środa, 29 maja 2013

Profesor - co nieco o książce

Trochę informacji o albumie przygotowanym na okoliczność upublicznienia wdzięczności wobec Profesora Stefana Sawickiego. Skopiowałem ze swego bloga wydawniczego (http://twojezaproszenia.blogspot.com/)

PROFESOR. Stefan Sawicki. Portret przyjaźnią pisany. Wydawnictwo Cedro i Synowie, CCXIII. ISBN 978-83-63518-06-6 












Norwid zżymał się, że Polacy nie potrafią dziękować, a jeśli już to robią, to zawsze nie w czas. Z tej, częściowo podświadomej, inspiracji zrodził się w mej głowie pomysł, aby stworzyć książkę o moim Profesorze i Mistrzu, Stefanie Sawickim i wręczyć mu ją na uroczystym spotkaniu z rodziną, uczniami i przyjaciółmi. Taka myśl pojawiła się kilka lat temu, podczas uroczystości wręczenia profesorowi Stefanowi Sawickiemu, wybitnemu humaniście, teoretykowi i historykowi literatury, uczonemu całe życie związanym z KUL-em, wieloletniemu prorektorowi KUL, redaktorowi naczelnemu „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida - doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy 26 listopada 2009 roku znalazłem się w bielańskiej auli, odczułem w powietrzu atmosferę wyjątkowej życzliwości dla bohatera tamtej uroczystości, dziesiątki uśmiechniętych, znanych mi i nieznanych twarzy. Pomyślałem sobie, że może warto byłoby spróbować zapisać tamte emocje, poprosić świadków ceremonii o przelanie na papier ich myśli i odczuć, udokumentowanie powodów, dlaczego z taką radością, a często i wzruszeniem, uczestniczą w tym wydarzeniu. I taką książkę przekazać Profesorowi. 

W listopadzie 2012 roku, a więc zaledwie pół roku temu wysłałem pierwszy list do znajomych, przyjaciół, uczniów i współpracowników Profesora z prośbą o przyłączenie się do akcji tworzenia Jego zbiorowego portretu. Odzew przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Koniec końców udało się nam zebrać 100, tak 100! relacji. Niektóre teksty miały więcej autorów, osób zgromadziłem zatem 108. Książka poszła do druku w kwietniu i dwa tygodnie przed uroczystością była gotowa. 

Zebrane teksty złożyły się na dość duży album: 480 stron w formacie 19x25 cm: oprócz 16 arkuszy tekstu znalazło się wewnątrz 340 archiwalnych fotografii głównie Profesora, ale i wszystkich autorów (lub kompozycje mieszane). Indeks osobowy liczy ponad 700 pozycji. Praca nad redakcją i składem książki zajęła mi kilkaset godzin, odebrałem ok. 1500 maili i wysłałem tyleż, do tego ok. 100 listów tradycyjnych, część tekstów przepisywałem z rękopisów i maszynopisów. Tak więc wiosną nie próżnowałem. 

O okładce już pisałem, tytuł został wytłoczony ręcznie, z czcionek, na XIX-wiecznej prasie przez Jerzego Rudzkiego na szlachetnym kartonie. Książka jest szyta, blok wklejony w okładkę ze skrzydełkami. 

Korekty językowej i adjustacji podjęła się Anna Kozłowska. Zawsze miałem sentyment do tych nieroztropnych niewiast z Ewangelii, które paliły lampy całą noc: bez wyrachowania. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tą ogromną pracę. 

Od początku nalegałem, by każdy z Autorów przesyłał mi własne zdjęcie i krótką notkę bio-zatrudnieniową. To był dobry pomysł - jak się później okazało - dzięki temu książka nabrała specyficznego (albumowego) charakteru i szczególnej wielobohaterowości. Tzn. jest przede wszystkim o Profesorze Sawickim, ale i o wszystkich autorach tekstów. Zdjęciom nie żałowałem miejsca, wiele z nich jest całostronicowych. 

Z życzliwym zrozumieniem spotkała się też propozycja wspólnego sfinansowania wydawnictwa. Tak więc w stopce mogłem napisać „wydana staraniem i nakładem rodziny, przyjaciół, współpracowników, uczniów i znajomych w nakładzie 111 egzemplarzy i ofiarowana Profesorowi 11 maja 2013 roku w Lublinie”. 

Trudno recenzować własną pracę, ale mam wrażenie, że książka dokumentuje kilka pokoleń polskiej humanistyki, nie tylko kulowskiej. Nie jest księgą typu naukowego: zamiast referatów zebrane tu są relacje o człowieku, który w wielu ludzkich biografiach odcisnął swój ślad. 

Cóż jeszcze dodać: to jedna z najważniejszych w moim życiu książek, powstała z potrzeby serca. Wręczyliśmy ją Profesorowi Sawickiemu na uroczystości „Upublicznienia wdzięczności” (Norwid) w Lublinie, w obecności ok. 150 osób, większości Autorów, zaproszonych gości, rodziny. Mnóstwo serdeczności, radości, wzruszeń. Warto było. 



W związku z dużym zainteresowaniem przewiduję rychły dodruk. 


Wykaz autorów (w porządku występowania w książce): 

Krystyna Nowakowska, Anna i Mariusz Wiszniowscy, Teresa Krzyk-Libucha, Lucjan Powałka, Jerzy Kiełczewski, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żmigrodzki, Marek Buś, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Andrzej Stoff, Joanna Bielska-Krawczyk, Dariusz Pniewski, Teresa Kostkiewiczowa, Jadwiga Puzynina, s. Barbara Rut Wosiek FSK, Zdzisław Łapiński, Wiesław Rzońca, Tomasz Chachulski, Jerzy Kaczorowski, s. Wiesława Tomaszewska CR, Krzysztof Dybciak, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska , Wojciech Kudyba, Jan Zieliński, abp Alfons Nossol, s. Zofia J. Zdybicka, Jerzy Kłoczowski, ks. Andrzej Szostek MIC, ks. Tadeusz Zasępa, ks. Andrzej Bronk SVD, Andrzej Jaroszyński, Stanisław Majdański, Norbert Wojciechowski, Jerzy Święch, Jerzy Starnawski, ks. Leon Pietroń, Stefan Nieznanowski, Krystyna Stawecka, Danuta Nagórna, Tadeusz Kłak, Józef Postek, Lucyna Żbikowska, Piotr Żbikowski, Wiesława Sanecka-Tombacher, Jerzy Tombacher, Krystyna Krasińska, Edward Krasiński, Irena Suchta, Anna Opacka, Stanisław Jan Rostworowski, Anna Maria Wolińska, Zofia Topolnicka-Burska, Zbigniew Lisowski, Helena Szczepanik, Alicja Rebeta, Teresa Beldzik, Janina Zondek, Krystyna Platowska-Chruszczewska, Adam Chruszczewski, Leszek Mądzik, Roman Doktór, Andrzej Kowalski, Mieczysław Abramowicz, Anna Klimalanka-Leroux, Roma Świderska-Szymańska, Józef F. Fert (Jacek), Edward i Bożena Fiałowie, Anna Stefańczyk, Ewa Dziatkiewicz-Natoniewska, Józef Japola, Wiktor Kapłan, Jacek Dąbała, Zdzisław Kudelski, Krzysztof Sawicki, Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Andrzej Karcz, Maria Gorlińska, Marzenna i Adam Fitasowie, Andrzej Sulikowski, Artur Sobiech, Barbara Wilczewska, Jan Musiał, Ks. Antoni Dunajski, Michał Józef Kawecki, Elżbieta Feliksiak, Krzysztof Trybuś, Zofia Dambek, Elżbieta Lijewska, Sławomir Rzepczyński, Marek Stanisz, Edyta i Piotr Chlebowscy, Łukasz Niewczas, Agata Brajerska-Mazur, Zdzisław Jaskuła, Piotr Żak, Ryszard Zajączkowski, Dariusz Skórczewski, Ireneusz Piekarski, Dariusz Kulesza, Agnieszka Bielak, Władysław Farafonow, Katarzyna i Adam Cedrowie 



Serdecznie im wszystkim dziękuję!

1 komentarz:

Prześlij komentarz