poniedziałek, 21 stycznia 2013

Adam Cedro - Norwidiana

Pierwsi będą ostatnimi... Pozwalam sobie zamieścić mój norwidologiczny biogram dla zachęty i jako propozycję układu.


fot. Marcin Będkowski

Absolwent polonistyki KUL (1985), uczeń i uczestnik seminarium magisterskiego oraz doktoranckiego prof. Stefana Sawickiego. W latach 1992-1995 pracownik Zakładu Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Członek Komitetu Redakcyjnego "Dzieł wszystkich". Redaktor i wydawca (Wydawnictwo Cedro i Synowie).
 
1. Wykaz publikacji naukowych
1.      Wieczność niespójna. O obecności sacrum w poezji Arnolda Słuckiego. „Roczniki Humanistyczne” T. XXXIV (1986) z. 1, Literatura Polska, s. 65-136.
2.      Przypowieść, historia. O kierunkach lektury „Quidama”. „Studia Norwidiana” 7: 1989,
s. 83-103.
3.      Sesja w Jeleniej Górze. „Studia Norwidiana” 7: 1989, s. 151-154. [Recenzja książki „Dramat życia prawdę wyrabiający”. Materiały norwidowskiej sesji naukowej. Pod redakcją Mieczysław Inglota. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985]
4.      Grzech świata i grzech człowieka w poezji Arnolda Słuckiego. [W:] Literatura a wyobcowanie. Studia pod redakcją Jerzego Święcha. Lublin 1990. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Humanistycznego. Monografie. Tom 27,
s. 182-193.
5.      O „Legendzie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 9-10: 1991-1992, s. 95-111.
6.      Śp. Zbigniew Zaniewicki. „Studia Norwidiana” 9-10: 1991-1992, s. 291-299. [rys biograficzny, wspomnienie]
7.      Bibliografia interpretacji wierszy Norwida [współautorzy: Jacek Leociak, Marek Buś, Józef Fert]. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, Lublin 1995.
8.      „Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma”. „Quidam” wobec tradycji epickich. Preliminaria. „Roczniki Humanistyczne” T. XLVI (1998) z. 1, Literatura Polska,
s. 231-246. [Zeszyt specjalny: Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu].
9.      Cyprian Norwid, Quidam, w: Dzieła wszystkie, t. III (Poematy 1), Lublin 2009. [Krytyczne wydanie tekstu, s. 117-286; uwagi edytorskie, odmiany, objaśnienia,
s. 456-527]
10.  Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, Kielce 2010 [Opracowanie tekstu i komentarz;
z podobizną kolorową autografu]. Wyd. 1 i 2.
11.  Numa Łepkowski i historia nieznanej dedykacji Norwida. „Studia Norwidiana” 29:2011, s. 135-155.
12.  Internet w warsztacie norwidologa. „Studia Norwidiana” 29:2011, s. 288-291.
13.  norwidiana.blogspot.com – Salon badaczy, miłośników i oponentów twórczości Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 29:2011, s. 292-293
14.  „Fortepian Szopena”.  Poezja i historia. „Studia Norwidiana” 30:2012, s. 131-144.
15.  Akt zgonu Norwida – dokument nieznany. „Studia Norwidiana” 31:2013, s. 137-140.
16. Fortepian na bruku. Relacje z epoki. „Studia Norwidiana” 33:2015, s. 171-189.
17.  Fasces. Norwidowe intuicje czytania symbolu. „Studia Norwidiana” 34:20162. Prace redakcyjne i wydawnicze związane z Norwidem
Opracowanie indeksu nazwisk, indeksu utworów C. Norwida: „Studia Norwidiana” 7: 1989, 8: 1990, 9-10: 1991-1992, 11: 1993, 12-13: 1994-1995 oraz 14: 1996 [tu współautorem jest Jan Godfryd].
Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida [oprac. zbiorowe], Lublin 2001 [skład komputerowy, wydawca]
Włodzimierz Toruń [oprac.], Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida, Lublin - Rzym 2007 [skład komputerowy, wydawca]
Zbigniew Zaniewicki, Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida, Lublin - Rzym 2007 [skład komputerowy, wydawca]
Piotr Chlebowski, Bibliografia interpretacji dramatów Cypriana Norwida, Lublin 2011 [skład komputerowy, wydawca]
Łukasz Niewczas, Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida, Lublin 2011 [skład komputerowy, wydawca]

Realizacja wydawnicza programów kolejnych „Colloquia Norwidiana”

1 komentarz:

Domicela pisze...

Jestem pełna uznania dla pasji i 'mrówczej" pracy badawczej Adama Cedro

Prześlij komentarz