niedziela, 25 lutego 2018

1% dla Fundacji NorwidowskiejSzanowni Państwo,
założona w 1992 r. Fundacja Norwidowska wspiera różne inicjatywy, mające na celu upowszechnienie dzieła Cypriana Norwida w Polsce i za granicą. Fundacja bierze aktywny udział w organizacji norwidowskich sympozjów, konkursów, wspiera wydawnictwa poświęcone osobie i twórczości autora Vade-mecum. Najważniejszym projektem, nad którym Fundacja sprawuje pieczę jest pierwsze w pełni krytyczne wydanie Dzieł wszystkich Cypriana Norwida.
    Fundacja Norwidowska jest organizacją pożytku publicznego, która swoją działalność realizuje głównie dzięki wsparciu darczyńców. Dziękując za dotychczasową pomoc zwracamy się z serdeczną prośbą o dalsze wspieranie naszych inicjatyw, bądź poprzez bezpośrednią wpłatę na konto (Bank Pekao SA: 57 1240 1503 1111 0000 1752 8250, Fundacja Norwidowska, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin), bądź też poprzez przekazanie 1 % podatku (Fundacja Norwidowska, nr KRS: 0000129753).
Za pośrednictwem strony internetowej Fundacji mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego oprogramowania do rozliczania podatku, który udostępniamy w wersji tradycyjnej (program do pobrania na komputer) oraz on-line. Oferujemy również możliwość pobrania i wydrukowania tradycyjnych formularzy PIT z wpisanym numerem KRS Fundacji do wypełnienia odręcznego.
Poniższy link prowadzi bezpośrednio do strony umożliwiającej skorzystanie z oprogramowania:

dr hab. Tomasz Korpysz

fot. Marcin Będkowski

Miło mi donieść, że została zatwierdzona habilitacja dr. Tomasza Korpysza.
Tomku, gratulacje od Norwidowego klanu!

E. Kasperski, Tropami Norwida


Ukazała się właśnie książka, której ukończenie i przeprowadzenie ostatecznej autorskiej korekty uniemożliwiła śmierć prof. Edwarda Kasperskiego. Redakcję naukową i przygotowanie do druku zawdzięczamy Żanecie Nalewajk. Książka jest owocem kooperacji Wydziału Polonistyki UW z serią "Studia i monografie" ośrodka lubelskiego.
poniedziałek, 19 lutego 2018

Cyprian Norwid, Epos-nasza

Z okazji jubileuszu prof. Puzyniny została przygotowana okolicznościowa bibliofilska publikacja. Pomysłodawcą był Tomasz Korpysz, rzecz obmyślił i opracował Adam Cedro. Pani Profesor ofiarowaliśmy tomik z tekstem opracowanym na podstawie pierwodruku, dodatkiem krytycznym, ozdobiony ilustracjami Gustave'a Dorégo z wydania z 1963 roku. Nakład 99 egzemplarzy, sygnowanych przez wydawców.


Rzecz można znaleźć na stronie Pewnego Wydawnictwa:
www.pewne.eu

Jubileusz 90. urodzin prof. Jadwigi PuzyninyZa stroną Fundacji Języka Polskiego:
(https://www.facebook.com/FundacjaJezykaPolskiego/photos/pcb.2261626443851297/2261625447184730/?type=3&theater)

"W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie świętowaliśmy jubileusz 90. urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny, wybitnej językoznawczyni i badaczki literatury, w tym zwłaszcza poezji Cypriana Kamila Norwida. Pani Profesor jest inicjatorką i główną reprezentantką lingwistyki aksjologicznej – badań nad językiem wartości. Obecnie kieruje Zespołem Etyki Słowa RJP PAN.
Sam jubileusz był dla naszego środowiska pięknym, doniosłym wydarzeniem. W imieniu władz Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie otworzył prorektor prof. Andrzej Tarlecki, w imieniu Wydziału Polonistyki – dziekan prof. Zbigniew Greń. Laudację wygłosił prof. Jerzy Bartmiński z UMCS. Jubilatka otrzymała szereg listów gratulacyjnych oraz okolicznościową publikację.
Częścią uroczystości była dyskusja panelowa pt. „Komunikacja międzyludzka w polskiej współczesności” z udziałem profesorów: Jerzego Bralczyka, Anny Cegieły, Stanisława Gajdy, Heleny Synowiec oraz Tadeusza Zgółki. Dyskusję poprowadziła prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.
Nasza Fundacja była współorganizatorem jubileuszu, wspólnie z Instytutem Języka Polskiego UW i Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był to dla nas wielki zaszczyt.
Fot. Marcin Będkowski, wielkie dzięki."

Pod linkiem jest obszerna galeria zdjęć, zachęcam do obejrzenia.

Natomiast w sobotę, 3.02, w Domu Spotkań z Historią miało miejsce bardziej kameralne spotkanie z ludźmi, którzy przewinęli się przez stworzoną przez Panią Profesor Pracownię Słownika Języka Cypriana Norwida UW. Norwida recytowała pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, a wnuk Jubilatki częstował nasze uszy Bachem. I tutaj wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa publikacja.
Kilka zdjęć niezastąpionego Marcina Będkowskiego z tej uroczystości:


Krzysztof Trybuś, Zima romantyków

I kolejna nowość, o której informacje zawdzięczam życzliwej duszy, która ją widziała, czego dowodem zdjęcia. Z Norwidianami, a jakże:)
Norwid wobec Powstania Styczniowego

Ukazała się nowa książka w serii "Studia i Monografie"

SPIS TREŚCI
Uwagi wstępne (P.Ch.)

I
Grażyna Halkiewicz-Sojak
Cyprian Norwid wobec idei insurekcyjnej - w świetle stanu badań
Edward Kasperski
Norwid jako strateg w kontekście rozważań o walce i wojnie
Włodzimierz Tourń
Upadek, zwycięstwo? Powstanie Styczniowe w sądach Norwida
Zofia Dambek-Giallelis
"Bystro czytać w dziejach", czyli o pewnym wystąpieniu Norwida w rocznicę powstania styczniowego

II
Bartłomiej Łuczak
Jeszcze o Norwidowskich kategoriach oryginalności i naśladownictwa
Adam Cedro
Fortepian na bruku. Relacje z epoki
Agata Brajerska-Mazur
"I wciąż tylko jeden jeszcze trud -". Wpływ kontekstu na odczytanie i przekład wiersza Norwida "Święty-pokój"
Wiesław Rzońca
Norwida wizerunek Warszawy okresu powstania styczniowego

III
Anna Kozłowska
Jak Norwid widział rolę słowa w powstaniu?
Sławomir Rzepczyński
Listy w funkcji stanowiącej. O projekcie dziennika z 1863 r.
Dominika WojtasińskaWątki polityczne w Norwidowskiej korespondencji z kobietami w latach 1857-1865
Piotr Chlebowski
Rosjanie w Ameryce - Polacy w Moskwie - Asmodeusz w kraju przyszłości. Komentarz do listu Norwida do Karola Ruprechta z 24 września 1863 r.
Marcin Wolniewicz
Historia - polityka - eschatologia. Rosja w projekcie propagandy powstańczej Cypriana Norwida

IV
Edyta Chlebowska
Stracone gniazdo. Norwid - Szermentowski


czwartek, 1 lutego 2018

Witamy w Dębinkach!!!

Zapraszamy do Dębinek! Krótka relacja TVP Kultura z siedziby przyszłego Muzeum Norwida. Można zobaczyć stan obecny. Fragment dotyczący muzeum zaczyna się ok. 8:18 minuty.
https://vod.tvp.pl/video/informacje-kulturalne,31012018,35556454