poniedziałek, 23 marca 2015

Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych.

Szanowni bywalcy i goście. Pora na wpis świątecznej rangi. Mamy Kalendarium Norwidowe, ukazują się kolejne tomy krytycznej edycji Dzieł wszystkich, Słownik jego języka zaczyna życie w sieci, 31 tomów "Studia Norwidiana", 25 tomów "Studiów i monografii", dziesiątki książek. Norwid nigdy nie miał takiego wzięcia i oprawy. A teraz? Ukazał się pierwszy tom z pewnością monumentalnego dzieła zbierającego całość plastycznej spuścizny Norwida opracowany przez Edytę Chlebowską.

Marek Buś, Idee i formy


A w witrynie KUL kolejny tom Biblioteki SN. Książka Marka Busia "Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie". Oto spis treści i fragment recenzji ze strony wydawnictwa:

Norwid wobec historii

No i mamy XXIV tom Studiów i Monografii. "Norwid wobec historii". Dla orientacji - spis treści.

sobota, 14 marca 2015

Drugi tom "Dramatów" Norwida w ramach "Dzieł wszystkich"

Bodaj na przełomie roku wyszedł z druku kolejny, VI tom "Dzieł wszystkich", obejmujący drugą część dramatów, a więc Tyrteja, Za kulisami, Pierścień Wielkiej-Damy, Kleopatrę i Cezara oraz Miłość-czystą. Tom opracował Julian Maślanka, recenzentami tomu są Marek Buś i Stefan Sawicki. Książka dotarła do mnie wczoraj. Trudno nie cieszyć się z krytycznego domknięcia kolejnego bloku tekstów!

Trwają prace redakcyjne nad tomem V: Dramaty I oraz tomem XI: Listy II.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteka Narodowa, Lublin 2013. ISBN 978-83-7306-629-8

piątek, 6 marca 2015

Czego uczą o Norwidzie

Zajrzałem do podręcznika syna, II klasa liceum, do fragmentu poświęconemu Norwidowi i "Fortepianowi Szopena" (oczywiście we fragmencie). Państwo pozwolą, że litościwie wrzucę tylko zdjęcia i powstrzymam się od komentarzy. Podręcznik wydało WSIP, otrzymał akceptację ekspertów ministerialnych. Nazwisk autorów nie podaję. Tak teraz można uczyć. I taką wiedzę mamy.