czwartek, 26 czerwca 2014

„Dzieło życia” dla Jerzego Maksymiuka

Charyzmatyczny, niekonwencjonalny dyrygent, kompozytor i pianista – Jerzy Maksymiuk – otrzyma Nagrodę „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nazwiska laureata tego wyróżnienia oraz nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr za 2013 rok ogłoszone zostały 25 czerwca 2014 r. w Mazowieckim Instytucie Sztuki w Warszawie.

Wśród nominowanych w kategorii literatura znaleźli się Janusz Drzewucki za tom wierszy „Dwanaście dni”, Kira Gałczyńska za powieść „Jeszcze nie wieczór”, oraz Eustachy Rylski za książkę „Obok Julii”.
Kapituła Muzyczna nominowała Annę Jędrychowską, która doprowadziła do uzyskania Złotego Certyfikatu Profesjonalnego UTW w 2013 r. przez Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. F. Chopina – w dziesięciolecie istnienia placówki. Kolejnymi nominowanymi w tej dziedzinie są Violetta Łabanow-Jastrząb za realizację ogólnopolskiego badania „Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznej Polaków” oraz Maria Pomianowska za serię koncertów w 2013 r. – Roku Lutosławskiego – w mniejszych miejscowościach Mazowsza z muzyką Witolda Lutosławskiego w oryginalnych opracowaniach na instrumenty ludowe, w ramach X edycji cyklu „Mazowsze w Koronie”.
W kategorii plastycznej doceniono Andrzeja Dudzińskiego za zaprojektowanie dla Teatru Współczesnego „Współczesne tableau vivat (wersja cyfrowa). Odsłona I”, Grzegorza Morycińskiego za wystawę retrospektywną „Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego”, która wystawiana była w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie oraz Wojciecha Zubalę za indywidualną wystawę malarstwa w Galerii Bardzo Białej w Warszawie.
Kapituła Teatralna nominowała Stanisławę Celińską za rolę Jacqueline Bonbon w „Kabarecie Warszawskim” oraz płytę „Nowa Warszawa” zrealizowane w Nowym Teatrze w Warszawie, Jarosława Gajewskiego za rolę Papkina w „Zemście” oraz Ryszarda Peryta za scenografię i reżyserię spektaklu „Odprawa posłów greckich” – obie sztuki można obejrzeć w Teatrze Polskim w Warszawie.
Nazwiska nominowanych ogłosili przewodniczący Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida: Małgorzata Komorowska, która reprezentowała kapituły: Muzyczną i „Dzieło życia”, Krzysztof Masłoń z kapituły Literackiej, Lech Śliwonik – przewodniczący Kapituły Teatralnej oraz Stanisław Wieczorek – Kapituła Plastyczna. Konferencję prasową poprowadzili wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Leszek Celej.

piątek, 6 czerwca 2014

Kapituły Norwidowskie nominują

Członkowie Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zebrali się 4 i 5 czerwca w warszawskim Ratuszu, aby spośród zgłoszonych kandydatów nominować do nagrody, tych których dzieła i kreacje uznali za najlepsze, najciekawsze i najwartościowsze na Mazowszu w 2013 roku.

W kapitułach zasiadają autorytety świata sztuki, krytycy, przedstawiciele środowisk twórczych, instytutów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami sztuki.
Wyboru nominowanych w kategorii literackiej dokonali: Jarosław Klejnocki, Krzysztof Masłoń (przewodniczący), Krzysztof Mrowcewicz, radny Jan Rejczak, Marek Wawrzkiewicz oraz Paulina Urbańska.
Wśród autorytetów zasiadających w Kapitule Muzycznej znaleźli się: Małgorzata Komorowska – wybrana na przewodniczącą, Grzegorz Michalski oraz radny Krzysztof Skolimowski.
W Kapitule Plastycznej zasiedli: Janusz Fogler, radny Zbigniew Gołąbek, Jacek Maślankiewicz, Małgorzata Orlewicz, a przewodniczył jej Stanisław Wieczorek.
Kapitułę Teatralną zaszczycili: Dorota Buchwald, Tomasz Grochoczyński, Tomasz Miłkowski, Lech Śliwonik (przewodniczący) oraz Jacek Wakar.
Kapitułę Nagrody „Dzieło życia” tworzyli przedstawiciele powyższych kapituł: Dorota Buchwald, Marek Wawrzkiewicz, Stanisław Wieczorek, Małgorzata Komorowska (przewodnicząca) oraz Leszek Celej, który kieruje sejmikową Komisją Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego artystom, którzy tworzą na Mazowszu. W tym roku będzie to już XIII edycja. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr – za dzieło lub kreację, powstałe w roku poprzedzającym. Od 2006 r. przyznawana jest również Nagroda „Dzieło życia”, będąca uhonorowaniem całokształtu twórczości artystycznej. Jej laureatami są: Erwin Axer, Jan Ekier, Julia Hartwig, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki, Wiesław Michnikowski, Andrzej Sadowski, Danuta Szaflarska, Antoni Wit.

Ogłoszenie nazwisk nominowanych oraz laureata Nagrody „Dzieło życia” będzie miało miejsce na konferencji prasowej 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie. Laureatów poznamy 24 września 2014 r. (w dniu urodzin patrona nagrody) na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci otrzymują statuetkę oraz 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.