poniedziałek, 19 lutego 2018

Jubileusz 90. urodzin prof. Jadwigi PuzyninyZa stroną Fundacji Języka Polskiego:
(https://www.facebook.com/FundacjaJezykaPolskiego/photos/pcb.2261626443851297/2261625447184730/?type=3&theater)

"W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie świętowaliśmy jubileusz 90. urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny, wybitnej językoznawczyni i badaczki literatury, w tym zwłaszcza poezji Cypriana Kamila Norwida. Pani Profesor jest inicjatorką i główną reprezentantką lingwistyki aksjologicznej – badań nad językiem wartości. Obecnie kieruje Zespołem Etyki Słowa RJP PAN.
Sam jubileusz był dla naszego środowiska pięknym, doniosłym wydarzeniem. W imieniu władz Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie otworzył prorektor prof. Andrzej Tarlecki, w imieniu Wydziału Polonistyki – dziekan prof. Zbigniew Greń. Laudację wygłosił prof. Jerzy Bartmiński z UMCS. Jubilatka otrzymała szereg listów gratulacyjnych oraz okolicznościową publikację.
Częścią uroczystości była dyskusja panelowa pt. „Komunikacja międzyludzka w polskiej współczesności” z udziałem profesorów: Jerzego Bralczyka, Anny Cegieły, Stanisława Gajdy, Heleny Synowiec oraz Tadeusza Zgółki. Dyskusję poprowadziła prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.
Nasza Fundacja była współorganizatorem jubileuszu, wspólnie z Instytutem Języka Polskiego UW i Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był to dla nas wielki zaszczyt.
Fot. Marcin Będkowski, wielkie dzięki."

Pod linkiem jest obszerna galeria zdjęć, zachęcam do obejrzenia.

Natomiast w sobotę, 3.02, w Domu Spotkań z Historią miało miejsce bardziej kameralne spotkanie z ludźmi, którzy przewinęli się przez stworzoną przez Panią Profesor Pracownię Słownika Języka Cypriana Norwida UW. Norwida recytowała pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, a wnuk Jubilatki częstował nasze uszy Bachem. I tutaj wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa publikacja.
Kilka zdjęć niezastąpionego Marcina Będkowskiego z tej uroczystości:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz