poniedziałek, 26 września 2011

Ciekawe miejsce

Polecam kwerendę na stronie:
Różne różności z różnych epok.
Natrafiłem na autograf "Do Nikodema Biernackiego"
http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index,Norwid_Cyprian,cid,7428.htm

Dopisek 4.01.2012 r.
Rzecz stała się nieaktualna. Pod koniec grudnia domenę polska.pl przejęła Agora. Teraz pod tym adresem możemy oglądać strony reklamowe GW. Sprawa smutna i nieoczywista, bo były tu wspaniałe zbiory do oglądania.

piątek, 16 września 2011

Internetowy słownik języka Norwida

Szanowni Państwo!
Pod adresem www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl dostępne są już pierwsze hasła "Internetowego słownika języka Cypriana Norwida".
Obecnie umieszczona jest tam lista wszystkich haseł oraz w pełni opracowane hasła rozpoczynające się na literę "a". Kolejne hasła opracowujemy i będziemy je sukcesywnie dodawać. Na stronie znajduje się też obszerny wstęp (Zawartość i budowa "Internetowego słownika języka Cypriana Norwida"), swego rodzaju instrukcja obsługi (Jak korzystać z "Internetowego słownika języka Cypriana Norwida") oraz spisy używanych skrótów. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w pełni korzystać z ogromnych możliwości wyszukiwania różnorodnych informacji znajdujących się w słowniku. Zachęcamy do przeglądania go oraz zgłaszania pytań i uwag, które pozwolą nam udoskonalić nasz słownik. W przyszłości będziemy informowali Państwa o wszelkich zmianach i uzupełnieniach.

Z serdecznymi norwidologicznymi pozdrowieniami Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz


poniedziałek, 12 września 2011

Norwid. Z warsztatów pracy norwidologów bielańskich

Pod redakcją Tomasza Korpysza, Bernadetty Kuczery-Chachulskiej Spis treści
Wstęp
 Tomasz Korpysz, Nie tylko Epos-nasza. O obrazie Don Kichota w pismach Norwida
 Anna Kozłowska, Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z Vade-mecum Cypriana Norwida
 Bernadetta Kuczera-Chachulska, Trudny Norwid. Historycznoliteracka lekcja poety
 Ewangelina Skalińska, Norwid – Dostojewski. Początki twórczości
 Joanna Trzcionka, „…W pięty poruszeniu, / w korku trzewika duszę widzieć, jak zadziała, - to dramaturgia!” Funkcja znaków i ironii w Miłości czystej u kąpieli morskich
 Magdalena Woźniewska-Działak, Ziemia. „Komedii” Danta czwarty tom – o podmiotowości i liryczności jako wehikułach sensu dzieła
 Jan Zieliński, Norwid inicjatorem wystawy o roli kobiet w historii Polski?
  
Wstęp
Prace zebrane w tej książce nie mają jednorodnego charakteru. Reprezentują różnorodne metodologie i – niekiedy – spolaryzowane postawy badawcze; łączy je niemal wyłącznie zasadniczy przedmiot badań: twórczość Cypriana Norwida. Tak się złożyło, że naukowe środowisko filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (zarówno literaturoznawcze, jak i językoznawcze) w dużej liczbie współtworzą badacze potężnego i myślowo, i artystycznie dzieła autora Fortepianu Szopena, Quidama, Stygmatu...
I chociaż każda z prezentowanych tu prac zdaje się prowadzić na niełączące się ścieżki poszukiwań, wydaje się, że zebranie ich w jednym tomie i wzbogacenie wzajemnym kontekstem daje w rezultacie nową jakość; mamy nadzieję – jakość znaczącą dla stale rozwijającej się norwidologii.
 Redaktorzy

Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich. Redakcja Tomasz Korpysz, Bernadetta Kuczera-Chachulska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011. Seria: Problemy romantyzmu. Tom VIII, ss. 192.

środa, 7 września 2011

Śladami Chopina i Norwida

Młodzież kieleckiego Liceum im. Św. Jadwigi Królowej rusza z projektem "Śladami Chopina i Norwida". To przyczynek do jubileuszów urodzinowych obu twórców i zamierzenie wizytowania miejsc urodzin, życia i śmierci obu artystów.
Wystartował właśnie blog, na którym będą rejestrowane dokonania uczestników projektu:
http://szopen-norwid2011.blogspot.com/
Trzymamy kciuki.