czwartek, 28 czerwca 2018

Norwidowski świat rzeczy

Anonsujemy nową książkę, pokłosie konferencji z 2014 roku


PAULINA ABRISZEWSKA, GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, IZABELA DOBRZENIECKA, DOMINIKA WOJTASIŃSKA (RED.)
Norwidowski świat rzeczy
ISBN:978-83-231-3987-4
Rok wydania:2018
Liczba stron:546
Nr wydania:pierwsze
Typ okładki:miękka
Format:158 x 228 mm


Spis treści:

Od redakcji / 9

Część I. W stronę „całości”

Józef Franciszek Fert
Norwidowskie słoworzecze? / 15

Edward Kasperski
Antropologia rzeczy Cypriana Norwida. Reizm – wykładnia humanistyczna – transcendencja / 31

Sławomir Rzepczyński
O ludziach „u-rzeczowionych”. Norwid wobec dziewiętnastowiecznej reifikacji świata / 59

Zofia Dambek-Giallelis
Niecodzienna codzienność, czyli o (nie)przejrzystości świata rzeczy Norwida / 73

Wiesław Rzońca
Przedmiot materialny jako substrat symbolu – kontekst historycznoliteracki Norwidowskiego dzieła okresu dojrzałego / 87

Barbara Stelmaszczyk
Aksjologiczny wymiar „rzeczy świata tego” w liryce Norwida / 103

Karol Samsel
Norwid – brakujący bok „kwadratu nieprzedstawialności” (Norwid–Prus–James–Conrad) / 117

Agata Brajerska-Mazur
„Odpowiednie dać rzeczy – słowo!” w przekładzie / 137

Tomasz Jermalonek
Norwidowskie „białe kwiaty” w poezji / 151

Część II. Ku rzeczom i przedmiotom

Ks. Antoni Dunajski
Semantyczne funkcje obiektów sakralnych i paramentów liturgicznych w pismach Norwida / 169

Paweł Bondaruk
„Całowanie patyn”, czyli o przedmiotach liturgicznych w pismach Norwida / 183

Dariusz Pniewski
Funkcje literackich przedstawień artefaktów w wybranych tekstach Norwida / 193

Izabela Dobrzeniecka
Nagrobek, smętarz, katakomba – Norwidowskie rzeczy ostateczne / 209

Magdalena Karamucka
Książka, księga, zwój... Wokół problematyki materialnego wymiaru tekstu w refleksji Norwida / 223

Włodzimierz Toruń
Książki Norwida / 239

Paulina Abriszewska
Norwidowskie pióro o piórze / 253

Edyta Chlebowska
„Rozmyślając rzeczy znikome” – symbole „Vanitas” w twórczości plastycznej Norwida / 269

Dorota Dec
O „Rembrandtowskim pęzlu” / 297

Marek Stanisz
Co Norwid wiedział o instrumentach muzycznych? Kilka uwag / 311

Bartłomiej Łuczak
Motywy instrumentów muzycznych w pisarstwie i plastyce Norwida – wprowadzenie do problematyki / 331

Renata Gadamska-Serafin
Pieniądz – „deus ex machina” w dramatach Norwida / 349

Dominika Wojtasińska
Stroje w Norwidowskich pismach / 391

Część III. W kręgu interpretacji

Agnieszka Nurzyńska-Kozak
Nić i wstążka w twórczości Norwida do roku 1852 / 411

Magdalena Woźniewska-Działak
Rzecz o Norwidowskim wachlarzu bytów. Uwagi o „Wędrownym Sztukmistrzu” / 429

Piotr Chlebowski
O rzeczach kilku w „Quidamie” / 441

Agnieszka Komorowska
Przedmioty w dramatach Norwida. Próba klasyfikacji / 463

Grażyna Halkiewicz-Sojak
Semantyczny ciężar jednej czapki i jednej fotografii / 479

Radosław Sioma
Pamięć zmysłów?... O „Czułości” Cypriana Norwida / 489

Mateusz Grabowski
Przestrzenie meta-fizyczne w ostatnich utworach Norwida / 503

Indeks osób / 525
Indeks pism Norwida / 537
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4691/norwidowski-swiat-rzeczy
poniedziałek, 11 czerwca 2018

Norwid w "Przeglądzie Humanistycznym"


W najnowszym "Przeglądzie Humanistycznym" obszerny blok związanych z Norwidem tekstów, pokłosie ubiegłorocznej konferencji na UW "Powroty zza grobów".
Redaktor naukowy: Eliza Kącka, Łukasz Książyk
Temat wydania: O Norwidzie i poetyckich przełomach XIX i XX wiekuSPIS TREŚCI
Eliza Kącka, Łukasz Książyk – Poetyckie powroty zza grobu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arent van Nieukerken – Powrót poezji mistycznej na przełomie XIX i XX wieku . . . . . . . . .
Andrzej Fabianowski – Jak Norwid projektował swój powrót zza grobu . . . . . . . . . . . . . .
Mateusz Grabowski – Norwid (ponownie) odkryty. O postawie autora Rzeczy o wolności
słowa wobec nowoczesności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adam Cedro – Do dziś odszukane. O ostatnio odkrytych norwidianach . . . . . . . . . . . . . . 
Eliza Kącka – Pierwiastek norwidyczny, czyli Norwid Irzykowskiego . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Zehnder – Inny aktywizm w Historii i czynie Tadeusza Gajcego, czyli powrót
Norwida na marginesach „Sztuki i Narodu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wiesław Rzońca – Zenon Przesmycki wśród młodopolskich „wskrzesicieli” Norwida . . . . . .
Karol Samsel – Persona liryczna w wierszach Cypriana Norwida i Emily Dickinson . . . . . . .
Lena Magnone – Czy Emily Dickinson pisała wiersze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dawid Maria Osiński – Jej Miriam. Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej refleksja nad
koncepcją sztuki i kultury Zenona Przesmyckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Małgorzata Ślarzyńska – Foscolo w „Kłosach” w 1872 roku: polski epizod pośmiertnej
wędrówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kinga Borzęcka – Cyprian Norwid a Ugo Foscolo. Próba zbliżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Opiela-Mrozik – Nieustające powroty. O literackim i artystycznym odkrywaniu
Mallarmégo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Kowalska – Xavier Forneret odczytany przez surrealistów i czytany Norwidem .
Tomasz Wójcik – Lektury Andrzeja Pleśniewicza (Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Valery
Larbaud). Wobec nowoczesności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DYSKUSJE I POLEMIKI
Dawid Maria Osiński – Nie tylko salon... – czyli o wspólnotowych formach życia literackiego
na przestrzeni wieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECENZJE I PRZEGLĄDY
Helena Markowska – Klasycyzm, romantyzm i to, co pomiędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Weronika Kostecka – Groza skarnawalizowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piątek, 8 czerwca 2018

Gladiator Prawdy w radiowej Dwójce

Dzisiaj, w radiowej w Dwójce, gościem będzie Stanisław Falkowski i między innymi jego książka wydana przez OW Volumen: "Gladiator Prawdy. Norwid - poeta naszych czasów".

Piątek, 8 czerwca, 21.30-22.30.
Zapraszamy do wysłuchania:)

wtorek, 5 czerwca 2018

Spotkanie autorskie z "Gladiatorem prawdy"

OW Volumen zaprasza 12 czerwca do biblioteki na Koszykowej na spotkanie ze Stanisławem Falkowskim i jego najnowszą książką o Norwidzie. Rzecz poprowadzi Marta Ewa Rogowska.

A tak wygląda sama książka: