wtorek, 9 lutego 2016

Fotografia Norwida

Kolejna cudowność z PAUart: fotografia Norwida.

<Cyprian Norwid, znana nielicznym fotografia z Albumu "Umarli żywi" Teofila Lenartowicza. Oryginał na papierze albuminowym niestety mocno wyblakły.>


https://www.facebook.com/281823952027112/photos/pcb.427437030799136/427435887465917/?type=3&theater

Rysunek Norwida?

Na stronie PAUart kolejne ciekawe historie, proszę przeczytać wpis z FB:<NORWID to czy nie NORWID, oto jest pytanie. Popiersie mężczyzny piszącego na pulpicie (być może Ewangelisty?), rysunek piórkiem na cienkim pożółkłym papierze o ściętych narożach, niesygnowany, niedatowany. Pochodzi z Albumu "Umarli żywi" Teofila Lenartowicza (rkps 2029), w którym badacze odnotowali w sumie 25 sygnowanych dzieł Cypriana Norwida. Rysunek ten nie był dotychczas znany uczonym zajmującymi się norwidianami, ani publikowany. Niewykluczone, że może być kolejnym nieznanym dziełem SZTUKMISTRZA, jednak na tym wstępnym etapie badań przypuszczenie to musi pozostać w sferze hipotez. Spróbuję jednak wskazać na pewne przesłanki: 1. Znajduje się na k. 21/a pomiędzy innymi jego pracami zblokowanymi na sąsiednich kartach albumu: akwarelą Scena religijna w lesie z 1853 r. k. 20, akwafortą "Pragnę..." (Chrystus na krzyżu) k.21 i rysunkiem "Stali na wzgórku oboje..." k. 23. Sąsiedztwo ma znaczenie, jednak to za mało na tak śmiałą i cenną przecież atrybucję. 2. Pod względem fizycznym (niewielkie wymiary, ścięte naroża), techniki (rysunek piórkiem) i formalnym, jako żywo przypomina rysunki z zaginionego Albumu Konstancji Górskiej, którym ostatnio zajmowała się p. Edyta Chlebowska, publikując jego opis na podstawie notatek Zenona Przesmyckiego. Zamieszczam do porównania 4 przykładowe portrety z tego albumu autorstwa Norwida, opublikowane w "Kalendarzu życia i twórczości...", t. I, il. 28-31. Pytanie z tytułu nadal pozostaje bez odpowiedzi :) Ale ziarno niepewności i zaciekawienia mam nadzieję zostało zasiane. Ciekawa jestem Państwa opinii (również na priv)
Joanna Dziewulska
p.s. ciąg dalszy w kwestii nieznanych dzieł C. Norwida w Albumie T. Lenartowicza nastąpi niebawem>

Zapraszamy do dyskusji. Najlepiej na stronie PAUart, pod linkiem zamieszczonym wyżej. Ale tu też można:)

"Mazowiecka Ojczyzna Cypriana Norwida"

Spotkanie poświęcone mazowieckiej ojczyźnie Cypriana Norwida miało miejsce w gmachu Gimnazjum nr 5 im. Zofii Nałkowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 21 stycznia 2016 roku. Studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentki wołomińskiej szkoły, Agnieszka Milewska i Anna Woźniewicz wraz z towarzyszącymi im naukowcami z tejże Uczelni: prof. Wiesławem Rzońcą i dr. Karolem Samselem spotkali się ze zgromadzonymi na sali galowej uczniami gimnazjum i liceum. Organizatorką przedsięwzięcia Mazowiecka ojczyzna Cypriana Norwida była Wanda Bąk, nauczycielka języka polskiego w wołomińskiej szkole. Całości patronował zaś dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Krzysztof Milczarek. Honorową reprezentantką władz miasta była Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Halina Bonecka.
Afisz spotkania

Doktor Karol Samsel


Na temat Mazowsza Norwida mówi Agnieszka Milewska

Prace uczniów

Profesor Wiesław Rzońca

Przemawia Krzysztof Milczarek, Dyrektor I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie

Przemawia Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego, Halina Bonecka, przy niej prof. Wiesław Rzońca

Uczniowie szkoły prezentują mapę małej ojczyzny Norwida

Z uczniami Gimnazjum nr 5 im. Z. Nałkowskiej w Wołominie - od lewej prof. Wiesław Rzońca,dr Karol Samsel, Agnieszka Milewska, Anna Woźniewicz

Finał spotkania
Dziękuję za relację:)

poniedziałek, 1 lutego 2016

50 lat, czyli pół wieku XIX wieku


Ukazał się jubileuszowy numer "Wieku XIX", z doborową stawką autorów, z wątkami Norwidowymi, z bibliografią zawartości rocznika za lata 1966-2015.
Gratulujemy!

Oto spis treści:sobota, 30 stycznia 2016

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”


Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej Romantyzm „brulionowy”. Jak czytamy na stronie wydawnictwa:

Przynosząca wiele odkrywczych ustaleń rozprawa na ważny, lecz rzadko dotąd uwzględniany w badaniach historycznoliterackich temat utworów pozostawionych przez autorów w rękopisach, publikowanych z najrozmaitszych powodów dopiero po ich śmierci. Autorka przedstawia nową kategorię interpretacyjną: romantyzm „brulionowy”, który stanowi nurt wewnętrzny epoki, dynamiczny i żywiołowy, wielogłosowy i nowatorski w stosunku do oficjalnie w epoce manifestowanych postaw programowych i estetycznych. Wydobycie na światło dzienne tekstów ukrytych w szufladach pisarzy,listów, notatników, pism o charakterze osobistym pozwala pokazać, jak często granica między życiem a twórczością ulega zatarciu, zaś dotarcie do autografu, prześledzenie jego losów i odczytanie utworu we wszelkich jego uwikłaniach i związkach niejednokrotnie każe zweryfikować przyjęte interpretacje.

Ostatnia część poświęcona jest Norwidowi, Głównie Czarnym kwiatom i Vade-mecum. Oto spis treści:
Dziękuję Przyjaciołom za zwrócenie uwagi  i zdjęcia.

wtorek, 26 stycznia 2016

Prace plastyczne Norwida w PAUart

Śmiało można nazwać to wydarzeniem! W zbiorach PAU udostępnionych w domenie publicznej pojawiły się 23 prace plastyczne Norwida z Albumu Teofila Lenartowicza. Niedawno publikowałem zapowiedź. Reprodukowane w bardzo wysokiej jakości, chyba nieporównywalnej ze wszystkim, co widzieli Państwo do tej pory na ekranie. Zachęcam do odwiedzenia źródła:
http://bit.ly/2026qjK
lub przez stronę główną:
http://pauart.pl/
gdzie znajdują się grafiki, akwarele i rysunki. Z rozbudowanymi opisami.
Tutaj kopie, na zachętę.
Świetna robota, dziękujemy! W stronę Norwida. Prace WKN dedykowane Jadwidze Puzyninie

Warszawskie Koło Norwidologiczne przygotowało i wydało w postaci książki zbiór tekstów, który dedykowany jest Pani Profesor Jadwidze Puzyninie, Honorowemu Opiekunowi Koła. 
Tom otwiera rys historyczny o dotychczasowej działalności Koła.  


W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie. Redakcja Tomasz Korpysz i Marta Ewa Rogowska, Warszawa 2015.

Gratulacje i pozdrowienia!

Serdeczne podziękowania dla Tomasza za przesłany egzemplarz.

sobota, 23 stycznia 2016

Internetowa edycja utworów Norwida. ZaproszenieDrodzy Przyjaciele Norwida, Znajomi, Goście.

Doszedłem do wniosku, że czas pomyśleć o rzeczy najważniejszej, tzn. o stworzeniu kanonu tekstów Norwida do udostępniania w internecie. Zapraszam wszystkich chętnych i chcących dołożyć swój trud do współpracy w tworzeniu ogólnodostępnej edycji dzieł poety. Chodzi o to, że Norwidów w internecie mamy wielu, czasami zbyt wielu. Teksty są niestarannie przepisywane, nie mają podanego źródła ani autora opracowania, część publikowana jest z naruszeniem praw autorskich,  potem są powielane i wykorzystywane w przedziwnych wariantach. Wydaje mi się, że stworzenie oficjalnie otwartej bazy porządnie przygotowanych tekstów, opartych na rękopisach, autografach lub pierwodrukach, z krótkim aparatem krytycznym, objaśnieniami, z możliwością zamieszczenia podobizny autografu czy pierwodruku, z podstawową bibliografią, byłoby przydatną społecznie inicjatywą. Do naszego salonu ciągle zagląda ucząca się młodzież, poszukując informacji o wierszach Norwida nie tylko z kanonu szkolnych lektur.

Ze swej strony obiecuję ogólną koordynację przedsięwzięcia, ujednoliconą formę publikacji, ewentualne uwagi. Postaram się wkrótce zamieścić przykładowe opracowanie, na bazie którego przeprowadzilibyśmy krótką dyskusję nad strukturą i zasadami opisu, no i do roboty. Internet daje dużo możliwości, np. symultaniczne współredagowanie tekstu na Google Drive itd. Każde opracowanie będzie sygnowane nazwiskiem edytora, odpowiednio otagowane, dla naszego zbioru znajdzie się oddzielny katalog w naszym salonie, potem odrębne miejsce w Internecie. Mam nadzieję, że z czasem, w miarę opracowania większego zbioru utworów, stanie się źródłem chętnie cytowanym i przywoływanym. Nie robimy konkurencji dla "Dzieł wszystkich", robimy to dla Norwida. Będę wdzięczny za włączenie się do tej roboty, może zaproszenie studentów kierunków edytorskich do współdziałania, za namysł i rady. Mamy możliwość, działajmy.
Łączę ukłony
Adam Cedro

Oto pierwszy link do pustego dokumentu, w którym znajdzie się „Instrukcja edytorska”:

Karol Samsel, Premodernizm, dekonstrukcjonizm, „proteuszowość” Norwida

W "Słupskich Pracach Filologicznych" (Świat Tekstów • Rocznik Słupski 13 • 2015) mamy nowy tekst Karola Samsela, o ujasniającym podtytule "Uwagi na marginesie dyskusji wokół Premodernizmu Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku  i wcześniejszych książek Wiesława Rzońcy.

Link:
http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/13/samsel.pdf

środa, 13 stycznia 2016

Scena religijna w lesie

PAUart opublikował pierwsze norwidianum ze swoich zbiorów, akwarelę znaną pod różnymi opisowymi tytułami.

We wpisie na FB czytamy:
Mało znana akwarela Cypriana Norwida, bez odautorskiego tytułu, sygnowana i datowana - przedstawia dość enigmatyczną scenę w lesie. W literaturze określana jako: "matka z dzieckiem, w tle cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem". Niewykluczone że nie jest to scena rodzajowa lecz religijna. Dlaczego? Być może matka to Matka Boska, przytulająca kilkuletniego Jezusa a obok pasący się baranek. Baranek byłby tu symbolem Chrystusa, którego krew zostanie przelana na krzyżu. Warto zwrócić uwagę, że postacie są ubrane w stroje biblijne. Na osi drzewo z kapliczką z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pod którą w korze wyryto monogram imienia MARIA oraz zawieszono wota. To jedna z możliwych interpretacji tego dzieła, zapraszam do dyskusji, zwłaszcza specjalistów od norwidianów.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419548934921279&id=281823952027112&fref=nf

Grafika z opisem i do pobrania tutaj:
http://www.pauart.pl/app/artwork?id=5630fd670cf23d5575b22303