środa, 30 listopada 2011

Towarzystwo Przyjaciół C.K. Norwida w Paryżu

Dziś informacja o energicznej działalności paryskiego stowarzyszenie przesłana przez prezesa - p. Krzysztofa Andrzeja Jeżewskiego, tłumacza i propagatora twórczości Norwida we Francji. Wkrótce następne korespondencje z Paryża.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  « LES  AMIS  DE  C.K. NORWID » W  PARYŻU
                            (inicjatywy, uczestnictwa, realizacje)

Publikacje:

Cyprian Norwid: O Szopenie/Sur Chopin (wydanie polsko-francuskie), Lodart, 
       Łódź, 1999.
Cyprian Norwid: Lumières du Royaume, Saint-Benoît-du-Sault, 2001.
Cyprian Norwid : Vade-mecum, Noir sur Blanc, Montricher (Suisse), 2004.
Cyprian Norwid : Le Piano de Chopin, Anima Mundi, Belvèze du Razes, 2006.
Cyprian Norwid : Cléopâtre et César, Cahiers Bleus/Librairie Bleus, Troyes,
        2006.
Christophe Jeżewski : Cyprian Norwid, poète et penseur catholique, « Liberté
        Politique », Paris, 2001.
Cyprian Norwid : Chopin/Szopen (wydanie polsko-francuskie), Towarzystwo
        Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Dom Wydawniczo-Promocyjny GAL,
        Warszawa, 2010.

poniedziałek, 21 listopada 2011

Fortepian Szopena i Moja piosnka (I) w nowym przekładzie na angielski

Oto dwa przykłady przekładów pani Danuty Borchard (z udatnym udziałem Agaty Brajerskiej-Mazur) z nowego tomu tłumaczeń poezji Norwida na angielski. "Fortepian Szopena" i "Moja piosnka" (I).
Publikacja za łaskawą zgodą Wydawcy.

English Translation copyright © 2011 Danuta Borchardt
First Archipelago Books Edition, 2011
 CHOPIN’S GRAND PIANO

To Anthony C . . . . . . . . .

La musique est une chose étrange!
Byron

L’art? . . . c’est l’art – et puis, voilà tout.
Béranger

sobota, 19 listopada 2011

Nowe przekłady Norwida na angielski Danuty Borchardt

W grudniu 2011 roku nakładem archipelago books pojawią się nowe przekłady na język angielski wierszy Norwida dokonane przez Danutę Borchardt we współpracy z Agatą Brajerską-Mazur. Oto okładka tej ważnej publikacji i oficjalna informacja prasowa. Postaram się jeszcze to i owo na temat tej książki i planowanych wydarzeń promocyjnych niebawem zamieścić.One of the greatest world poets of the nineteenth century.”  Roman Jakobson

Poems
by Cyprian Norwid
translated from the Polish by Danuta Borchardt
$16 trade paperback original • 144 pages • poetry
ISBN 978-1-935744-07-8 • e-ISBN 978-1-935744-53-5
distributed to the trade by Consortium Book Sales & Distribution: www.cbsd.com

Considered a “Chrisitna Socrates” by one critic and a “hieroglyph stylist” by another, Cyprian Norwid was more unanimously recognized, however, as one of the most vital figures in Polish letters whose verse is as idiosyncratic as it is profound. Traveling agains the currents of the philosophy of his day, Norwid was a historicist with deep insight into the codes and ripples in the society around him. This engaging collection, selected and translated by Danuta Borchardt, includes many of Norwid’s revered poems, including “Vade-mecum.” True to its Latin summons, “go with me,” the epic poem invites the reader to accompany Norwid on a journey through many lands and timeless questions, seeking truth. We witness Norwid decrying the tight-fisted city folk of London, befriending Frédéric Chopin—whom he meets during his travels—and lamenting the death of a friend. Lyrical, moving, and often biting, this collection gives an evocative glimpse into the world of an extraordinary poet.
“Of the two things of this world only two will remain, Two only: poetry and goodness . . . and nothing else . . .” Cyprian Norwid


“The English language and imagination . . . evidently have a place for Cyprian Kamil Norwid.”    
The Times Literary Supplement


"A labour of love, a painstakingly crafted instrument that resonates with melody and mystery."
—Andrei Navrozov, The Guardian


One of Europe’s greatest poets and thinkers. We are all deeply indebted to this poet, the fourth bard. . . . Cyprian Norwid left an opus from which shines the light that lets us more deeply penetrate the truth of our being as human persons. . . . He insistently reminds us that without heroism humanity, ‘humiliated in its brow, hunched over itself’ ceases to be itself. Cyprian Norwid was the man of hope.”     Pope John Paul II


"[Norwid] was a versatile and surprising poet. He wrote quasi-epic, narrative poems sometimes conceived as letters, and tackled autobiographical themes in a charming, mocking tone."
—Lesley Chamberlain, Times Literary Supplement

“He ventures to describe what is indescribable, and . . . he succeeds.”    
Joanna Janecka

“He carried his soul around with him as if it were some kind of numismatic rarity, unknown to anyone, unwanted, useless . . . He resembled a stone salvaged from some marvelous edifice, which somewhere, sometime had burnt down completely.”
—Józef Tokarzewicz

Cyprian Norwid (1821-1883), poet, playwright, novelist, thinker, and visual artist, was virtually unknown during his lifetime. His poetry, filled with aphorisms and multi-layered metaphor, is largely free of the melodic tone typical of Romantic poetry. When the occupying powers censored all writing in the Polish language, Norwid went into exile, moving through Europe and America. He died in a hostel in Ivry.

Following a career in clinical psychiatry, Danuta Borchardt began translating the novels of Witold Gombrowicz. Her Ferdydurke received the National Translation Award in 2001, her Cosmos was awarded a NEA fellowship, and her Pornografia won the prestigious Found-in-Translation Award in 2010. Borchardt’s short fiction has regularly appeared in Exquisite Corpse.
_____________________________________________________________________________

wtorek, 8 listopada 2011

"Dzieła wszystkie" Cypriana Norwida


Nie mogło zabraknąć w naszym salonie informacji o edycji "Dzieł wszystkich" Norwida. To pierwsze pełne wydanie krytyczne. Rzecz planowana jest na 17 tomów. Jako pierwszy wydrukowany został pierwszy tom Listów, następnie tom Prozy i pierwszy tom Poematów. Wkrótce kolejny tom poematów. Załączam kilka zdjęć - także ulotki z pierwszego tomu dającej pojęcie o zamierzeniu.


Na obwolucie i okładce każdego tomu będzie inny podpis Norwida


Listy (I) w oprac. Jadwigi Rudnickiej
Proza (I) oprac. Rościsław Skręt

Poematy (I) oprac. Stefan Sawicki, Adam Cedro
 

sobota, 5 listopada 2011

Pierwszy i najstarszy pomnik Norwida (w Kielcach!)

W słoneczne popołudnie wybrałem się dziś z córką na spacer do kieleckiego parku, aby sfotografować rzecz niezwykłą - prawdopodobnie pierwszy (historycznie rzecz biorąc) pomnik Norwida.
Na dziedzińcu uroczego Pałacyku Tomasza Zielińskiego, dziewiętnastowiecznego mecenasa i kolekcjonera, stoi obelisk ufundowany w 1854 roku, upamiętniający sześćdziesięciu polskich artystów. 
Dziedziniec kieleckiego Pałacyku z monumentem

Obelisk
 Napisy są ledwo czytelne, niemniej przytaczam dedykację:
Pamięci / czci i chwale / ziomków, którzy w I połowie / XIX stulecia / rozjaśnieli nauką i sztukami / przez co sobie niepożytą sławę / a ziemi ojczystej zaszczyt przynieśli / poświęcono w maju 1854 t.
 
Południowa strona z dedykacją

Pisała o tym pomniku Łucja Kondratowicz, Cyprian Norwid - rzeźbiarz, "Studia Norwidiana" 7 (1989), s. 64-65. Oto fragment:
"Wśród 7 rzeźbiarzy i medalierów uhonorowanych tą dedykacją, obok 24 malarzy, 20 muzyków, 9 budowniczych i inżynierów, znajdujemy Norwida.
Został wymieniony obok artystów tej rangi co Antoni Brodowski, Piotr Michałowski, Aleksander Orłowski, Karol Kurpiński, Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin. Trzeba jednak przyznać, że wobec nikłych śladów rzeźbiarskiej i medalierskiej twórczości Norwida opinia Zielińskiego całkowicie nas zaskakuje."
Obok nazwiska artystów. Żółtą ramką zaznaczyłem nazwisko poety.

Strona zachodnia z nazwiskami artystów


"MALARZE I MEDALIERY" - w ramce nazwisko Norwida Cypriana
Tak więc mamy dowód, że w roku 1854 Norwid wielkim rzeźbiarzem polskim był. A kielecki mecenas pierwszy upamiętnił wielkość artysty!
Wygląd Pałacyku Zielińskiego zza muru od strony parku

Zachęcam do nadsyłania kolejnych "norwidaliów" z polskich parków, ulic i szkół do prezentacji na naszym blogu.
Literatura: I. Jakimowicz, Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław 1973.

czwartek, 3 listopada 2011

Norwidiana w ruinach

Natrafiłem na zwięzły opis dziejów archiwum Miriama w latach okupacji. Kto nie zna tych historii, niech czyta. Oto link:

Przemysław Dakowicz, Ratowanie Norwida z ruin powstańczej Warszawy

 

Zenon Przesmycki, fot. za Wikipedią