czwartek, 12 listopada 2020

Józef F. Fert, Życie Cypriana Norwida

 Nowość: Józef Franciszek Fert, Życie Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety.Przedstawiam Państwu pierwszą książkę z serii, którą zamierzamy wpisać się w Jubileuszowy Rok Norwidowski.
W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego.
Oprócz zarysu biografii książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy Norwida.
Autorem opracowania jest Józef Franciszek Fert, rodem z Kielecczyzny, studiami i pracą nauczycielską oraz akademicką związany z Lubelszczyzną (Włodawa, Lublin), poeta i badacz literatury, specjalizujący się w studiach nad wiekiem XIX i XX. Jako wydawca i komentator zagadnień literackich zajmuje się głównie życiem i twórczością Norwida i Czechowicza. Członek redakcji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, dla których przygotował edycję Vade-mecum i późnych wierszy poety.

Współwydawcą książki jest 
Fundacja Museion Norwid

Link do sklepu:
Spis treści
Korzenie rodzinne 9
„Młodości stolica...” Warszawa w latach
ponapoleońskich i międzypowstaniowych 18
Dolce far niente i „czasy popielcowe”
(podróże artystyczne po Europie 1842-1848) 34
Paryż for ever 54
Życie po życiu, czyli Zmartwychwstanie w słowie 89
Główne motywy twórczości 101
Pomoce bibliograficzne 107
Spis ilustracji 110
Indeks nazwisk 112
Wybór wierszy 117
I. Wiersze z lat 1840-1864 119
[Maryjo, Pani Aniołów!...] 119
Italiam! Italiam! 120
Modlitwa 121
Fraszka (!) 122
Pascha 123
Bema pamięci żałobny-rapsod 123
Trzy strofki 125
Moja piosnka 126
[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...] 127
Duch Adama i skandal 129
[Nim znów ucieknę...] 130
Spartakus 130
Bajka 131
Wczora-i-ja 132
II. Wiersze z lat 1865-1883 119
Krzyż i dziecko 133
Przeszłość 134
W Weronie 134
Pielgrzym 135
Fatum 136
Język-ojczysty 136
Kolebka-pieśni (do spółczesnych ludowych
pieśniarzy) 137
Nerwy 138
Fortepian Szopena 139
Do Bronisława Z. 144

Konfederacja samorządów Mazowsza dla Norwida

 

🔔 200. rocznica urodzin Cypriana Norwida❗

W celu godnego upamiętnienia poety, wspólnie z 9⃣ samorządami:
podpisaliśmy List Intencyjny 📜🖋, na mocy którego wspólnie zorganizujemy szereg uroczystości kulturalnych, naukowych, sportowych i społecznych towarzyszących obchodom 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. 🏆🏵🎞
To właśnie w przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu.
Postać Cypriana Norwida nierozerwalnie związana jest z Powiatem Wołomińskim: w szczególności z miejscem chrztu świętego w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce, oraz miejscem gdzie od 1825 wychowywał się u Prababki Hilarii Sobieskiej w Strachówce.
Gościem specjalnym uroczystości podpisania listu, która odbyła się w formule online była Pani
Senator RP Maria Koc
, której pragnę serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań.
Podziękowania pragnę skierować również do wszystkich sygnatariuszy oraz pracowników odpowiedzialnym za przygotowanie Listu. Przed nami jeszcze wiele spotkań oraz uzgodnień, by wspólnie wypracować program obchodów 200. rocznicy urodzin tego wybitnego poety.
sobota, 10 października 2020

Rok Norwidowski - procedowanie w Senacie

 Sprawa ma bieg oficjalny, więc nie ma co jej ukrywać. Równolegle do starań o ogłoszenie przez Sejm Roku Norwidowskiego, w związku z długą ciszą i brakiem reakcji, "grupa inicjatywna" podjęła starania w Senacie o ten sam cel. Rzecz jest procedowana, oto link do strony i zrzuty zamieszczonych tam dokumentów, m.in. z zarysem proponowanych działań w ramach obchodów. Z konkretami czekamy, ale myślę, że warto mieć wyobrażenie, co dziać się może w przyszłym roku. Optymalnym rozwiązaniem byłoby podjęcie wspólnej uchwały obu izb, ale jest to mało prawdopodobne. Zobaczymy, czekamy 🙂I podobizny zamieszczonych tam dokumentów:


Rok Norwidowski - procedowanie w Sejmie

Pod linkiem jest aktualny projekt uchwały sejmowej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=508
trzeba kliknąć w "sprawozdanie komisji - druk nr 632". Tu znajduje się aktualny projekt.
Projekt pierwotny, dzięki ludziom dobrej woli, został istotnie przeredagowany.

Tak wygląda projekt uchwały:
czwartek, 24 września 2020

Józef Fert, Życie Cypriana Norwida
W dniu 199 urodzin Norwida po cichutku inaugurujemy rok jubileuszowy. Jedną z inicjatyw jest seria książek, które opublikuje Pewne Wydawnictwo. Oto pierwsza z nich, przygotowana z nieocenioną pomocą Fundacji Museion Norwid, dziś idzie do drukarni. To zarys biografii Norwida, który napisał znawca przedmiotu, edytor "Vade-mecum", Józef Fert.

Oprócz biografii książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy Norwida. Jest bogato i kolorowo ilustrowana. Będziemy jeszcze o niej pisać, jak przyjdzie z drukarni.
Ruszamy :)

środa, 16 września 2020

Lista poparcia dla inicjatywy ustanowienia Roku Norwidowskiego

 

Komitet Inicjatywny Obchodów Roku Norwidowskiego uzupełnia informację: 

W roku 2018, przy podejmowaniu pierwszej inicjatywy związanej z projektowanymi obchodami i inicjatywą ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Norwida, sformułowany wówczas wniosek poparły następujące osoby, które chcielibyśmy obecnie w pierwszym rzędzie zaprosić do szerokiego komitetu honorowego i organizacyjnego obchodów i prosić o aktywne włączenie się w jubileusz: 

sobota, 12 września 2020

Zmarł prof. Julian Maślanka

7 września, w wieku 90 lat zmarł prof. Julian Maślanka. Żegnamy wybitnego uczonego, także norwidologa, który w ramach krytycznej edycji "Dzieł wszystkich" Norwida opracował oba tomy dramatów.

https://krakow.gosc.pl/doc/6507238.Krakow-Nie-zyje-prof-Julian-Maslanka


piątek, 11 września 2020

Komitet inicjatywny obchodów Roku NorwidowskiegoW dniu 11 września 2020 r. ukonstytuował się Komitet Inicjatywny Obchodów Roku Norwidowskiego w 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida.
W jego skład weszli: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Elżbieta Lijewska, Adam Cedro, Piotr Chlebowski, Józef Fert, Tomasz Korpysz, Jacenty Matysiak.
Do reprezentowania Komitetu jest uprawniony każdy z jego członków samodzielnie.
Siedzibą Komitetu jest dwór w Dębinkach: 07-230 Dębinki, ul. Pałacowa 7, adres korespondencyjny: ul. 05-500 Piaseczno, Grochowskiego 1 lok. 48.
Komitet reprezentowany jest na FB przez stronę @Norwid2021, równolegle informacje będą publikowane na poświęconym Norwidowi blogu norwidiana.blogspot.com oraz w grupie Norwid.

Nadchodzący rok jubileuszowy wymagał powstania organu, który mógłby reprezentować różnorodne osoby związane zawodowo lub prywatnie zainteresowane twórczością Cypriana Norwida, inicjował i koordynował wydarzenia związane z jubileuszem, mógł oficjalnie występować o patronaty czy dotacje do planowanych wydarzeń, informować o nich czy zwracać się do jednostek samorządowych lub kulturalnych z apelem o włączenie się w obchody. Czas już najwyższy, by podjąć i nadać oficjalny bieg działaniom obmyśliwanym od kilku lat.

wtorek, 28 kwietnia 2020

Zapraszamy do grupy na Facebooku

Szanowni Państwo,
chciałem zaprosić wszystkich odwiedzających nasz salon do wpisania się do grupy "Norwid" na Facebooku. Jako administrator obu miejsc zdecydowałem się w tamtym miejscu skoncentrować obecność informacyjną. Po prostu umieszcza się tam informacje szybciej i łatwiej o dyskusję i komentarze. Grupa liczy już niemal 1200 członków i naprawdę sporo się dzieje.

Nie jestem obecnie w stanie zarządzać i dbać o aktualizację informacji w obu miejscach.
Serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym miejscu przez parę ładnych lat.
Za to, że byliśmy razem, w tak kulturalnym i elitarnym towarzystwie.

Dziękuję

Na dzień dzisiejszy blog ma 258700 wyświetleń.
Zamieściłem w nim 1100 postów.
Codziennie odwiedza go do 100 osób.
Wszystkie wpisy zostaną tu, będzie można wciąż do nich zaglądać.
Udało się coś zdziałać z Państwem. 

Ukłony

Link do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/CyprianNorwid/
poniedziałek, 28 października 2019

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Cyprian Norwid, Estetyka teologiczna
Książkę dostałem niemal rok temu, przepraszam, że dopiero teraz zdołałem ją polecić. To rzecz poważna i istotna, wartościowa interpretacyjnie i metodologicznie, oryginalna w szukaniu nowoczesnego i dojrzałego sposobu pisania o chrześcijańskim wymiarze artystycznej twórczości Norwida i romantyzmie. Ukazała się w odróżnialnej graficznie serii Problemy Romantyzmu jako tom XIII. Radość.