poniedziałek, 11 czerwca 2018

Norwid w "Przeglądzie Humanistycznym"


W najnowszym "Przeglądzie Humanistycznym" obszerny blok związanych z Norwidem tekstów, pokłosie ubiegłorocznej konferencji na UW "Powroty zza grobów".
Redaktor naukowy: Eliza Kącka, Łukasz Książyk
Temat wydania: O Norwidzie i poetyckich przełomach XIX i XX wiekuSPIS TREŚCI
Eliza Kącka, Łukasz Książyk – Poetyckie powroty zza grobu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arent van Nieukerken – Powrót poezji mistycznej na przełomie XIX i XX wieku . . . . . . . . .
Andrzej Fabianowski – Jak Norwid projektował swój powrót zza grobu . . . . . . . . . . . . . .
Mateusz Grabowski – Norwid (ponownie) odkryty. O postawie autora Rzeczy o wolności
słowa wobec nowoczesności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adam Cedro – Do dziś odszukane. O ostatnio odkrytych norwidianach . . . . . . . . . . . . . . 
Eliza Kącka – Pierwiastek norwidyczny, czyli Norwid Irzykowskiego . . . . . . . . . . . . . . . .
Christian Zehnder – Inny aktywizm w Historii i czynie Tadeusza Gajcego, czyli powrót
Norwida na marginesach „Sztuki i Narodu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wiesław Rzońca – Zenon Przesmycki wśród młodopolskich „wskrzesicieli” Norwida . . . . . .
Karol Samsel – Persona liryczna w wierszach Cypriana Norwida i Emily Dickinson . . . . . . .
Lena Magnone – Czy Emily Dickinson pisała wiersze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dawid Maria Osiński – Jej Miriam. Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej refleksja nad
koncepcją sztuki i kultury Zenona Przesmyckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Małgorzata Ślarzyńska – Foscolo w „Kłosach” w 1872 roku: polski epizod pośmiertnej
wędrówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kinga Borzęcka – Cyprian Norwid a Ugo Foscolo. Próba zbliżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Opiela-Mrozik – Nieustające powroty. O literackim i artystycznym odkrywaniu
Mallarmégo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Kowalska – Xavier Forneret odczytany przez surrealistów i czytany Norwidem .
Tomasz Wójcik – Lektury Andrzeja Pleśniewicza (Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Valery
Larbaud). Wobec nowoczesności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DYSKUSJE I POLEMIKI
Dawid Maria Osiński – Nie tylko salon... – czyli o wspólnotowych formach życia literackiego
na przestrzeni wieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECENZJE I PRZEGLĄDY
Helena Markowska – Klasycyzm, romantyzm i to, co pomiędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Weronika Kostecka – Groza skarnawalizowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brak komentarzy:

Prześlij komentarz