sobota, 9 listopada 2013

1863. Narodziny nowej Polski (konferencja)

PAN organizuje konferencję naukową w dniach 29-30.11. 2013 związaną tematycznie ze 150. rocznicą powstania styczniowego. Ale w nowych perspektywach. Oto zapowiedź programu:29 listopada 2013
godz. 10.00-10.20
OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie Gości
Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN
Dr hab. prof. nadzw. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN
Dr Monika Rudaś-Grodzka, Fundacja „Gender Center”
godz. 10.30 – 12.00
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. dr hab. Daniel Beauvois
Nieodparta moc zaślepienia: fantomowe powstanie styczniowe na Rusi
Dyskusja
Przerwa na kawę
godz. 12.15 - 14.45
SEKCJA 1:
Dr Adam Pomorski
Powstanie styczniowe początek nowoczesności
Prof. dr hab. Joanna Kurczewska
Inteligent: problematyczny obywatel i patriota (przyczynek do
rozumienia zmian)
Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
„Fakty” i „klechdy”. Bieguny narracji powstańczej
Dr Michał Łuczewski
1863 i mobilizacja nowoczesnych światopoglądów
Przerwa – 10 min.
Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Dwie Polski
Dr hab. prof. nadzw. Michał Kuziak
Norwid – Marks. Dwie nowoczesności
Dr Lena Magnone
Galicja – inna możliwość „nowej Polski”
Dyskusja
godz. 14.45 – 16.15 Przerwa na obiad
godz. 16.15 – 18.15
SEKCJA 2:
Prof. dr hab. Wiesław Caban
Syberyjskie losy uczestniczek powstania styczniowego
Dr Katarzyna Sierakowska
Powstanie styczniowe a procesy emancypacji kobiet
Kazimiera Szczuka
O Orzeszkowej, która na Sybir nie chciała
Dr Monika Rudaś-Grodzka
Prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Powstanie styczniowe w twórczości Marii Rodziewiczówny
Dyskusja
30 listopada 2013
Obrady w sekcjach
godz. 10.00 – 12.30
SEKCJA 1:
Dr hab. Jolanta Żyndul
Powstanie styczniowe – polski pakt emancypacyjny
Dr Alina Molisak
1863 w żydowskiej perspektywie Józefa Opatoszu
Przerwa – 5 min.
Dr Katarzyna Wrzesińska
Naród jako wspólnota pokoleń. Ku syntezie romantyzmu i pozytywizmu w myśli Narodowej Demokracji okresu zaborów
Dr hab. prof. nadz. Joanna Nowak
Od narodu historycznego do wspólnoty etnicznej. Przemiany w polskiej refleksji nad narodem po 1864 roku
Przerwa 5 min.
Dr Bogusław Grodzki
To nie jest kraj dla ludzi myślących inaczej – o niebezpiecznych skutkach ubocznych procesu konsolidacji wspólnoty narodowej na przykładzie „Omyłki” Bolesława Prusa
Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Filipowicz
Rosyjscy historycy w postyczniowej Warszawie. O profesorach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jak najdalej od stereotypu
Dr hab. prof. nadzw. Aleksander Smalianczuk
Zagadkowy „dyktator Litwy”, Konstanty Kalinowski
Dyskusja
Przerwa na kawę
12.30-12.45
Godz. 12.45-14.45
SEKCJA 2:
Prof. dr hab. Zdzisław Najder
1863 dla mojego pokolenia (AD 1930)
Dr Adam Ostolski
Tożsamość czy niepodległość: dylemat polskiej kultury politycznej w okresie popowstaniowym
Dr Sebastian Duda
Powstanie styczniowe i religia
Prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Regres języka polityki albo mesjanizm redivivus (przypadek Kornela Ujejskiego)
Dr Katarzyna Czeczot
Powstanie i szaleństwo
Dyskusja
godz. 14.45-16.15: Przerwa na obiad
Godz. 16.15-18.45
SEKCJA 3:
Dr Ewa Toniak
Namalować NIC. O Patrolu powstańczym Maksymiliana Gierymskiego
Agnieszka Wróbel
Od archeologii grobu do „nowej mitologii” – o powstaniu styczniowym i męskości w twórczości Tadeusza Konwickiego
Dr Iwona Kurz
Powstanie styczniowe, fotografia i nowoczesność
Anna Barcz
Podwójna obcość. Wokół narracji drzew o powstaniu styczniowym w Glorii Victis
Włodzimierz Ryabov
Znaczenie zesłańcόw polskich dla stworzenia obrazu Polski w mentalności mieszkańcόw Wiatki 1863 roku oraz Kirowa na Wiatce dzisiaj
Przerwa 10 min.
Zuzanna Janin
Podróż do lęku. Dyskusja na podstawie projekcji wideo THE END pierwszej części projektu, który powstał w czasie podróży artystyczno-solidarnościowej do Rosji, pokazująca zderzenie osobistej pamięci, historii Polski i rosyjskiej współczesności
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
18.45-19.00


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz