sobota, 30 stycznia 2016

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”


Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej Romantyzm „brulionowy”. Jak czytamy na stronie wydawnictwa:

Przynosząca wiele odkrywczych ustaleń rozprawa na ważny, lecz rzadko dotąd uwzględniany w badaniach historycznoliterackich temat utworów pozostawionych przez autorów w rękopisach, publikowanych z najrozmaitszych powodów dopiero po ich śmierci. Autorka przedstawia nową kategorię interpretacyjną: romantyzm „brulionowy”, który stanowi nurt wewnętrzny epoki, dynamiczny i żywiołowy, wielogłosowy i nowatorski w stosunku do oficjalnie w epoce manifestowanych postaw programowych i estetycznych. Wydobycie na światło dzienne tekstów ukrytych w szufladach pisarzy,listów, notatników, pism o charakterze osobistym pozwala pokazać, jak często granica między życiem a twórczością ulega zatarciu, zaś dotarcie do autografu, prześledzenie jego losów i odczytanie utworu we wszelkich jego uwikłaniach i związkach niejednokrotnie każe zweryfikować przyjęte interpretacje.

Ostatnia część poświęcona jest Norwidowi, Głównie Czarnym kwiatom i Vade-mecum. Oto spis treści:
Dziękuję Przyjaciołom za zwrócenie uwagi  i zdjęcia.

wtorek, 26 stycznia 2016

Prace plastyczne Norwida w PAUart

Śmiało można nazwać to wydarzeniem! W zbiorach PAU udostępnionych w domenie publicznej pojawiły się 23 prace plastyczne Norwida z Albumu Teofila Lenartowicza. Niedawno publikowałem zapowiedź. Reprodukowane w bardzo wysokiej jakości, chyba nieporównywalnej ze wszystkim, co widzieli Państwo do tej pory na ekranie. Zachęcam do odwiedzenia źródła:
http://bit.ly/2026qjK
lub przez stronę główną:
http://pauart.pl/
gdzie znajdują się grafiki, akwarele i rysunki. Z rozbudowanymi opisami.
Tutaj kopie, na zachętę.
Świetna robota, dziękujemy! W stronę Norwida. Prace WKN dedykowane Jadwidze Puzyninie

Warszawskie Koło Norwidologiczne przygotowało i wydało w postaci książki zbiór tekstów, który dedykowany jest Pani Profesor Jadwidze Puzyninie, Honorowemu Opiekunowi Koła. 
Tom otwiera rys historyczny o dotychczasowej działalności Koła.  


W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie. Redakcja Tomasz Korpysz i Marta Ewa Rogowska, Warszawa 2015.

Gratulacje i pozdrowienia!

Serdeczne podziękowania dla Tomasza za przesłany egzemplarz.

sobota, 23 stycznia 2016

Internetowa edycja utworów Norwida. ZaproszenieDrodzy Przyjaciele Norwida, Znajomi, Goście.

Doszedłem do wniosku, że czas pomyśleć o rzeczy najważniejszej, tzn. o stworzeniu kanonu tekstów Norwida do udostępniania w internecie. Zapraszam wszystkich chętnych i chcących dołożyć swój trud do współpracy w tworzeniu ogólnodostępnej edycji dzieł poety. Chodzi o to, że Norwidów w internecie mamy wielu, czasami zbyt wielu. Teksty są niestarannie przepisywane, nie mają podanego źródła ani autora opracowania, część publikowana jest z naruszeniem praw autorskich,  potem są powielane i wykorzystywane w przedziwnych wariantach. Wydaje mi się, że stworzenie oficjalnie otwartej bazy porządnie przygotowanych tekstów, opartych na rękopisach, autografach lub pierwodrukach, z krótkim aparatem krytycznym, objaśnieniami, z możliwością zamieszczenia podobizny autografu czy pierwodruku, z podstawową bibliografią, byłoby przydatną społecznie inicjatywą. Do naszego salonu ciągle zagląda ucząca się młodzież, poszukując informacji o wierszach Norwida nie tylko z kanonu szkolnych lektur.

Ze swej strony obiecuję ogólną koordynację przedsięwzięcia, ujednoliconą formę publikacji, ewentualne uwagi. Postaram się wkrótce zamieścić przykładowe opracowanie, na bazie którego przeprowadzilibyśmy krótką dyskusję nad strukturą i zasadami opisu, no i do roboty. Internet daje dużo możliwości, np. symultaniczne współredagowanie tekstu na Google Drive itd. Każde opracowanie będzie sygnowane nazwiskiem edytora, odpowiednio otagowane, dla naszego zbioru znajdzie się oddzielny katalog w naszym salonie, potem odrębne miejsce w Internecie. Mam nadzieję, że z czasem, w miarę opracowania większego zbioru utworów, stanie się źródłem chętnie cytowanym i przywoływanym. Nie robimy konkurencji dla "Dzieł wszystkich", robimy to dla Norwida. Będę wdzięczny za włączenie się do tej roboty, może zaproszenie studentów kierunków edytorskich do współdziałania, za namysł i rady. Mamy możliwość, działajmy.
Łączę ukłony
Adam Cedro

Oto pierwszy link do pustego dokumentu, w którym znajdzie się „Instrukcja edytorska”:

Karol Samsel, Premodernizm, dekonstrukcjonizm, „proteuszowość” Norwida

W "Słupskich Pracach Filologicznych" (Świat Tekstów • Rocznik Słupski 13 • 2015) mamy nowy tekst Karola Samsela, o ujasniającym podtytule "Uwagi na marginesie dyskusji wokół Premodernizmu Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku  i wcześniejszych książek Wiesława Rzońcy.

Link:
http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/13/samsel.pdf

środa, 13 stycznia 2016

Scena religijna w lesie

PAUart opublikował pierwsze norwidianum ze swoich zbiorów, akwarelę znaną pod różnymi opisowymi tytułami.

We wpisie na FB czytamy:
Mało znana akwarela Cypriana Norwida, bez odautorskiego tytułu, sygnowana i datowana - przedstawia dość enigmatyczną scenę w lesie. W literaturze określana jako: "matka z dzieckiem, w tle cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem". Niewykluczone że nie jest to scena rodzajowa lecz religijna. Dlaczego? Być może matka to Matka Boska, przytulająca kilkuletniego Jezusa a obok pasący się baranek. Baranek byłby tu symbolem Chrystusa, którego krew zostanie przelana na krzyżu. Warto zwrócić uwagę, że postacie są ubrane w stroje biblijne. Na osi drzewo z kapliczką z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pod którą w korze wyryto monogram imienia MARIA oraz zawieszono wota. To jedna z możliwych interpretacji tego dzieła, zapraszam do dyskusji, zwłaszcza specjalistów od norwidianów.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419548934921279&id=281823952027112&fref=nf

Grafika z opisem i do pobrania tutaj:
http://www.pauart.pl/app/artwork?id=5630fd670cf23d5575b22303

wtorek, 12 stycznia 2016

Rzeźba Bazylego Wojtowicza


W "Tęczy" z 1929 roku zobaczyć można zdjęcie rzeźby popiersia Norwida autorstwa Bazylego Wojtowicza, twórcy m.in. pomnika A. Mickiewicza w Poznaniu.
Reprodukcja ze zbiorów Fundacji Museion Norwid

Mateusz Grabowski: Norwid nieznany – śmierć Boga w Pierścieniu Wielkiej Damy

W ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LITTERARIA POLONICA 4(22) 2013 znaleźć można artykuł przywołany w tytule, link tutaj:
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/6102
lub bezpośrednio:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/6102/04-grabowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Norwid - Conrad - Samsel: relacja ze spotkaniaNa stronie Wydawnictwa Naukowego Semper można obejrzeć relację filmową ze spotkania z Karolem Samselem. Rzecz dotyczyła jego książki „Norwid-Conrad. Epika w perspektywie modernizmu”, a miała miejsce w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

http://semper.pl/karol-samsel-norwid-conrad-epika-w-perspektywie-modernizmu-spotkanie-autorskie/

środa, 6 stycznia 2016

Norwid w "Wolnych Lekturach"


Na portalu wolnelektury.pl jest garść tekstów Norwida. Gdyby nagle w lesie ktoś się znalazł, można skorzystać lub pobrać uprzedzająco do czytników. Teksty, jak wynika z końcowych not, zostały opracowane na podstawie przedwojennych wydań. Na dzień dzisiejszy jest taki zestaw:

Austria Cypriana Norwida


Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uprzejmie zaprasza na wykład dr. Karola Samsela pt. "Austria Cypriana Norwida". 
Wykład odbędzie się w środę, 13 stycznia 2015 r., o godz. 17.00 w sali nr 4 Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28".

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/429531440590853/

niedziela, 3 stycznia 2016