poniedziałek, 26 czerwca 2017

Ku umiędzynarodowieniu norwidologii - jest grant!

Miło mi donieść, że norwidologia została wzmocniona nowym grantem:

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w serii "Polish Studies - Transdisciplinary Perspectives" (wydawnictwo Peter Lang) monografii pt. "Norwidianum. Studia o Norwidzie" pod redakcją Edyty Chlebowskiej i Agaty Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H; 16 0036 84, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Wydział Nauk Humanistycznych w kooperacji z UMCS/ILS oraz Coventry University.

Uzyskały go Edyta Chlebowska i Agata Brajerska-Mazur. Grant przekracza kwotę 700 tys. złotych i ma służyć popularyzacji w wersji angielskojęzycznej ważnych tekstów polskiej norwidologii (4 tomy).

Ogromne gratulacje, Edyto i Agato!

niedziela, 25 czerwca 2017

Norwidowe dziedzictwo

Na otwartej niedawno w krakowskim Muzeum Narodowym wystawie "Dziedzictwo" odnaleźć można motywy Norwidowe. Proszę zobaczyć:


sobota, 24 czerwca 2017

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej J.W. Gomulickiego


Dzięki Tomaszowi Korpyszowi możemy obejrzeć dokumentację fotograficzną z uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy na bloku, w którym mieszkał Juliusz Wiktor Gomulicki. Tomasz zadbał także o opis osób na zdjęciach.

Rzecz miała miejsce 21 czerwca (środa) 2017, o godzinie 14.00 na podwórku Kolonii IV WSM ŻC, przy wejściu do pierwszej klatki (mieszkanie / pracownia JWG, mieściło się pod numerem 3) ul. Krasińskiego 18 – wejście bramą od ul. Próchnika.


Sylwetkę JWG przybliżył pan Andrzej Kawka, rzecznik prasowy dzielnicy Żoliborz (na zdjęciach z brodą). Przemawiał też Roman Nowoszewski, przyjaciel domu Gomulickich, a bardzo osobiste, wzruszające wspomnienie o JWG jako dziadku  wygłosił Maurycy. Była też jego mama, Barbara Gomulicka, synowa JWG (w filoetowej bluzce). Obecny był burmistrz Żoliborza oraz grupka osób w różny sposób związanych z JWG (m.in. komilitonów z Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, antykwariuszy, pracowników biblioteki przy ul. Koszykowej itp.).
Dzięki, Tomku

piątek, 23 czerwca 2017

zmarła prof. Anna Opacka


Z głębokim żalem przyjęliśmy także wiadomości o śmierci prof. Anny Opackiej, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego dydaktyka. Prof. Opacka związana była z Olimpiadą od lat 70.; w latach 1986-2000 przewodniczyła Komitetowi Okręgowemu OLiJP w Katowicach i Pana Profesora Marka Kwapiszewskiego, autora wielu rozpraw na temat literatury polskiego romantyzmu i prac nad nią prowadzonych w Instytucie Badań Literackich PAN, a co dla nas szczególnie ważne ‒ wieloletniego, niezawodnego członka Komitetu Okręgowego OLiJP w Lublinie, obdarzonego charyzmą nauczyciela akademickiego, który tak wiele wniósł do prac na rzecz uczniów zdolnych we wszelkich działaniach Olimpiady. To wielka strata dla środowiska polonistycznego.

Zmarł prof. Jacek Brzozowski (1951-2017)Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Jacka Brzozowskiego, Przyjaciela naszego Zakładu, redaktora i współpracownika "Sztuki Edycji".
JACEK BRZOZOWSKI (1951-2017)

"Odszedł przedwcześnie. Po gwałtownym nawrocie nieuleczalnej choroby. Dla wielu z nas był wzorem niedościgłym. Znakomity edytor, interpretator poezji romantycznej i współczesnej, świetny gawędziarz, przemiły człowiek, prawy humanista. Z Mickiewiczem był za pan brat, z Norwidem się przekomarzał, ze Słowackim dyskutował. Zawsze można było na niego liczyć. Nigdy nie zawodził. Dlaczego tak spieszno było mu do Juliusza? Pasjonat Słowackiego, któremu poświęcił ostatnie lata życia. Nie wątpię, że teraz rozprawia z nim o pięknie, poezji i muzyce. Nie umiem nic sensownego powiedzieć. Śmierć przyjaciół boli szczególnie. Ale pozostaną świetne, świetne oraz inspirujące Jego prace, mam nadzieję, że w nich żyć będzie nadal".

Mirosław Strzyżewski, 19 czerwca 2017 roku


Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 27 czerwca o godzinie 14.15 w kaplicy cmentarza św. Rocha na Radogoszczu, przy ulicy Zgierskiej 141 

piątek, 9 czerwca 2017

Odłonięcie tablicy pamięci J.W. Gomulickiego


Od naszego niestrudzonego i niezastąpionego Jana Zielińskiego dotarła dziś informacja z listem od wnuka wydawcy "Pism wszystkich":

Mili i Szanowni

Chciałbym Państwa zawiadomić, że po długich staraniach, dzięki pomocy Pana Andrzeja Kawki i Pana Konrada Smocznego oraz przychylności Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Bugli, na ścianie domu w którymi mieszkał przez ponad 40 lat JWG zostanie odsłonięta tablica jego pamięci. Nie będzie to klasyczny piaskowiec mamy rok 2017 i zgodnie z aktualnymi tendencjami tablica będzie “szklana” ale tekst na niej wydaje mi się adekwatny a zdjęcie Dziadka przyjemne.

Odsłonięcie odbędzie się dnia 21 czerwca (środa) 2017, o godzinie 14.00 na podwórku Kolonii IV WSM ŻC, przy wejściu do pierwszej klatki (mieszkanie / pracownia JWG, mieściło się pod numerem 3) ul. Krasińskiego 18 – wejście bramą od ul. Próchnika.

Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie chwilę zapraszam serdecznie – uśmiechnijmy się razem do Ducha Niesfornego a Wspaniałego.

Łącze Wyrazy Szacunku


Maurycy Gomulicki