sobota, 15 lipca 2017

Archiwalna rozmowa ze Zbigniewem Zaniewickim

Warszawa 1933, ul. Mazowiecka. Z Miriamem

Zachowała się archiwalna audycja z opowieścią pana Zbigniewa Zaniewickiego o swoim życiu. I o Norwidzie.
Polecam:
http://www.polskieradio.pl/Szukaj?q=ZBIGNIEW%20ZANIEWICKI

A potem wypowiedź Tymona Terleckiego o idei przenoszenia prochów Norwida.

wtorek, 4 lipca 2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – intertekstyPracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową
"Dramaty Norwida. Teksty – konteksty – interteksty


Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). 


Na Państwa zgłoszenia tematów i abstraktów na adres: dramat.polon@uw.edu.pl oczekujemy do dnia 15 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Abstrakt
Aktywność dramaturgiczna Cypriana Norwida – co łatwo może umknąć uwadze – jest równie imponująca, co Norwidowska aktywność poetycka, dramat Norwida zaś – podobnie wieloaspektowy, co rozbudowana teoria języka poetyckiego w Vade-mecum. Mimo to – w obrębie współczesnego stanu badań na temat Norwidowskiej dramaturgii odczuwalny pozostaje stale wyraźny niedosyt refleksji tematycznej i teoretycznej. W 46 lat po opublikowaniu przez Irenę Sławińską kanonicznej Reżyserskiej ręki Norwida warto chyba powrócić do fundamentalnych pytań tego pisarstwa. Do jakiego właściwie przewrotu w łonie XIX-wiecznego polskiego (i europejskiego) dramatu chciał Norwid swoim projektem dramaturgicznym doprowadzić? Na czym polegał w tym względzie jego program reformatorski? Idąc dalej, jakie były jego najatrakcyjniejsze, najbardziej innowacyjne cechy? Co stanowiło z kolei najbardziej kłopotliwy mankament, także w wymiarze realizacyjnym Norwidowskiej wizji „Tragedii-Białej”? Czy prekursorstwo Norwida w obrębie dramaturgii jest w jakiejś mierze czymś kłopotliwym, także w aspekcie Norwidowskiej wizji teatru?
Naszej refleksji – jak wierzymy – towarzyszyć będzie również namysł nad typologią i klasyfikacją Norwidowskich dramatów. Czy istnieje Norwidowski dramat ekonomiczny albo Norwidowska komedia społeczna? Czy Pierścień Wielkiej-Damy to dramat mogący pretendować do wymiaru „polskiego dramatu symbolistycznego”? Co z Norwidowską tragedią historyczną i Norwidowskimi misteriami, jaki u ich podstaw tkwił zamysł – pisarski oraz realizacyjny (Tyrtej, Kleopatra i Cezar, Wanda, Krakus). Jak na nowo – w duchu najnowszych badań w obrębie teorii dramatu – zreinterpretować Zwolona? Co wreszcie począć w tej sytuacji z klasyfikacyjnymi „rozstrzygnięciami kanonicznymi”, zwłaszcza z podziałem na dramaturgię historyczną Norwida (w tym dramaturgię antyczną reprezentowaną przez Tyrteja) i dramaturgię współczesną? Gdzie szukać (nowych) patronów tych dwóch niesprowadzalnych do siebie typów Norwidowskiego dramatopisarstwa?
Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące kręgi tematyczne rozważań. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa autorskie propozycje:

– teoria i praktyka Norwidowskiego dramatu;
– Norwidowska koncepcja teatru oraz wizja metateatralności;
– typologizacja dramatów Norwida;
– dramat Norwidowski – nowe odczytania;
– Norwidowska koncepcja misterium (Wanda, Zwolon);
– Norwidowska koncepcja tragedii historycznej (Tyrtej, Kleopatra i Cezar);
– dramat Norwida w świetle polskiej i europejskiej linii rozwojowej dramatu II połowy XIX wieku;
– Norwid-dramaturg, Norwid-reformator teatru? (kreacja i figura biograficzna, projekt twórczy, specyfika warsztatu);
– istotne, choć zapoznane paralele z dramaturgią Norwida w obrębie rozwoju dramatu polskiego (Norwid – Fredro, Norwid – Wyspiański etc.);
– Norwidowski „brulion dramatyczny” jako dokument techniki „pisania dramatycznego” Norwida (dramaty w świetle autorskich odpisów, rzutów, dodatków i notatek: dodatki do Kleopatry i Cezara, dwie wersje Aktora, Tyrtej etc.);
– „reżyserska ręka Norwida” po latach: dramaturgia Norwida w świetle kanonicznego stanu badań, reinterpretacje;
– intertekstualność dramatu Norwidowskiego, w tym m.in. szekspiryzm w dramatach Norwida;
– dramaty Norwida w perspektywie recepcji;
– dramaty Norwida na scenie polskiej.


Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). 

Naszej refleksji – jak wierzymy – towarzyszyć będzie również namysł nad typologią i klasyfikacją Norwidowskich dramatów. Czy istnieje Norwidowski dramat ekonomiczny albo Norwidowska komedia społeczna? Czy Pierścień Wielkiej-Damy to dramat mogący pretendować do wymiaru „polskiego dramatu symbolistycznego”? Co z Norwidowską tragedią historyczną i Norwidowskimi misteriami, jaki u ich podstaw tkwił zamysł – pisarski oraz realizacyjny (Tyrtej, Kleopatra i Cezar, Wanda, Krakus). Jak na nowo – w duchu najnowszych badań w obrębie teorii dramatu – zreinterpretować Zwolona? Co wreszcie począć w tej sytuacji z klasyfikacyjnymi „rozstrzygnięciami kanonicznymi”, zwłaszcza z podziałem na dramaturgię historyczną Norwida (w tym dramaturgię antyczną reprezentowaną przez Tyrteja) i dramaturgię współczesną? Gdzie szukać (nowych) patronów tych dwóch niesprowadzalnych do siebie typów Norwidowskiego dramatopisarstwa?
Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące kręgi tematyczne rozważań. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa autorskie propozycje:
– teoria i praktyka Norwidowskiego dramatu;
– Norwidowska koncepcja teatru oraz wizja metateatralności;
– typologizacja dramatów Norwida;
– dramat Norwidowski – nowe odczytania;
– Norwidowska koncepcja misterium (Wanda, Zwolon); 
– Norwidowska koncepcja tragedii historycznej (Tyrtej, Kleopatra i Cezar);
– dramat Norwida w świetle polskiej i europejskiej linii rozwojowej dramatu II połowy XIX wieku;
– Norwid-dramaturg, Norwid-reformator teatru? (kreacja i figura biograficzna, projekt twórczy, specyfika warsztatu);
– istotne, choć zapoznane paralele z dramaturgią Norwida w obrębie rozwoju dramatu polskiego (Norwid – Fredro, Norwid – Wyspiański etc.);
– Norwidowski „brulion dramatyczny” jako dokument techniki „pisania dramatycznego” Norwida (dramaty w świetle autorskich odpisów, rzutów, dodatków i notatek: dodatki do Kleopatry i Cezara, dwie wersje Aktora, Tyrtej etc.); 
– „reżyserska ręka Norwida” po latach: dramaturgia Norwida w świetle kanonicznego stanu badań, reinterpretacje;
– intertekstualność dramatu Norwidowskiego, w tym m.in. szekspiryzm w dramatach Norwida;
– dramaty Norwida w perspektywie recepcji;
– dramaty Norwida na scenie polskiej. 

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). 

Na Państwa zgłoszenia tematów i abstraktów na adres: dramat.polon@uw.edu.pl oczekujemy do dnia 15 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

https://www.facebook.com/events/310723286040568/?active_tab=about