sobota, 29 września 2018

Migawki z Torunia


Mało światła było, w oczekiwaniu na lepsze zdjęcia kilka migawek z ciekawej toruńskiej sesji.
Na rzeczy pamiątkę.
Z podziękowaniem dla organizatorów za trud i gościnność.


wtorek, 18 września 2018

"Tyś osobą..." Konferencja w Toruniu


Instytut Literatury Polskiej UMK (Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu)
Fundacja Norwidowska i Fundacja Museion Norwid
zapraszają na sympozjum naukowe
Tyś osobą… Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida
która odbędzie siew dniach 27-28 września w Toruniu.


Program:
27 września (czwartek)
 900–915  Otwarcie obrad
 915–1000 Wykład inauguracyjny:
Bernadetta Kuczera-Chachulska, O Norwidowskim rozumieniu osoby

 W kręgu Norwidowskiej antropologii
(godz. 1000–1330)
 Lidia Banowska, „Czytając osobę”; wątki personalistyczne w twórczości Norwida
Ewangelina Skalińska, Norwidowski projekt antropologiczny – między ‘homo ironicus’ a ‘homo christianicus’
Agnieszka Ziołowicz, Norwidowska osoba w kręgu tradycji ćwiczeń duchowych
Barbara Stelmaszczyk, Osobowe ‘ja’ Norwida w autotematycznej perspektywie (z Teofilem Lenartowiczem w tle)
Eliza Kącka, Świat wzniosłych uczuć i dobrych manier, czyli Norwidowskie prawo inwersji (rozważanie z ukrytym kontekstem paryskim)

Marta Kosmala, Wędrówka Odyseusza i droga Abrahama – Norwidowy bohater „w drodze” w kontekście filozofii Emanuela Levinasa
Dominika Szymanek, Osoba i pamięć. Ślady przeszłości u Cypriana Norwida

W kręgu dziewiętnastowiecznych pisarzy
(godz. 1430–1800)

Włodzimierz Toruń, „Podniosłem ja tego poetę”. Juliusz Słowacki w recepcji Cypriana Norwida
Aleksandra Musiałowicz, „Epopeja w życie przenika”. – Norwid o Słowackim
Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Cyprian Norwid – Zygmunt Krasiński; miejsca wspólne
Grażyna Halkiewicz-Sojak, „Różnić się pięknie”? – Cyprian Norwid – Józef Bohdan Zaleski
Renata Gadamska-Serafin, Norwid i Edmund Chojecki – podróżnik
Olaf Krysowski, Deotyma – „dziesiąta Muza” Norwida
Paulina Abriszewska, Cyprian Norwid – Narcyza Żmichowska
  
28 września (piątek)

W kręgu krewnych i znajomych
(godz. 930–1300)

Adam Cedro, Znajomi Norwida z albumu Marii de Bonneval z Gerliczów 
Edyta Chlebowska, W orkiestrze czy solo? – Norwid wobec polskich kolonii artystycznych
Bartłomiej Łuczak, Spotkania Norwida z muzykami
Arent van Nieukerken, Cyprian Norwid – Piotr Ławrow
Sławomir Rzepczyński, Z Mierosławskim „wojowałem troszkę…”
Bogdan Zemanek, Michał Kleczkowski – kuzyn-antyteza?
Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, Refleksje Norwida nad osobą i człowieczeństwem w świecie starożytnym

 W kręgu interpretacji postaci
(godz. 1430–1800)
Elżbieta Lijewska, „Osoby, których nie ma”? – Norwidowskie postacie sług i odźwiernych
Piotr Chlebowski, „Kto jest Mistrz-Jazon-Mag? – zapytać muszę”
Karol Samsel, Spór o filozofię szaty. Cyprian Norwid a Thomas Carlyle
Agnieszka Górska, Don Kichot Norwida
Izabela Dobrzeniecka, Pellegrino Rossi w Norwidowskim teatrze świata
Michał Sokulski, Dante Krasińskiego i Norwida – miejsca wspólne
Rafał Brasse, Cyprian Norwid i Edyta Stein – fenomen osoby wobec czasu i wieczności


Organizatorzy:
Instytut Literatury Polskiej UMK
Fundacja Norwidowska
Fundacja Museion Norwid


Koncepcja i patronat naukowy:
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (grahas@umk.pl)


Sekretariat konferencji:
mgr Agnieszka Górska (agnieszkagorska1987@interia.pl)
mgr Izabela Piskorska-Dobrzeniecka (izabelapiskorska@gmail.com)


Miejsce obrad:
Wydział Filologiczny UMK, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3, Sala im. Ludwika Kolankowskiego (nr 307) czwartek, 6 września 2018

Dębinki nadal bez gospodarza


Pałac w Dębinkach decyzją Ministra Rolnictwa ma zostać przekazany spadkobiercom. Zarząd powiatu zamierza odwołać się do Sądu Wojewódzkiego. Szczegóły tutaj:
http://wzasiegu.pl/wyszkow/wyszkow-sprawa-palacu-w-debinkach-zakonczy-sie-w-sadzie/