czwartek, 22 stycznia 2015

Rozmowa z Niemenem o Norwidzie

Z 2001 roku, dziesięć minut. Tutaj:
http://ninateka.pl/audio/czeslaw-niemen-o-cyprianie-kamilu-norwidzie

Zośka Papużanka o Norwidzie i Michałowskiej

Uświęcić każde słowo

Norwid był w moim rodzinnym domu jednym z najważniejszych świętych. Jedenaście białych tomów z kolorowymi główkami. Lubiłam prążkowany papier, puste, zaznaczone rzędem kropek miejsca po zaginionych fragmentach tekstu. Choć niewiele z tej poezji rozumiałam, lubiłam ją czytać. Ale tylko Danuta Michałowska potrafiła Norwida powiedzieć.

Miałam dziesięć, może dwanaście lat, kiedy słuchałam Danuty Michałowskiej, mówiącej Norwida. Słyszałam każdą pauzę i jej echo, słyszałam rozstrzelony druk i wielkie litery. Średnik brzmiał inaczej niż kropka i przecinek. Dywizy łączyły albo rozdzielały. Tak chciał poeta. A Michałowska potrafiła głosem te słowa i znaki wydobyć. Uświęcić każde słowo, nadać mu moc kreacyjną, w którą wierzył Norwid. Przekonać słuchających, że słowo jest rzeczywiście potężnym narzędziem.


Źródło:
http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,17263312,By_cos_powiedziec_publicznie__trzeba_najpierw_zrozumiec.html

piątek, 16 stycznia 2015

Zmarła profesor Elżbieta FeliksiakZ wielkim żalem przekazujemy wiadomość o śmierci Profesor dr hab. Elżbiety Feliksiak, wieloletniego pracownika Instytutu Filologii Polskiej, związanego z naszym Uniwersytetem od lat siedemdziesiątych. Profesor Elżbietę Feliksiak zapamiętamy jako wybitną uczoną, niezłomnego pedagoga, organizatora niezapomnianych konferencji naukowych, animatora życia naukowego i kulturalnego. Była założycielem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury oraz dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej w latach 2002-2005. Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w głębokim żalu i składamy wyrazy szczerego współczucia. O terminie pogrzebu poinformujemy wkrótce.
Instytut Filologii Polskiej UwB
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=426:odesz%C5%82a-profesor-el%C5%BCbieta-feliksiak&catid=42&Itemid=101

6 sierpnia dziękowałem jej za przesłanie ostatniej książki, "Antropologii literatury". Na okładce, na jej życzenie, umieszczono zdjęcie ściętego drzewa sprzed jej okna.

Dziękuję, Pani Profesor.

Nota biograficzna:
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427


poniedziałek, 12 stycznia 2015

Zofia Stefanowska: Mapa romantyzmu polskiego.

Wydawnictwo IBL anonsuje na 14 stycznia premierę pism Zofii Stefanowskiej z lat 1964-2007. Załączam zdjęcie okładki i spis treści:
piątek, 9 stycznia 2015

Komplet Biblioteki Pisarzy Polskich Brockhausa

Na najbliższej aukcji "Rara Avis" m.in. do kupienia taka kolekcja: 
Kupić, nie kupić, popatrzyć warto.
677.BIBLIOTEKA Pisarzy Polskich. T. 1-81. Lipsk 1863- 1901. F . A. Brockhaus. 16d. opr. oryg. pł., złoc. (Kilka tomów z zaplamieniami lub otarciami okł., w kilku zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. W kilku tomach piecz. i podpisy własn. Tomy: 1, 2-5, 8-12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23-25, 42-43, 53, 59, 65 w wydaniu drugim. Na szczególną uwagę zasługuje t. 21 - pierwsze zbiorowe wydanie "Poezyi" C. K. Norwida. Kompletna seria wydawnicza składająca się z 53 tytułów w 81 tomach. Zawiera:
T. 1: Garczyński S. — Poezye. [Wyd. II]. 1900. s. [6], 199, [1]
T. 2-5: Słowacki J. — Pisma. T. 1-5. [Wyd. II]. 1894-1898. s. VI, [2], 327, [1]; [6], 350; [6], 374; [6], 382
T. 6: Gordon J. — Obrazki caryzmu. Pamiętniki. 1863. s. XVI, 222, [1]
T. 7: Borkowski K. — Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej do Polski w roku 1833. Wyd. II, powiększone. 1863. s. VI, [4], 304
T. 8-12: Mickiewicz A. — Pisma. Nowe wydanie zupełne. 1883-1899. T. 1-5. s. VIII, 271, [1]; [6], 230, [1]; [6], 254; [6], 319; [6], 284
T. 13: Czajkowski M. — Pisma, t. 1: Wernyhora wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768. Wyd. nowe. 1898. s. XXX, [2], 260
T. 14: Czajkowski M. — Pisma, t. 2: Kirdżali, powieść naddunajska. Wyd. II, przejrzane i poprawione. 1875. s. XIV, [2], 201, [1]
T. 15: Czajkowski M. — Pisma, t. 3: Powieści kozackie i gawędy. Wydanie drugie, przejrzane i poprawione. 1863. s. XIII, [2], 294
T. 16: Czajkowski M. — Pisma, t. 4: Owruczanin, powieść historyczna z 1812 roku. Wyd. nowe. 1898. s. XVI, [2], 289, [1]
T. 17: Czajkowski M. — Pisma, t. 5: Stefan Czarniecki, powieść historyczna. Wyd. nowe. 1898. s. XV, [1], 351, [1]
T. 18: Czajkowski M. — Pisma, t. 6: Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. Wyd. nowe. 1900. s. X, [2], 210
T. 19: Czajkowski M. — Pisma, t. 7: Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. 1899. s. X, [2], 274
T. 20: Czajkowski M. — Pisma, t. 8: Anna. Powieść. Wyd. nowe, poprawne, pomnożone dodatkiem pism ulotnych Ludwiki ze Śniadeckich. 1900. s. [8], 262, [1]
T. 21: Norwid C. — Poezye. Pierwsze wydanie zbiorowe. 1863. s. VI, 292
T. 22: Siemieński L. — Poezye. Pierwsze wydanie zbiorowe. 1863. s. VII, [1], 303
T. 23-25: Krasiński Z. — Poezje. [Wyd. II]. T. 1-3. 1883. s. [III]-LIV, 263, [1]; [6], 234; [6], 323, [1]
T. 26: Gosławski M. — Poezye ... z przedmową L. Zienkowicza. 1864. s. XXIII, [1], 311
T. 27: Zienkowicz L. — Wieczory Lacha z Lachów czyli opowiadania przy kominku starego literata polskiego. 1864. s. [6], 257, [1]
T. 28-31: Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego: t. 1: Alcyato J. — Rzecz o rozumie stanu w Polsce przez ... przejrzana, powiększona i powtórnie wydana przez L. Zienkowicza. 1864, s. [6], 256; t. 2: Polska w kraju i za granicą od 1831 do 1848 r. Zbiór dokumentów z tych czasów jako meteryałów do historyi politycznej narodu polskiego wydany przez L. Zienkowicza. 1864. s. [6], 304; t. 3: Chojecki E. — Rewolucyoniści i stronnictwa wsteczne w 1848 roku przez ... Wydanie powtórne, przejrzane, z dodaniem wstępu o wypadkach obecnych przez L. Zienkowicza. 1865. s. [2], XIX, [1], 305, [1]; t. 4: Polska w kraju w 1848. roku. Sprawy poznańskie, krakowskie i galicyjskie. Zbiór dokumentów z tych czasów jako materyałów do historyi politycznej państwa polskiego wydany przez L. Zienkowicza. 1865. s. [6], 279, [1]
T. 32: Czajkowski M. — Pisma, t. 9: Dziwne życia Polaków i Polek. Dzieło po raz pierwszy wydane. 1865. s. [8], 256
T. 33: Gordon J. — Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku. Nowe pamiętniki ... 1865. s. [10], 225, [1]
T. 34: Gordon J. — Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. 1865. s. VIII, 240
T. 35: Heltman W. — Demokracja polska na emigracyi. Wyjątki z pism ... 1866. s. [8], 303, [1]
T. 36: Zmorski R. — Poezye. 1866. s. VIII, [4], 225, [1]
T. 37: Hoffmannowa K. z Tańskich — Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku. 1866. s. X, [2], 337, [1]
T. 38-39: Witwicki S. — Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. 1866. s. X, [2], 232; IX, [3], 249, [1]
T. 40-41: Giller A. — Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854. T. 1-2. 1866. s. VIII, [2], 247, [1]; [6], 238, [1]
T. 42-43: Ujejski K. — Poezje. Nowe wydanie z wyboru autora. T. 1-2. 1900. s. VIII, 243, [1]; VII, [1], 195, [1]
T. 44: [Jabłoński A.] — Dziesięć lat niewoli moskiewskiej. Napisał Jasieńczyk [pseud.]. Poprzedzone listem B. Bolesławity do autora. 1867. s. X, 312
T. 45-47: Giller A. — Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 1-3. 1867. s. XV, [1], 294; VII, [1], 317, [1]; VII, [1], 339
T. 48: Gordon J. — Podróż do Nowego Orleanu. 1867. s. [8], 217, [3]
T. 49: Zacharjasiewicz J. — Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach. 1867. s. [8], 341, [1]
T. 50-51: Zienkowicz L. — Wizerunki polityczne literatury polskiej. Kurs publiczny wykładany w Paryżu w okręgu towarzystw uczonych. T. 1-2. 1867. s. [6], 317, [1]; [6], 214, [2]
T. 52: Gaszyński K. — Poezje. Wydanie zupełne. 1868. s. XXVIII, 220
T. 53: [Rzewuski H.] — Pamiątki pana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego. Wyd. nowe, pomnożone. 1900. s. XXXV, [3], 269, [1]
T. 54: Niemcewicz J. U. - Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. 1868. s. XII, 323, [1]
T. 55-58: Chojecki E. — Alkhadar. Ustęp z dziejów ojców naszych. Wyd. drugie, poprawne. T. 1-4. 1869. s. [4], 295; [4], 309, [1]; [4], 258, [1]; [4], 235
T. 59: Mickiewicz A. — Pisma. Nowe wydanie zupełne. T. 6: Pisma pośmiertne. 1901. s. [8], 196, [7]
T. 60-61: Goszczyński S. - Dzieła. T. 12. Nowe wydanie poprawne. 1870. s. XIX, [1], 275, [1]; VI, 306
T. 62: Olizar N. — Pamiętniki kasztelana ... Dwie części razem. 1871. s. XII, [2], 211
T. 63: Gordon J. — Gdy się było młodym. Wspomnienia z podróży po szerokim świecie. 1871. s. [6], 239, [1]
T. 64: Czajkowski M. — Pisma, t. 10: Bułgarja. Powieść sławiańska. 1872. s. [8], 304
T. 65: Czajkowski M. — Pisma, t. 11: Nemolaka. Powieść sławiańska. [Wyd. II]. 1900. s. [6], 282
T. 66-67: Zacharjasiewicz J. — Święty Jur. Jarema. Dwie powieści współczesne. T. 1-2. 1873. s. [6], 300; [4], 276
T. 68: Bełza W. - Poezje. Wydanie zupełne. 1874. s. IX, [1], 273, [1]
T. 69: Gaszyński K. — Pisma prozaiczne. 1874. VI, [2], 279
T. 70: Kozubowski F. — Rozgrzeszeni. Obrazek z życia wygnańców. 1875. s. XV, [1], 269, [1]
T. 71-72: Wrotnowski F. — Historja powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie. T. 1 [Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. Opisane podług podań dowódzców i współuczestników tegoż powstania]-2[Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831]. 1875. s. X, 353, [1]; XII, 255, [1]
T. 73: Czyński J. — Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska czyli jakubini polscy. 1876. s. XII, 274
T. 74-75: [Krupski S.] Luźne karty pamiętnika zbiega z Sybiru przez X. Purk [pseud.]. T. 1-2. 1877. s. [6], 317; [4], 299
T. 76-77: Witwicki S. — Zbiór pism pomniejszych. T. 1-2. 1878. s. IX, [1], 262; [6], 317
T. 78: Urbański A. — Utwory poetyczne. Wyd. III pomnożone. 1884. s. VIII, 304
T. 79: Czajkowski M. — Pisma, t. 12: Legendy. 1885, s. [8], 312
T. 80-81: Gorecki A. — Pisma ... (Wydanie uprawnione E. Ł. Kasprowicza). T. 1-2. 1886. s. XVI, 276; IX, [1], 312) cena wywoławcza: 9.800

niedziela, 28 grudnia 2014

Łukasz Niewczas: Niewidoczna metafora

Miło mi poinformować o ukazaniu się kolejnej pozycji w serii "Studia i Monografie". Jest to książka Łukasza Niewczasa "Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida." Książka w  pierwotnej postaci stanowiła rozprawę doktorską napisaną w Ośrodku Badań nad Twórczością C. Norwida KUL.
 ISBN 978-83-7306-633-5

Bardzo dziękuję Łukaszowi za książkę i dedykację.

środa, 17 grudnia 2014

Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Ruszył. Jeszcze nie za obfity w hasła, ale Norwid już jest, z biogramem Gomulickiego i obszerną kolekcja graficzną. Proszę przyjąć link w przedświątecznym upominku:
http://ipsb.nina.gov.pl/

Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności


W sieci dostępna jest kolejna atrakcyjna kolekcja graficzna - zbiory PAU. Jeszcze uzupełniana, ale już jest co oglądać. Pod tym adresem:
http://www.pauart.pl

wtorek, 16 grudnia 2014

niedziela, 7 grudnia 2014

"Marian Maciejewski - profesura i profecja".


11 grudnia zapraszamy na sympozjum "Marian Maciejewski - profesura i profecja".
Organizatorem jest Instytut Filologii Polskiej KUL oraz IFP Akademii Jana Długosza i IFP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Program konferencji:
sala CN 208:
10.00 – otwarcie sympozjum:
PROF. HUBERT ŁASZKIEWICZ, DZIEKAN WNH KUL
10.00-13.30
BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA: Marian Maciejewski jako badacz liryki
DARIUSZ SEWERYN: Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego
WOJCIECH KACZMAREK: Analiza kerygmatyczna wobec aksjologii współczesnego literaturoznawstwa
AGNIESZKA CZAJKOWSKA: „Wieczory…” w literaturze XIX i XX wieku wobec romantycznej gawędy
11.30-11.45 – przerwa na kawę
MAŁGORZATA CWENK: Metoda kerygmatyczna a epistolografia – rozpoznania
KRZYSZTOF CZAJKOWSKI: „Błogosławiona święta” Gustawa Herlinga Grudzińskiego w świetle kerygmatu
MAŁGORZATA ŁUKASZUK: Marian Maciejewski a krytyka (także literacka)
12.45-13.30 – dyskusja
prezentacja pisma „Colloquia Litteraria” 1/2014 (16)
13.30-15.00
PRZERWA OBIADOWA
15.00-17.45
TOMASZ CHACHULSKI: Liryka polskiego oświecenia w pracach Mariana Maciejewskiego
JÓZEF FERT: Maciejewskiego wprowadzenie do Norwida
JAKUB MALIK: Maciejewskiego lektura „Lalki” Bolesława Prusa
16.00-16.15 – przerwa na kawę
WACŁAW PYCZEK: Metoda kerygmatycznej interpretacji w badaniach historycznoliterackich
JAROSŁAW BOROWSKI, EDWARD FIAŁA, IRENEUSZ PIEKARSKI: Prezentacja książki „Interpretacja kerygmatyczna: doświadczenia, re-wizje, perspektywy”, Lublin 2014
16.45-17.15 – dyskusja
17.15–17.45
PROJEKCJA FILMU: MARIAN MACIEJEWSKI
Zapraszamy!

piątek, 5 grudnia 2014

Fotografie Norwida

W cyfrowych zbiorach Polony możemy zobaczyć kilka fotografii Norwida. Pozwoliłem sobie wykadrować z nich samą twarz i powiększyć. Proszę popatrzyć.poniedziałek, 1 grudnia 2014

Norwidowski świat rzeczy, Toruń, 4-5 grudnia 2014

Aktualne materiały informacyjne związane z grudniową konferencją:


Pełny program:
Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu

Konferencja naukowa Norwidowski świat rzeczy

Toruń, 4-5 grudnia 2014
Program konferencji

Czwartek, 4 grudnia


Collegium Maius UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Otwarcie konferencji

9.15 Wykład prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (UW) – Norwid – ważny i bliski

10.30 Obrady Plenarne

1. prof. dr hab. Edward Kasperski (UW) – Antropologia rzeczy u Norwida. Reizm – wykładnia humanistyczna – transcendencja
2. prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM) – „Wokoło lecą szmaty zapalone”. O zdeprecjonowanym świecie rzeczy w twórczości Norwida
3. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ –  Norwidowskie dialogi rzeczy
4. prof. dr hab. Józef Fert (KUL) –  Norwidowskie rzeczosłowie?
5. prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ) – Świat rzeczy w „Pierścieniu Wielkiej-Damy”
6. prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW) – Przedmiot jako materialny substrat symbolu – przypadek wierszy Norwida okresu dojrzałego


Przerwa obiadowa


Sala im. Ludwika Kolankowskiego
15.00 Sekcja A – Przedmioty w wieku XIX

1.    prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) – „Rzeczy” Norwida w procesie lirycznego kształtowania znaczeń
2.    dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP w Słupsku – Norwid wobec reifikacji świata dziewiętnastowiecznego
3.     dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – Cygara Norwida. Artysta wobec filozofii antysalonu
4.    dr Renata Gadamska-Serafin (PWSZ w Sanoku) – Pieniądze w twórczości Norwida 
5.    dr Karol Samsel (UW) – Cyprian Norwid – Brakująca ściana „kwadratu nieprzedstawialności” (Norwid-Prus-James-Conrad)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
15.00 Sekcja B - Religia i metafizyka                                                         

1. dr hab. Barbara Stelmaszczyk, prof. UŁ – Aksjologiczny wymiar  „rzeczy świata tego” w lirykach  Norwida
2. ks. dr Antoni Dunajski (WSD w Pelplinie) – Semantyczne funkcje obiektów sakralnych i akcesoriów liturgicznych w twórczości Cypriana Norwida
3. mgr Izabela Piskorska (UMK) – Nagrobek, katakomba, smętarz – wokół rzeczy ostatecznych
4. mgr Mateusz Grabowski (UŁ) –  Przestrzenie meta-fizyczne w ostatnich utworach Norwida
5. Paweł Bondaruk (UW) – „Całowanie patyn”, czyli o przedmiotach liturgicznych w pismach Cypriana Norwida.

18.15 Uroczysta kolacja

19.30 Wieczór artystyczny z poezją Cypriana Norwida, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3Piątek, 5 grudnia


Coll. Maius UMK, Sala im. Ludwika Kolankowskiego
9.00 Sekcja A – Zmysły, ciało i jego ozdoby

1. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB – Rzecz, które ranią
2. dr hab. Radosław Sioma (UMK) – Pamięć zmysłów (O „Czułości” Cypriana Norwida)
3. dr Zofia Dambek-Giallelis (UAM) – Codzienna niecodzienność Norwida
4. dr Dominika Wojtasińska (UMK) – Stroje w twórczości Cypriana Norwida
5. mgr Agnieszka Nurzyńska (UKSW) –  Nić i wstążka we wczesnej twórczości Cypriana Norwida (do roku  1851)Coll. Maius, Sala im. Artura Hutnikiewicza
9.00 Sekcja B – Od słowa do książki

1. dr hab. Włodzimierz Toruń (KUL) – Książki Norwida
2. dr Paulina Abriszewska (UMK) – Ironiczne pióro Norwida
3. dr Magdalena Karamucka (UAM) – Książka, księga, zwój… Wokół problematyki materialnego wymiaru tekstu w refleksji Cypriana Norwida
4. mgr Eliza Kącka (UW) –  Norwidowskie słowa i rzeczy. Status słów i status rzeczy w „Bransoletce”
5. dr hab. Agata Brajerska-Mazur (UMCS, KUL) –  Przekład Norwidowskich rzeczy – symboli – polskich konotacji

Przerwa obiadowa

Sala im. Ludwika Kolankowskiego
14.00 Sekcja A – W kręgu Sztukmistrza

1.      prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) –„Sprzęty domowe” w refleksji Cypriana Norwida
2.      dr hab. Marek Stanisz, prof. URz – Instrumenty muzyczne w twórczości Norwida
3.      dr Edyta Chlebowska (KUL) – „Rzeczy przemijające świata tego” – symbole vanitas w plastyce Norwida
4.      mgr Dorota Dec (AP w Słupsku) – O Rembrandtowskim pęzlu
5.      mgr Bartłomiej Łuczak (UMK) – Motywy instrumentów muzycznych w twórczości Cypriana Norwida (literackiej i plastycznej) – stan i perspektywa badań
6.      mgr Tomasz Jermalonek (UŁ, SAN w Łodzi) – Norwidowskie „białe kwiaty” w poezji

Sala im. Artura Hutnikiewicza
14.00 Sekcja B – Rekwizyty, artefakty, atrybuty
1. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL) –  Rzecz - rekwizyt - atrybut. W świecie „Quidama”
2. mgr Adam Cedro (KUL) Fasces. Norwida intuicje czytania symbolu
3. dr Dariusz Pniewski (UMK) Funkcje literackich przedstawień artefaktów w  wybranych tekstach C. Norwida
4. dr Magdalena Woźniewska-Działak (UKSW) – Rzecz w Norwidowskim wachlarzu bytów. Uwagi o „Wędrownym Sztukmistrzu”
5. mgr Agnieszka Komorowska (UMK) – Przedmioty otwierające na transcendencję w dramatach Cypriana Norwida
6. dr Agnieszka Jarosz (KUL) – Drobiazgi sceniczne w dramatach Cypriana Kamila Norwida („Aktor” i „Tyrtej-Za kulisami”)

Zakończenie konferencji


środa, 26 listopada 2014

Pierścień wielkiej damy w Jeleniej Górze: premiera 29 listopada


Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na spektakl:
Cyprian Kamil Norwid „Pierścień wielkiej damy”

Reżyseria: Piotr Jędrzejas
Scenografia: Marek Brodowski
Muzyka: Sławomir Kupczak
Kostiumy: Aneta Tulisz – Skórzyńska

Występują: Marta Kędziora, Magdalena Kępińska, Iwona Lach, Małgorzata Osiej – Gadzina, Robert Dudzik, Andrzej Kępiński, Piotr Konieczyński, Robert Mania.

Pierścień Wielkiej Damy Cypriana Kamila Norwida to biała tragedia w interpretacji scenicznej reżysera Piotra Jędrzejasa. Wiek XIX, pierwsza rewolucja przemysłowa, pęd ku bogactwu, myśl techniczna. A za tym pusta rozrywka dla majętnych oraz status artysty kojarzony z głodem i szaleństwem. Czy dzisiejszy świat, w dobie kolejnej rewolucji przemysłowej różni się od tamtego? Czy nasze wartości uległy przemianie? Czy życie artysty ma sens w oczach społeczeństwa?

Premiera na Scenie Studyjnej 29 listopada 2014 r.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Joachim Mencel, lira korbowa i Norwid w Krakowie

W środę 26 listopada o godz. 17.00 w auli wykładowej Kliniki im. prof. Andrzeja Szczeklika (Kraków, Skawińska 8) odbędzie się kolejny koncert z cyklu Koncertów Przy Białym Fortepianie. Wystąpią Dariusz Kowalski (recytacje) i Joachim Mencel, który na białym fortepianie profesora Szczeklika i na lirze korbowej zagra własne kompozycje do utworów Cypriana Kamila Norwida.

niedziela, 23 listopada 2014

Studia Norwidiana: 32


Właśnie ukazał się 32. numer rocznika "Studia Norwidiana". W załączeniu spis treści.piątek, 21 listopada 2014

Wykłady Rolfa Fiegutha o Norwidzie i Gombrowiczu

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają w poniedziałek, 24 listopada o godz. 12.45 do sali koncertowej Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1) na wykład naszego znakomitego Gościa ze Szwajcarii prof. Rolfa Fiegutha, który wygłosi wykład pt. „Dialog Norwida z Krasińskim, czyli pożegnanie z romantyzmem”. Natomiast dzień później, również w sali koncertowej, o godz. 11.00 zaplanowano wykład prof. Fiegutha pt. „Gombrowicz z niemiecką gębą”. Serdecznie zapraszamy!
za:
http://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/kalendarz/2014-11-24/21483/fieguth_norwid_gombrowicz

czwartek, 13 listopada 2014

Norwid w "Sztuce Edycji"

W numerze 2/2013 toruńskiej "Sztuki Edycji" dwa teksty o Norwidzie, Piotra Chlebowskiego <Norwidowy Album Orbis a idea „pięknej książki”> oraz Edyty Chlebowskiej <Norwid wobec ilustracji i sztuki ilustratorskiej>.
Całość numeru (i poprzednie) dostępne w internecie:
http://www.wydawnictwoumk.pl/zasoby/attachments/SE_5_internet.pdf

poniedziałek, 10 listopada 2014

sobota, 8 listopada 2014

Jolanta Prochowicz: O „romantyzmie” Assunty Cypriana Norwida

Tekst z listopada 2009 r.:
http://www.kul.pl/forum-interdyscyplinarne,13596.html

Bogusław Kornecki o renowacji grobu Norwidów

Bogusław Kornecki, od 2000 r. piastujący funkcję kierownika Pracowni Konserwatorskiej Społecznego Komitetu Powązkowskiego im. J. Waldorffa opowiada o swej pracy przy renowacji nagrobka na Powązkach i swej miłości do Norwida. Artykuł sprzed roku, ale to niczego nie zmienia, tutaj:

czwartek, 6 listopada 2014

Konferencja "Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje (odsłona druga)"


Ukryj mapę
Toruń, Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego (307), ul. Fosa Staromiejska 3
Program konferencji

Słowo i Czyn: Cieszkowski i Bojanowski w Bibliotece RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich zaprasza do Galerii Edwarda (w zabytkowym budynku przy pl. Wolności 19) na wystawę Słowo i czyn, której celem jest uczczenie dwusetnej rocznicy narodzin dwóch wybitnych Wielkopolan – Augusta Cieszkowskiego i Edmunda Bojanowskiego.


August Cieszkowski (1814-1894) zyskał sławę jako filozof i ekonomista, autor takich dzieł Prolegomena do historiozofii, Ojcze-nasz, O kredycie i obiegu. Był posłem do sejmu pruskiego, członkiem-założycielem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Edmund Bojanowski (1814-1871) to działacz religijny, charytatywny i oświatowy, założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek, w 1999 roku ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. Obu im były bliskie ideały pracy organicznej. Wystawia skupia się na ukazaniu dziedzin, w których ich wysiłki się spotykały, jak zainteresowanie potrzebami ludu, aktywność na rzecz rozwoju szkolnictwa, przedsiębiorstwa edytorskie, badania nad historią Polski, propagowanie czytelnictwa, troska o postęp gospodarczy i rozwój rolnictwa.
Na wystawie prezentowane są książki i kopie rękopisów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Otwarcie 6 listopada br. o godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 16 stycznia 2015 r.

środa, 5 listopada 2014

Studia Norwidiana 31


Ukazał się kolejny numer rocznika. Oto spis treści, niebawem pewnie całość dostępna będzie w postaci elektronicznej.


niedziela, 2 listopada 2014

Zbigniew Kosiorowski o "Black Warriorze"

Natrafiłem na obszerny tekst specjalistyczny, w którym autor przeprowadza autoetnograficzną próbę badań 
jakościowych i docieka historii statku, którego kabinę miał pokryć Norwid freskami. Zachęcam do zmierzenia się. Praca ukazała się w "Rocznikach Socjologii Morskiej:
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.cejsh-1b57370b-47d5-4c95-a655-7106d98e2fbe
skąd można ściągnąć pdfa.

On Patrick Corness’ translation of Cyprian Norwid’s Ogólniki

Wrześniowy "The Sarmatian Review" przynosi tekst Agaty Brajerskiej-Mazur o problematyce tłumaczenia "Ogólników".
Do przeczytania tutaj:
http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/914/914corness.pdf

czwartek, 30 października 2014

Jacek Dehnel, Matka Makryna


Ukazała się właśnie nowa książka Jacka Dehnela, której bohaterką jest jedna z osób, które Norwid cenił szczególnie. Newsweek publikuje rozmowę z pisarzem na temat dzieła ("Święta oszustka Wielkiej Emigracji"). Do przeczytania tu:
http://kultura.newsweek.pl/nowa-powiesc-jacka-dehnela,artykuly,350108,1.html


Temat Makryny Mieczysławskiej pojawił się już kiedyś w naszym salonie:
http://norwidiana.blogspot.com/2012/10/makryna-mieczysawska-i-przedziwna-kopia.html#more


środa, 22 października 2014

Głuchy w "Wyszkowiaku"

W tygodniku "Wyszkowiak" opublikowano obszerną galerię jesiennych zdjęć dworku w Głuchach:
http://wyszkowiak.pl/index.php?cmd=news&opt=pokaz&id=268

Jeszcze więcej, bo 80, można obejrzeć na Facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685784041517412.1073741932.561156810646803&type=1

Zachęcam do spaceru. I dziękuję panu Markowi Filipowiczowi za zaproszenie:)

środa, 15 października 2014

wtorek, 14 października 2014

Debata "Norwid w Polskim", dzisiaj!14 października Teatr Polski zaprasza na pierwsze z dwóch spotkań, zatytułowanych "Gorzki to chleb jest, polskość", które przybliżą twórczość Cypriana Kamila Norwida.