niedziela, 28 grudnia 2014

Łukasz Niewczas: Niewidoczna metafora

Miło mi poinformować o ukazaniu się kolejnej pozycji w serii "Studia i Monografie". Jest to książka Łukasza Niewczasa "Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida." Książka w  pierwotnej postaci stanowiła rozprawę doktorską napisaną w Ośrodku Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.
 ISBN 978-83-7306-633-5

Bardzo dziękuję Łukaszowi za książkę i dedykację.

środa, 17 grudnia 2014

Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Ruszył. Jeszcze nie za obfity w hasła, ale Norwid już jest, z biogramem Gomulickiego i obszerną kolekcja graficzną. Proszę przyjąć link w przedświątecznym upominku:
http://ipsb.nina.gov.pl/

Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności


W sieci dostępna jest kolejna atrakcyjna kolekcja graficzna - zbiory PAU. Jeszcze uzupełniana, ale już jest co oglądać. Pod tym adresem:
http://www.pauart.pl

niedziela, 7 grudnia 2014

"Marian Maciejewski - profesura i profecja".


11 grudnia zapraszamy na sympozjum "Marian Maciejewski - profesura i profecja".
Organizatorem jest Instytut Filologii Polskiej KUL oraz IFP Akademii Jana Długosza i IFP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Program konferencji:
sala CN 208:
10.00 – otwarcie sympozjum:
PROF. HUBERT ŁASZKIEWICZ, DZIEKAN WNH KUL
10.00-13.30
BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA: Marian Maciejewski jako badacz liryki
DARIUSZ SEWERYN: Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego
WOJCIECH KACZMAREK: Analiza kerygmatyczna wobec aksjologii współczesnego literaturoznawstwa
AGNIESZKA CZAJKOWSKA: „Wieczory…” w literaturze XIX i XX wieku wobec romantycznej gawędy
11.30-11.45 – przerwa na kawę
MAŁGORZATA CWENK: Metoda kerygmatyczna a epistolografia – rozpoznania
KRZYSZTOF CZAJKOWSKI: „Błogosławiona święta” Gustawa Herlinga Grudzińskiego w świetle kerygmatu
MAŁGORZATA ŁUKASZUK: Marian Maciejewski a krytyka (także literacka)
12.45-13.30 – dyskusja
prezentacja pisma „Colloquia Litteraria” 1/2014 (16)
13.30-15.00
PRZERWA OBIADOWA
15.00-17.45
TOMASZ CHACHULSKI: Liryka polskiego oświecenia w pracach Mariana Maciejewskiego
JÓZEF FERT: Maciejewskiego wprowadzenie do Norwida
JAKUB MALIK: Maciejewskiego lektura „Lalki” Bolesława Prusa
16.00-16.15 – przerwa na kawę
WACŁAW PYCZEK: Metoda kerygmatycznej interpretacji w badaniach historycznoliterackich
JAROSŁAW BOROWSKI, EDWARD FIAŁA, IRENEUSZ PIEKARSKI: Prezentacja książki „Interpretacja kerygmatyczna: doświadczenia, re-wizje, perspektywy”, Lublin 2014
16.45-17.15 – dyskusja
17.15–17.45
PROJEKCJA FILMU: MARIAN MACIEJEWSKI
Zapraszamy!

piątek, 5 grudnia 2014

Fotografie Norwida

W cyfrowych zbiorach Polony możemy zobaczyć kilka fotografii Norwida. Pozwoliłem sobie wykadrować z nich samą twarz i powiększyć. Proszę popatrzyć.poniedziałek, 1 grudnia 2014

Norwidowski świat rzeczy, Toruń, 4-5 grudnia 2014

Aktualne materiały informacyjne związane z grudniową konferencją:


Pełny program:
Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu

Konferencja naukowa Norwidowski świat rzeczy

Toruń, 4-5 grudnia 2014
Program konferencji

Czwartek, 4 grudnia


Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Otwarcie konferencji

9.15 Wykład prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (UW) – Norwid – ważny i bliski

10.30 Obrady Plenarne

1. prof. dr hab. Edward Kasperski (UW) – Antropologia rzeczy u Norwida. Reizm – wykładnia humanistyczna – transcendencja
2. prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM) – „Wokoło lecą szmaty zapalone”. O zdeprecjonowanym świecie rzeczy w twórczości Norwida
3. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ –  Norwidowskie dialogi rzeczy
4. prof. dr hab. Józef Fert (KUL) –  Norwidowskie rzeczosłowie?
5. prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ) – Świat rzeczy w „Pierścieniu Wielkiej-Damy”
6. prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW) – Przedmiot jako materialny substrat symbolu – przypadek wierszy Norwida okresu dojrzałego


Przerwa obiadowa


Sala im. Ludwika Kolankowskiego
15.00 Sekcja A – Przedmioty w wieku XIX

1.    prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) – „Rzeczy” Norwida w procesie lirycznego kształtowania znaczeń
2.    dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku – Norwid wobec reifikacji świata dziewiętnastowiecznego
3.     dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – Cygara Norwida. Artysta wobec filozofii antysalonu
4.    dr Renata Gadamska-Serafin (PWSZ w Sanoku) – Pieniądze w twórczości Norwida 
5.    dr Karol Samsel (UW) – Cyprian Norwid – Brakująca ściana „kwadratu nieprzedstawialności” (Norwid-Prus-James-Conrad)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
15.00 Sekcja B - Religia i metafizyka                                                         

1. dr hab. Barbara Stelmaszczyk, prof. UŁ – Aksjologiczny wymiar  „rzeczy świata tego” w lirykach  Norwida
2. ks. dr Antoni Dunajski (WSD w Pelplinie) – Semantyczne funkcje obiektów sakralnych i akcesoriów liturgicznych w twórczości Cypriana Norwida
3. mgr Izabela Piskorska (UMK) – Nagrobek, katakomba, smętarz – wokół rzeczy ostatecznych
4. mgr Mateusz Grabowski (UŁ) –  Przestrzenie meta-fizyczne w ostatnich utworach Norwida
5. Paweł Bondaruk (UW) – „Całowanie patyn”, czyli o przedmiotach liturgicznych w pismach Cypriana Norwida.

18.15 Uroczysta kolacja

19.30 Wieczór artystyczny z poezją Cypriana Norwida, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3Piątek, 5 grudnia


Coll. Maius UMK, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Sekcja A – Zmysły, ciało i jego ozdoby

1. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB – Rzecz, które ranią
2. dr hab. Radosław Sioma (UMK) – Pamięć zmysłów (O „Czułości” Cypriana Norwida)
3. dr Zofia Dambek-Giallelis (UAM) – Codzienna niecodzienność Norwida
4. dr Dominika Wojtasińska (UMK) – Stroje w twórczości Cypriana Norwida
5. mgr Agnieszka Nurzyńska (UKSW) –  Nić i wstążka we wczesnej twórczości Cypriana Norwida (do roku  1851)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
9.00 Sekcja B – Od słowa do książki

1. dr hab. Włodzimierz Toruń (KUL) – Książki Norwida
2. dr Paulina Abriszewska (UMK) – Ironiczne pióro Norwida
3. dr Magdalena Karamucka (UAM) – Książka, księga, zwój… Wokół problematyki materialnego wymiaru tekstu w refleksji Cypriana Norwida
4. mgr Eliza Kącka (UW) –  Norwidowskie słowa i rzeczy. Status słów i status rzeczy w „Bransoletce”
5. dr hab. Agata Brajerska-Mazur (UMCS, KUL) –  Przekład Norwidowskich rzeczy – symboli – polskich konotacji

Przerwa obiadowa

Sala im. Ludwika Kolankowskiego
14.00 Sekcja A – W kręgu Sztukmistrza

1.      prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) –„Sprzęty domowe” w refleksji Cypriana Norwida
2.      dr hab. Marek Stanisz, prof. URz – Instrumenty muzyczne w twórczości Norwida
3.      dr Edyta Chlebowska (KUL) – „Rzeczy przemijające świata tego” – symbole vanitas w plastyce Norwida
4.      mgr Dorota Dec (AP w Słupsku) – O Rembrandtowskim pęzlu
5.      mgr Bartłomiej Łuczak (UMK) – Motywy instrumentów muzycznych w twórczości Cypriana Norwida (literackiej i plastycznej) – stan i perspektywa badań
6.      mgr Tomasz Jermalonek (UŁ, SAN w Łodzi) – Norwidowskie „białe kwiaty” w poezji

Sala im. Artura Hutnikiewicza
14.00 Sekcja B – Rekwizyty, artefakty, atrybuty
1. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL) –  Rzecz - rekwizyt - atrybut. W świecie „Quidama”
2. mgr Adam Cedro (KUL) Fasces. Norwida intuicje czytania symbolu
3. dr Dariusz Pniewski (UMK) Funkcje literackich przedstawień artefaktów w  wybranych tekstach C. Norwida
4. dr Magdalena Woźniewska-Działak (UKSW) – Rzecz w Norwidowskim wachlarzu bytów. Uwagi o „Wędrownym Sztukmistrzu”
5. mgr Agnieszka Komorowska (UMK) – Przedmioty otwierające na transcendencję w dramatach Cypriana Norwida
6. dr Agnieszka Jarosz (KUL) – Drobiazgi sceniczne w dramatach Cypriana Kamila Norwida („Aktor” i „Tyrtej-Za kulisami”)

Zakończenie konferencji


środa, 26 listopada 2014

Pierścień wielkiej damy w Jeleniej Górze: premiera 29 listopada


Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na spektakl:
Cyprian Kamil Norwid „Pierścień wielkiej damy”

Reżyseria: Piotr Jędrzejas
Scenografia: Marek Brodowski
Muzyka: Sławomir Kupczak
Kostiumy: Aneta Tulisz – Skórzyńska

Występują: Marta Kędziora, Magdalena Kępińska, Iwona Lach, Małgorzata Osiej – Gadzina, Robert Dudzik, Andrzej Kępiński, Piotr Konieczyński, Robert Mania.

Pierścień Wielkiej Damy Cypriana Kamila Norwida to biała tragedia w interpretacji scenicznej reżysera Piotra Jędrzejasa. Wiek XIX, pierwsza rewolucja przemysłowa, pęd ku bogactwu, myśl techniczna. A za tym pusta rozrywka dla majętnych oraz status artysty kojarzony z głodem i szaleństwem. Czy dzisiejszy świat, w dobie kolejnej rewolucji przemysłowej różni się od tamtego? Czy nasze wartości uległy przemianie? Czy życie artysty ma sens w oczach społeczeństwa?

Premiera na Scenie Studyjnej 29 listopada 2014 r.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Joachim Mencel, lira korbowa i Norwid w Krakowie

W środę 26 listopada o godz. 17.00 w auli wykładowej Kliniki im. prof. Andrzeja Szczeklika (Kraków, Skawińska 8) odbędzie się kolejny koncert z cyklu Koncertów Przy Białym Fortepianie. Wystąpią Dariusz Kowalski (recytacje) i Joachim Mencel, który na białym fortepianie profesora Szczeklika i na lirze korbowej zagra własne kompozycje do utworów Cypriana Kamila Norwida.

niedziela, 23 listopada 2014

piątek, 21 listopada 2014

Wykłady Rolfa Fiegutha o Norwidzie i Gombrowiczu

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają w poniedziałek, 24 listopada o godz. 12.45 do sali koncertowej Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1) na wykład naszego znakomitego Gościa ze Szwajcarii prof. Rolfa Fiegutha, który wygłosi wykład pt. „Dialog Norwida z Krasińskim, czyli pożegnanie z romantyzmem”. Natomiast dzień później, również w sali koncertowej, o godz. 11.00 zaplanowano wykład prof. Fiegutha pt. „Gombrowicz z niemiecką gębą”. Serdecznie zapraszamy!
za:
http://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/kalendarz/2014-11-24/21483/fieguth_norwid_gombrowicz

czwartek, 13 listopada 2014

Norwid w "Sztuce Edycji"

W numerze 2/2013 toruńskiej "Sztuki Edycji" dwa teksty o Norwidzie, Piotra Chlebowskiego <Norwidowy Album Orbis a idea „pięknej książki”> oraz Edyty Chlebowskiej <Norwid wobec ilustracji i sztuki ilustratorskiej>.
Całość numeru (i poprzednie) dostępne w internecie:
http://www.wydawnictwoumk.pl/zasoby/attachments/SE_5_internet.pdf

poniedziałek, 10 listopada 2014

sobota, 8 listopada 2014

czwartek, 6 listopada 2014

Konferencja "Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje (odsłona druga)"


Ukryj mapę
Toruń, Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego (307), ul. Fosa Staromiejska 3
Program konferencji

Słowo i Czyn: Cieszkowski i Bojanowski w Bibliotece RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich zaprasza do Galerii Edwarda (w zabytkowym budynku przy pl. Wolności 19) na wystawę Słowo i czyn, której celem jest uczczenie dwusetnej rocznicy narodzin dwóch wybitnych Wielkopolan – Augusta Cieszkowskiego i Edmunda Bojanowskiego.


August Cieszkowski (1814-1894) zyskał sławę jako filozof i ekonomista, autor takich dzieł Prolegomena do historiozofii, Ojcze-nasz, O kredycie i obiegu. Był posłem do sejmu pruskiego, członkiem-założycielem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Edmund Bojanowski (1814-1871) to działacz religijny, charytatywny i oświatowy, założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek, w 1999 roku ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. Obu im były bliskie ideały pracy organicznej. Wystawia skupia się na ukazaniu dziedzin, w których ich wysiłki się spotykały, jak zainteresowanie potrzebami ludu, aktywność na rzecz rozwoju szkolnictwa, przedsiębiorstwa edytorskie, badania nad historią Polski, propagowanie czytelnictwa, troska o postęp gospodarczy i rozwój rolnictwa.
Na wystawie prezentowane są książki i kopie rękopisów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Otwarcie 6 listopada br. o godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 16 stycznia 2015 r.

środa, 5 listopada 2014

Studia Norwidiana 31


Ukazał się kolejny numer rocznika. Oto spis treści, niebawem pewnie całość dostępna będzie w postaci elektronicznej.


niedziela, 2 listopada 2014

Zbigniew Kosiorowski o "Black Warriorze"

Natrafiłem na obszerny tekst specjalistyczny, w którym autor przeprowadza autoetnograficzną próbę badań 
jakościowych i docieka historii statku, którego kabinę miał pokryć Norwid freskami. Zachęcam do zmierzenia się. Praca ukazała się w "Rocznikach Socjologii Morskiej:
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.cejsh-1b57370b-47d5-4c95-a655-7106d98e2fbe
skąd można ściągnąć pdfa.

On Patrick Corness’ translation of Cyprian Norwid’s Ogólniki

Wrześniowy "The Sarmatian Review" przynosi tekst Agaty Brajerskiej-Mazur o problematyce tłumaczenia "Ogólników".
Do przeczytania tutaj:
http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/914/914corness.pdf

czwartek, 30 października 2014

Jacek Dehnel, Matka Makryna


Ukazała się właśnie nowa książka Jacka Dehnela, której bohaterką jest jedna z osób, które Norwid cenił szczególnie. Newsweek publikuje rozmowę z pisarzem na temat dzieła ("Święta oszustka Wielkiej Emigracji"). Do przeczytania tu:
http://kultura.newsweek.pl/nowa-powiesc-jacka-dehnela,artykuly,350108,1.html


Temat Makryny Mieczysławskiej pojawił się już kiedyś w naszym salonie:
http://norwidiana.blogspot.com/2012/10/makryna-mieczysawska-i-przedziwna-kopia.html#more


środa, 22 października 2014

Głuchy w "Wyszkowiaku"

W tygodniku "Wyszkowiak" opublikowano obszerną galerię jesiennych zdjęć dworku w Głuchach:
http://wyszkowiak.pl/index.php?cmd=news&opt=pokaz&id=268

Jeszcze więcej, bo 80, można obejrzeć na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685784041517412.1073741932.561156810646803&type=1

Zachęcam do spaceru. I dziękuję panu Markowi Filipowiczowi za zaproszenie:)

środa, 15 października 2014

wtorek, 14 października 2014

Debata "Norwid w Polskim", dzisiaj!14 października Teatr Polski zaprasza na pierwsze z dwóch spotkań, zatytułowanych "Gorzki to chleb jest, polskość", które przybliżą twórczość Cypriana Kamila Norwida.

poniedziałek, 13 października 2014

Anna Roter-Bourkane: Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida

Miło mi zaanonsować ukazanie się nowej książki o Norwidzie, eksplorującej obecność tradycji traktatowej w twórczości poety.
Anna Roter-Bourkane: Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida, Poznań 2014, Wydawnictwo Rys, ISBN 978-83-63664-52-7, ss. 164.

Serdecznie dziękuję pani Annie za przesłanie egzemplarza książki.

poniedziałek, 6 października 2014

Spektakl muzyczny „KRAKUS” według C. K. Norwida

W ramach obchodów 100-lecia połączenia Podgórza i Krakowa Benedyktyński Instytut Kultury zaprasza 15 października na spektakl muzyczny inspirowany dramatem Norwida.
Więcej informacji tutaj:
http://instytut.benedyktyni.com/spektakl-muzyczny-krakus-wg-c-k-norwida/

niedziela, 5 października 2014

Rolf Fieguth, Zaproszenie do Quidama

Ukazała się niedawno nowa książka Rolfa Fiegutha zogniskowana na poemacie Quidam: 
Zaproszenie do Quidama. Portret poematu Cypriana Norwida. Kraków 2014, Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-7638-412-2. Dzięki uprzejmości Autora mogę zamieścić tu spis treści, pozwalający się zorientować w zakresie problemowym książki, zakrojonej monograficznie. Bardzo dziękuję.


wtorek, 30 września 2014

Norwidianki

Na Facebooku pojawiła się strona, na której ukazują się fragmenty mniej i bardziej znanych myśli Norwida w towarzystwie jego rysunków i portretów. Zachęcam do polubienia, udostępniania i popularyzacji. 
Oto adres:
https://www.facebook.com/norwidianki


A to przykładowe "norwidianki":
poniedziałek, 29 września 2014

Habilitacja Anny Kozłowskiej

fot. Marcin Będkowski

Miło mi poinformować, że 24 września dr Anna Kozłowska uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Serdeczne gratulacje!

piątek, 26 września 2014

Order Zasługi RP dla Przemysława J. Blocha


Mec. Przemysław Jan Bloch, członek Rady Programowej Fundacji Museion Norwid, w dniu wczorajszym został odznaczony przez Prezydenta RP w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej "za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego Polski". 
Serdecznie gratulujemy należnego wyróżnienia!
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1369,odznaczenia-w-konsulacie-generalnym-rp-w-nowym-jorku.html
http://www.greenpointpl.com/odznaczenia-dla-zasluzonych-polakow/

Urodziny w Strachówce


Zachęcam do zapoznania się z relacją z obchodów Norwidowej rocznicy w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej i Cypriana Norwida w Strachówce, z jakże pieczołowicie przygotowanym programem. I z podziwem dla zaangażowania młodzieży i starszyzny! 
Tu:
http://zsstrachowka.pl/index.php/nasz-patron/sylwetka-poety/586-dzie-urodzin-cypriana-norwida-2014


środa, 17 września 2014

VII Bieg Norwidowski

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie serdecznie zaprasza do udziału w VII Biegu Norwidowskim, który odbędzie się 21 września 2014 r. na trasie z Głuch do Dębinek.
Jak co roku przewidziano 5 kategorii wiekowych:
kategoria I (dzieci w wieku 3–6 lat) – 200 m
kategoria II (dzieci w wieku 7–9 lat) – 600 m
kategoria III (dzieci w wieku 10–12 lat) – 1200 m
kategoria IV (młodzież w wieku 13–16 lat) – dystans 2400 m
kategoria V (młodzież 17+ i dorośli) – 5000 m 200 m
Regulamin i szczegóły tutaj:

wtorek, 16 września 2014

Gala Wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida

Gala Wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida odbędzie się 24 września 2014 r. – w dniu urodzin Patrona nagrody – o godz. 18.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki odbiorą tworzący na Mazowszu artyści, nagrodzeni za dzieło lub kreację powstałe w 2013 roku, w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Gościem honorowym gali będzie Jerzy Maksymiuk, który odbierze Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt twórczości. Uroczystość poprowadzi Grzegorz Miśtal, a uświetni ją występ Katarzyny Dąbrowskiej.
Nominacje do nagrody otrzymali
·         LITERATURA: Janusz Drzewucki („Dwanaście dni”), Kira Gałczyńska („Jeszcze nie wieczór”), Eustachy Rylski („Obok Julii”).
·         MUZYKA: Anna Jędrychowska (doprowadzenie do uzyskania Złotego Certyfikatu Profesjonalnego UTW w 2013 r. przez Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. F. Chopina), Violetta Łabanow-Jastrząb (realizacja ogólnopolskiego badania „Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznej Polaków”), Maria Pomianowska (seria koncertów – Roku Lutosławskiego – z muzyką  Witolda Lutosławskiego w oryginalnych opracowaniach na instrumenty ludowe, w ramach X edycji cyklu „Mazowsze w Koronie”).
·         SZTUKI PLASTYCZNE: Andrzej Dudziński (zaprojektowanie dla Teatru Współczesnego „Współczesne tableau vivat (wersja cyfrowa). Odsłona I”), Grzegorz Moryciński (wystawa „Lustra ciszy. Malarstwo i poezja G. Morycińskiego”, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie), Wojciech Zubala (indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Bardzo Biała w Warszawie).
·         TEATR: Stanisława Celińska (rola Jacqueline Bonbon w „Kabarecie Warszawskim” oraz płyta „Nowa Warszawa”, Nowy Teatr w Warszawie), Jarosław Gajewski (rola Papkina w „Zemście”, Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie), Ryszard Peryt (scenariusz i reżyseria spektaklu „Odprawa posłów greckich”, Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie).
Laureaci otrzymają statuetki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną Medalem Pamiątkowym.
Gospodarzami uroczystości będą Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Nazwiska laureatów ogłoszą przewodniczący Kapituł Nagrody im. C. K. Norwida: Małgorzata Komorowska, Krzysztof Masłoń, Lech Śliwonik, Stanisław Wieczorek.

czwartek, 11 września 2014

Stanisław Brzozowski na Wiki

wiki.stanislawbrzozowski.pl
Dziś ruszyła strona gromadząca najważniejsze informacje o Stanisławie Brzozowskim. Inicjatywa chwalebna, kompetentna i dynamicznie rozwijająca się. Pomysłodawca, Adam Puchejda, napisał: "Drodzy, rzecz jest jeszcze niegotowa, wiele jeszcze pozostało do uzupełnienia i poprawienia, ale nadszedł już chyba czas na skromne otwarcie. Razem z Elizą Kącką od pewnego czasu, po godzinach, przy okazji wielu innych naszych zatrudnień, tworzyliśmy specjalną biobibliograficzną wiki poświęconą twórczości St. Brzozowskiego. Pomysł na tę stronę był i jest prosty - ma być pomocą dla wszystkich tych, którzy interesują się Brzozowskim, piszą o nim lub w jakikolwiek inny sposób się nim lub jego twórczością zajmują. Wiki ma charakter otwarty, każdy chętny może ją uzupełniać, nie ma w tym nic trudnego ani skomplikowanego, a przy tego rodzaju przedsięwzięciach im więcej osób zaangażowanych, tym lepiej. Zatem - oglądajcie, uzupełniajcie, krytykujcie". 

Czym jest wiki.stanislawbrzozowski.pl?
Strona wiki.stanislawbrzozowski.pl to elektroniczne repozytorium wiedzy poświęcone Stanisławowi Brzozowskiemu (1878-1911), w tym zwłaszcza:
 • jego biografii,
 • twórczości
 • oraz recepcji jego dzieła.
Kluczowymi elementami strony są:
Stronie towarzyszy blog naukowy stanislawbrzozowski.pl, na którym pojawiają się bieżące informacje na temat artykułów, książek lub wydarzeń związanych ze St. Brzozowskim. 

Jak korzystać z tej strony?

Strona składa się z szeregu działów opisanych w kolumnie po lewej:
 • Stanisław Brzozowski - informacje podstawowe - mieszczący biografię pisarza, jego fotografie, specjalną stronę poświęconą rekonstrukcji prywatnej biblioteki Brzozowskiego, wybrane cytaty Brzozowskiego, ważniejsze daty z jego życia i twórczości, informacje nt. słynnej "Sprawy Brzozowskiego", historię grobu pisarza, w tym współczesnych jego zdjęć, listę najważniejszych badaczy twórczości Brzozowskiego oraz listę najczęstszych pytań i odpowiedzi związanych z dorobkiem i biografią Brzozowskiego. 
 • Teksty St. Brzozowskiego - zawierający informacje na temat najważniejszych wydań tekstów St. Brzozowskiego, z podziałem na rodzaj edycji, oraz odnośniki do elektronicznych wersji większości tekstów Brzozowskiego; w tym dziale można znaleźć również wskazówki potrzebne do zlokalizowania tekstów lub rękopisów Brzozowskiego w polskich bibliotekach. 
 • Badania nad twórczością St. Brzozowskiego - dział gromadzący informacje na temat najnowszych tekstów poświęconych Brzozowskiemu oraz - w wypadku uzyskania zgody na publikację - również odnośniki do pełnych wersji tekstów. 
 • Recepcja (teksty) i Recepcja (wydarzenia) - podwójny dział recepcji myśli Brzozowskiego podzielony odpowiednio podług tekstów komentujących dzieło Brzozowskiego - rozpraw, artykułów i recenzji - oraz wydarzeń związanych z tym dziełem, np. obchodów Roku Brzozowskiego.

Gratuluję pomysłu i życzę pełnej realizacji! A Państwa zachęcam do korzystania.

Historia dworku w Głuchach i jego mieszkańców

Antoni Gawiński: "Dzieci przed dworkiem" (przed 1936 r., pióro, tusz, brystol, 12,3 x 21cm)

P. Marek Filipowicz na swoim blogu zamieścił cykl artykułów o historii dworku w Głuchach i jego mieszkańcach. Cytowany jest m.in. artykuł Pauliny Zarębskiej ze "Spotkania z Zabytkami", szczegółowo dokumentujący historię obiektu. Obszernie opisana też jest biografia Antoniego Gawińskiego, głównego powojennego lokatora. Zachęcam do lektury.
cz. 1: http://viscobar.cba.pl/?p=7444
cz. 2: http://viscobar.cba.pl/?p=7474
cz. 3: http://viscobar.cba.pl/?p=7585
Dziękuję za wskazanie.

Mam nadzieję, że po wakacyjnych nieciągłościach nowe wpisy będą pojawiać się częściej i z normalnym rytmem.

środa, 20 sierpnia 2014

75 tysięcy wizyt na norwidiana.blogspot.com

Miło mi odnotować, że liczydło pokazało niedawno przekroczoną liczbę 75 000 wizyt w naszym salonie w ciągu tych paru lat. Bardzo wszystkim odwiedzającym dziękuję i obiecuję zwiększoną aktywność informacyjną z nadejściem jesieni.

Antoni Gawiński, mieszkaniec dworku w Głuchach

W "Wyszkowiaku" można przeczytać relację ze spotkania towarzyszącego otwarciu wystawy poświęconej Antoniemu Gawińskiemu, malarzowi i ilustratorowi, który w latach 1945-1954 mieszkał w rodzinnym dworku Norwida.
Całość pod tym adresem:
http://wyszkowiak.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=4487
Zdjęcia i wybrane ilustracje można obejrzeć na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647268322035651.1073741898.561156810646803&type=1

piątek, 15 sierpnia 2014

Portret Pantaleona Szyndlera

Jeden z najlepiej znanych portretów Norwida można z opisem obejrzeć na stronie Cyfrowego Muzeum Narodowego:
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?showContent=true&id=5201


A tutaj inna reprodukcja w wyższej rozdzielczości.
*
 • Każdy element strony, w tym zdjęcia, obiekty, grafiki, nazwa, logo, podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym ustawie z 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz.83 z późn. zm.).
 • Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie przysługują MNW.
 • Bez uprzedniej pisemnej zgody MNW żaden element strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, w celach komercyjnych.
 • Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.  
 • środa, 6 sierpnia 2014

  Elżbieta Feliksiak: Antropologia literatury. Interpretacje i studia

  Od pani profesor Elżbiety Feliksiak otrzymałem wczoraj jej najnowszą książkę: Antropologię literatury. Dziękuję za przemiłą dedykację i od razu dzielę się zdjęciami pokazującymi jej obszerną zawartość. Z norwidianów kilka ważnych tekstów, m.in. "Mowa i milczenie motta. Zaproszenie do Fortepianu Szopena", "Czy Norwid był poetą pustyni?", "Norwidowe Quidam, czyli przypowieść o ludziach i kamieniach", "Strategie manipulacji. Od listu poetyckiego do forum w internecie." oraz "Poezja i myśl ujdą cało nawet z gorsetu teorii".
  Na okładce, zgodnie z życzeniem Autorki, wykorzystano zdjęcie pewnego ściętego drzewa. Jego pamięci dedykowana jest ta książka.

  Serdecznie dziękuję, będzie co czytać, polecam.


  Elżbieta Feliksiak, Antropologia literatury, Interpretacje i studia, Universitas, Kraków 2014, ss.436, ISBN97883-242-2390-9