odcięta od postumentu, zawinięta w folię i przetransportowana do magazynu. Rozebrano też cały postument.

Rzeźba, jak informuje wiceburmistrz Goleniowa Henryk Zajko została już zbadana przez miejskiego plastyka. - Będzie wypiaskowana, zaimpregnowana i w takiej formie pojawi się w nowym miejscu - mówi Zajko.

Nowy postument po renowacji stanie na jednym z klombów przed biblioteką, której Norwid jest patronem.

http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87451

sobota, 2 czerwca 2012

Cyprian Norwid i Heinrich Heine


29 maja w UMK w Toruniu gościł z wykładem prof.  Arent van Nieukerken. Krótka notka tutaj:
http://www.aktualnosci.umk.pl/?dzial=Aktualnosci&id=20120529110603

Bema pamięci - kompilacja

http://merkucjo89.deviantart.com/art/Bema-pamieci-zalobny-rapsod-161630461
A tutaj właściwe opracowanie:
http://infolium.blogspot.com/2012/05/bema-pamecia-zaobny-rapsod-kompilacja.html

Donosy czerwcowe

Garść świeżych drobiazgów:
- recenzja "Aktora":
http://czytankianki.blogspot.com/2012/05/nie-taki-norwid-straszny.html
Przekład "Ciemności" na angielski na forum translatorskim:
http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/MegaBBS/forumthread429msg250086.htm
Czytanie Norwida w Rzeszowie:
http://3lo.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=508:czytanie-norwida&catid=32:aktualnoci&Itemid=72
"Pisma wszystkie" komplet na Allegro (399 zł):
http://allegro.pl/norwid-pisma-wszystkie-11-tomow-komplet-stan-bdb-i2320249051.html

"Z dziejów recepcji twórczości" na Allegro:
http://allegro.pl/norwid-z-dziejow-recepcji-tworczosci-i2365880746.html
Norwidiana w Bibliotece Elbląskiej:
http://www.bibliotekaelblaska.pl/norwidiana.html
Z 2010 roku recenzje spektaklu "Sztukmistrz. Norwid o Polsce, Norwid o Polakach, Norwid o sztuce":http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/37724,szczegoly.html
"Sumienie słowa" na Allegro:
http://allegro.pl/cyprian-norwid-sumienie-slowa-przedmowa-tischner-i2363306895.html

piątek, 1 czerwca 2012

Długi Norwida

Coś jeszcze może człowieka zaskoczyć: można wykupić długi bliżej nieokreślonego "Instytutu Norwida". Broń Boże proszę nie łączyć z w pełni wypłacalnym ośrodkiem lubelskim:
http://www.handeldlugami.pl/www/dlug,005022706740,instytut,norwida.html

Z zeszytów

Dziś natrafione:
"pogo50#sprawdzamprace "Norwid siegnał Szopena, jak to w/w artysta napisał w "Fortepianie Szopena" . O Mój Boże."