czwartek, 26 lipca 2012

Norwid w EsslingenPani Elżbieta przesłała link do wakacyjnej instalacji w Domku Dróżnika w Esslingen, związanej z Norwidem i Vade-mecum. Serdecznie dziękuję. Gdyby, ktokolwiek, w tamtej stronie, to informujemy, że w poniedziałki galeria nieczynna. Ale 23 września zaplanowano urodzinowy tort!
A oto link:


A to link do galerii:

poniedziałek, 23 lipca 2012

sobota, 21 lipca 2012

Perfumy o zapachu książek

Właśnie jadę na weekend do lasu zobaczyć się z wypoczywającą rodziną. Stąd i luźniejszy nieco wpis i odsyłacz do perfum o zapachu książek - dla prawdziwych bibliofili!
http://laughingsquid.com/paper-passion-a-perfume-that-smells-like-books-for-booklovers/


piątek, 20 lipca 2012

Tomasz Mackiewicz, Norwid wobec narodowych mitów

http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=79

Marta Gaściewicz, Piekielna przestrzeń miasta

Odnośnik już kiedyś był, teraz w innej nieco postaci:
http://biesiada.polon.uw.edu.pl/Piekielna.pdf

Grzegorz Kociuba, Norwida walka z cywilizacją o Cywilizację

http://kwartalnik-pobocza.pl/pob34/gk_o_ckn.html

Dariusz Tomasz Lebioda, Księga czy arcydzieło?

http://pisarze.pl/eseje/1251-dariusz-t-lebioda-norwid-ksiga-arcydzieo.html

Norwid Tischnera

http://tischner.org.pl/artykuly/norwid_tischnera.pdf

Przy okazji zachęcam do zajrzenia na stronę Instytutu:
http://tischner.org.pl/

oraz tutaj:
http://tischner.pl/aktualnosc/443/1/wakacje-z-tischnerem-3-o-sumieniu-romantycznym-czesc-druga

Adam Dennison, O słyszeniu i słuchaniu Norwida

http://dennison.pl/historia/norwid.pdf

Zofia Dambek, Psalmów-psalm i jego miejsce...

Lipcowych lektur ciąg dalszy:
http://www.bracz.edu.pl/winieta/w54/w53_03.pdf
http://www.bracz.edu.pl/winieta/w54/w53_04.pdf

czwartek, 19 lipca 2012

Sensualność w kulturze polskiej

Zachęcam do zapoznania się z tym projektem:


Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności 


Projekt zatytułowany Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (oprócz wzroku, słuchu, smaku, dotyku i powonienia, także ludzkiej cielesności, płciowości, władz poznawczych, mechanizmów percepcyjnych, podmiotowości i in.).

Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

Norwida jakoś niewiele (na razie):
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/cytowane/author/n/

środa, 18 lipca 2012

Krzysztof Grzywocz, Doświadczenie piękna

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/doswiadczenie_piekna.html

Na dziś chyba wystarczy:)

Józef Tischner, Polska jest ojczyzną

http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/tischner/jt1982.html

Maria Wróż-Prusiewicz, Fotografia śmierci? Cypriana Norwida "Czarne kwiaty" i "Białe kwiaty", Michelangelo Antonioniego "Powiększenie"

http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=17&dzial=5&id=377

Jacek Salij OP, Mentalność niewolnicza jako problem narodowy

http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=167

Maciej Bielawski, Norwid czyta Tertuliana

http://maciejbielawskiessay.blogspot.com/2012/03/norwid-czyta-tertuliana.html

Tomasz Mackiewicz, Pięć fragmentów o romantycznym fragmencie

http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=559

Włodzimierz Toruń, Od literatury do polityki. Polskie lekcja romantyzmu

http://slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/8/torun.pdf

Ewa Linow, Ironia romantyczna

Pogoda sprzyjająca lekturze, tak więc podrzucę dziś parę artykułów, do których warto zajrzeć. Oto pierwszy:
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4739

Rodem Mazowszanin, sercem Polak, a talentem świata obywatel

Zapraszam do lektury tekstu Tomasza Korpysza (a przynajmniej jego początku) na portalu Idziemy.com.pl:
http://www.idziemy.com.pl/kultura/rodem-mazowszanin-sercem-polak-a-talentem-swiata-obywatel/

poniedziałek, 16 lipca 2012

Paweł Wyczyński, Norwidiana Rok 2007, 2010


Na stronie Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz, Uniwersytet McGill, Montreal, natrafiłem na reprodukcję okładki publikacji "Norwidiana 2007" wydanej w 2010 roku. Nie ma dodatkowych informacji o zawartości, pozostają domysły.
Źródło:

Zofia Dambek, Norwid a tradycja szlachecka

Miło mi zakomunikować, iż w zapowiedziach Wydawnictwa Naukowego UAM pojawiła się niedawno informacja o nowej książce Zofii Dambek. Czekamy na realizację wydawniczą i dopraszamy się choć zdjęcia okładki.

"Książka stanowi wprowadzenie do biografii Cypriana Norwida i jego twórczości, szczególnie tej mało znanej. Składa się z dwóch części. W pierwszej autorka przedstawia wyniki badań nad tradycjami rodzinnymi Norwida, z których z jednej strony był on dumny (pokrewieństwo z Sobieskimi), z drugiej – były przedmiotem jego kreacji czy nawet autobiograficznych mistyfikacji (tradycja Norwidów). W drugiej części autorka skupiła uwagę na tych motywach w twórczości autora Quidam, które wiążą się z szeroko rozumianą szlachetczyzną: życiem ziemiańskim i tradycjami rycerskimi. Kultura dworków stała się w oczach poety synonimem zamknięcia, ucieczki przed rzeczywistością i duchowej ospałości, natomiast odwołując się do tradycji rycerskich sarmatyzmu (Piotr Skarga, Fabian Birkowski), Norwid proponował wzór heroizmu w XIX wieku."

http://www.press.amu.edu.pl/zapowiedzi-wydawnicze/item/1637-norwid-a-tradycja-szlachecka.html

Doktorat honoris causa dla prof. Rolfa Fiegutha


Uroczystością nadania doktoratów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego (UO) dla dwóch zagranicznych polonistów rozpoczął się w Brzegu V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Doktoraty otrzymali prof. Rolf Fieguth ze Szwajcarii i prof. Cheong Byung Kwon z Korei Płd.
Prof. Alina Nowicka-Jeżowa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego wygłaszając laudację z okazji nadania tytułu dokotra honoris causa prof. Fieguthowi podkreśliła, że to znakomity slawista, polonista, germanista i historyk, który we Fryburgu Szwajcarskim stworzył silny ośrodek slawistyczny.
Zaznaczyła, że prof. Fieguth wiele uwagi w swojej pracy naukowej poświęcił twórcom polskiej literatury - Mickiewiczowi, Norwidowi, Witkacemu, a przede wszystkim Gombrowiczowi. Prof. Fieguth jest współwydawcą trzynastotomowego wydania Gombrowicza na rynek niemiecki zatytułowanego "Gesammelte Werke".
Prof. Nowicka-Jeżowa dodała, że ważne miejsce w działalności prof. Rolfa Fiegutha zajmują tłumaczenia, wśród których "zawiera się niemal cały kanon literatury polskiej i wybitne dzieła europejskie". Uczony przełożył na język niemiecki m.in. Norwida, Prusa, Sienkiewicza, Leśmiana, Mrożka czy Nowakowskiego.
"To najwybitniejszy moment w mojej pracy polonisty, która trwa od 1966 roku" - stwierdził po odebraniu doktoratu honoris causa prof. Rolf Fieguth.
Spotkania naukowe w ramach V Kongresu Polonistyki Zagranicznej odbywać się będą od środy do piątku w Opolu. Swój udział w panelach i referatach zapowiedziało 250 naukowców z 33 krajów świata. W programie Kongresu zaplanowano prawie 20 paneli dyskusyjnych i ok. 180 referatów. 


Źródło: PAP
Więcej... http://wyborcza.pl/1,91446,12106292,Opole__Doktoraty_honoris_causa_UO_dla_dwoch_zagranicznych.html#ixzz20n4DSLLS

czwartek, 12 lipca 2012

Muzeum Norwida?

Natrafiłem dziś na ślad Muzeum Norwida. Strona chyba w budowie i testach. Ale sądząc po słowach kluczowych (Karolina Wajda, Głuchy) chyba chodzi o Norwidowy matecznik. Ciekawe, jak się to rozwinie? Proszę zobaczyć:
http://www.muzeumnorwida.pl/historia

poniedziałek, 9 lipca 2012

XXIV Aukcja książek i grafiki, Warszawa, 2 czerwca 2012 r.

Dopiero dziś natrafiłem na katalog aukcyjny z czerwca 2012 r. Wewnątrz kilka interesujących pozycji, nie tylko związanych z Norwidem, zachęcam do zajrzenia. A jeśli chodzi o Norwida, znalazłem to:730.  Tygodnik Ilustrowany. Pismo obejmujące ważniejsze wypadki spółczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zabytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i poezje.
T.III-ci, nr. 67-92. Warszawa 1861. Nakładem i drukiem Józefa Ungra, s. [2], 248,
tabl. ryc. 1 (drzeworyt sztorcowy, w ramach paginacji), liczne ryc. w tekście
(drzeworyty sztorcowe), 38,5 cm, opr. z epoki płsk.   1800,-
Półrocznik od 1 stycznia do 1 lipca 1861 r. Ważne źródło do historii lat 60. XIX w. Numer początkowy poprzedzony całostronicowym drzeworytowym frontispisem, wszystkie pozostałe zaś rozpoczynają się pięknymi widokami Warszawy. Tom zawiera wiele widoków miast (m.in. Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Janowca nad Wisłą, Kowna, Lwów, Odessy, Poznania, Wilna, Wrocławia, Warszawy); życiorysy sławnych ludzi (m.in. K. Hartknocha i J. Ossolińskiego wraz z portretami); artykuł „Ostatnie chwile Kościuszki w Solurze” wraz z widokami miasta; szkic Cypriana Norwida „Mecenas” w drzeworycie (przysłany przez autora z Paryża), a także ilustracje prezentujące tradycję sarmacką (kostiumy staropolskie, tańce, zwyczaje itp.) oraz typy ludowe. Stan dobry. Rzadkie.

955.  [Norwid Cyprian Kamil]. Książka zbiorowa ofi arowana Kazimierzowi Władysławowi Wójcickiemu. Warszawa 1862. B.w., s. [4], II, 450, II, 22,5 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart marm.   600,-
Księga pamiątkowa ofiarowana Kazimierzowi Władysławowi Wójcickiemu (1807-1879) – historykowi, wydawcy, pamiętnikarzowi. Zawiera teksty m.in.: Juliana Bartoszewicza, Augusta Bielowskiego, Agatona Gillera, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kremera, Teofi la Lenartowicza, Antoniego Małeckiego, Aleksandra Przezdzieckiego, Leona Rogalskiego. Na s. 138-141 dwa pierwodruki Cypriana Kamila Norwida: „Do Pompejusza. Oda Horacego” (z komentarzem Norwida prozą) i „Post scriptum”. Oba wiersze dostarczone przez samego poetę. Otarcia i zaplamienia oprawy, wewnątrz stan dobry. Lit.: J.W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, poz. 28.

 956.  Norwid Cyprian Kamil. Wybór poezyi. Zebrał i objaśnieniami opatrzył Roman Zrębowicz. Okładka A.S. Procajłowicza, portret poety według akw. Fr. Siedleckiego. Wydanie drugie przejrzane i pomnożone. Lwów 1911. Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, s. [4], 259, [1], portret 1, 18 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc., górny brzeg kart barwiony, etui ochronne.   300,-
Wybór poezji Cypriana Kamila Norwida podzielony na następujące działy: Epoka warszawska; Na tułaczce; Pierwsza epoka paryska; Z Ameryki; Druga epoka paryska. Oprawa wydawnicza wykonana wg projektu Antoniego Stanisława Procajłowicza: płótno beżowe, na grzbiecie i licu tłoczona tytulatura, na licu barwna secesyjna kompozycja, górny brzeg kart barwiony, zachowane etui ochronne. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Ilustracja na s. 384 katalogu w wersji internetowej)
Katalog można przejrzeć pod tym adresem:

sobota, 7 lipca 2012

Ossolineum jak Feniks?

Jak grom z lipcowego nieba runęła wiadomość o likwidacji "Ossolineum". Rzecz niewiarygodna i dziwię się, że środowiska naukowe, uniwersyteckie, rektorzy, instytuty, słowem wszyscy nabierają wody w usta i milczą, zamiast wszczynać pospolite ruszenie, by ratować instytucję o takim dorobku i tradycji. Kochani, to był (jest) Zakład Narodowy! Jeśli tak łatwo będziemy się godzić na tego typu działania, niedługo poznikają instytuty naukowe i dziesiątki placówek. Sprawa myślę jest warta przynajmniej dymisji ministra kultury (tak byłoby w normalnym kraju). 
Oczywiście czasy się zmieniają i prawdopodobnie wydawnictwa nie da się prowadzić na starych zasadach. Ale przecież można pomyśleć o stworzeniu fundacji, która zgrupuje i uchroni przed rozproszeniem tak wspaniały dorobek, choćby na zasadzie muzeum. Minister Zdrojewski chce wykupić prawa autorskie do publikacji - toć to kramarzenie na stypie!
Powściągałem się dotąd z publikowaniem osobistych wynurzeń, ale, na litość Boską, nie milczmy i nie pozwólmy na niszczenie kultury naszego narodu. VETO!
Zastanawiające jest jeszcze, że procesem likwidacji będą kierować te same osoby, które doprowadziły do jego upadku.
Przed chwilą dzięki Michałowi Kuziakowi trafiłem na dający nieco nadziei link:

Ossolineum znika, by się odrodzić?

Beata Maciejewska, tsob
2012-07-06, ostatnia aktualizacja 2012-07-06 19:01

Wydawnictwo Ossolineum zostało postawione w stan likwidacji. Znak towarowy i prestiżowe serie wydawnicze jednak ocaleją

Wydawnictwo Ossolineum wydawało serię
Ossolineum
Wydawnictwo Ossolineum wydawało serię "Biblioteka Narodowa"
ZOBACZ TAKŻE
Najstarsze w Polsce wydawnictwo istnieje od 1817 r. Powstało razem z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich i do niego należało, ale w czasach PRL zostało oddane wraz z księgarniami Polskiej Akademii Nauk. Prawowity właściciel odzyskał oficynę dopiero w 2006 r., razem z wielkimi długami. Bankruta przekształcono w spółkę, sprzedano nierentowną drukarnię, ograniczono zatrudnienie, oddano we franczyzę księgarnie wydawnictwa, wyprzedano niechodliwe zapasy. Ale długi narastały. - Dlatego w poniedziałek na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników zdecydowaliśmy o postawieniu spółki w stan likwidacji. To jednak nie oznacza końca wydawnictwa. Rozpoczęliśmy procedurę przejmowania znaku towarowego i najcenniejszych serii, m.in. Biblioteki Narodowej. Wydawnictwo niedługo się odrodzi, tylko w innej formule prawnej - tłumaczy dr Adolf Juzwenko, dyrektor Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, która ma w spółce większościowy pakiet udziałów. 

- Wczorajsza informacja PAP o "likwidacji Ossolineum" jest bardzo myląca - dodaje Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki. - Nie przestaje istnieć liczące 195 lat Ossolineum, znika tylko utworzone za czasów PRL, a potem przekształcone w spółkę prawa handlowego wydawnictwo o tej nazwie, które poniosło klęskę na konkurencyjnym rynku wydawniczym. Pozostaje we Wrocławiu, na swoim miejscu Fundacja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich będąca bezpośrednią kontynuacją Zakładu Ossolińskich ze Lwowa. Jej istnienie jako placówki naukowo-badawczej i instytucji kultury nie jest w jakikolwiek sposób zagrożone, bowiem jest ona całkowicie finansowana przez państwo. Fundacja przejmie od likwidowanej oficyny prawa do nazwy i serii wydawniczych.


Więcej... http://wyborcza.pl/1,75248,12087021,Ossolineum_znika__by_sie_odrodzic_.html#ixzz1zvUREv2w