poniedziałek, 21 stycznia 2013

Adam Cedro - Norwidiana

Pierwsi będą ostatnimi... Pozwalam sobie zamieścić mój norwidologiczny biogram dla zachęty i jako propozycję układu.


fot. Marcin Będkowski

Absolwent polonistyki KUL (1985), uczeń i uczestnik seminarium magisterskiego oraz doktoranckiego prof. Stefana Sawickiego. W latach 1992-1995 pracownik Zakładu Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Członek Komitetu Redakcyjnego "Dzieł wszystkich". Redaktor i wydawca (Wydawnictwo Cedro i Synowie).
 
Norwidiana:
1989
Przypowieść, historia. O kierunkach lektury „Quidama”. „Studia Norwidiana” 7: 1989, s. 83-103.
Sesja w Jeleniej Górze. „Studia Norwidiana” 7: 1989, s. 151-154. [Recenzja książki „Dramat życia prawdę wyrabiający”. Materiały norwidowskiej sesji naukowej. Pod redakcją Mieczysław Inglota. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985]
1992
O „Legendzie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 9-10: 1991-1992, s. 95-111.
Śp. Zbigniew Zaniewicki [rys biograficzny, wspomnienie]. „Studia Norwidiana” 9-10: 1991-1992, s. 291-299.
1995
Bibliografia interpretacji wierszy Norwida [współautorzy: Jacek Leociak, Marek Buś, Józef Fert]. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, Lublin 1995.
1998
„Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma”. „Quidam” wobec tradycji epickich. Preliminaria. „Roczniki Humanistyczne” T. XLVI (1998) z. 1, Literatura Polska, s. 231-246.  [Zeszyt specjalny: Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu].
2007
Bibliografia interpretacji poematów Norwida, Lublin - Rzym 2007 [skład komputerowy, wydawca]
Z. Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, Lublin - Rzym 2007 [skład komputerowy, wydawca]
2009
[Oprac.] C. Norwid, Quidam, w: Dzieła wszystkie, t. III (Poematy 1), Lublin 2009. [Krytyczne wydanie tekstu, uwagi edytorskie, objaśnienia].
2010
C. Norwid, Fortepian Szopena, Kielce 2010 [wyd. 1]. [Opracowanie tekstu i komentarz, wydanie okolicznościowe w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora - z kolorową podobizną autografu i objaśnieniami]. Wydawnictwo Cedro i Synowie.
C. Norwid, Fortepian Szopena, Kielce 2010 [wyd. 2, nieznacznie zmienione]. [Opracowanie tekstu i komentarz, wydanie okolicznościowe w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora - z kolorową podobizną autografu i objaśnieniami]. Wydawnictwo Cedro i Synowie [zamówienie z Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego].
2011
Łukasz Niewczas, Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida, Lublin 2011 [realizacja wydawnicza].
Piotr Chlebowski, Bibliografia interpretacji dramatów Cypriana Norwida, Lublin 2011 [realizacja wydawnicza].
2012/2013
Numa Łepkowski i historia nieznanej dedykacji Norwida, „Studia Norwidiana” 29:2011.
Internet w warsztacie norwidologa, Studia Norwidiana” 29:2011.
norwidiana.blogspot.com – salon badaczy, miłośników i oponentów twórczości Cypriana Norwida, Studia Norwidiana” 29:2011.

1 komentarz:

Domicela pisze...

Jestem pełna uznania dla pasji i 'mrówczej" pracy badawczej Adama Cedro

Prześlij komentarz