poniedziałek, 19 lutego 2018

Cyprian Norwid, Epos-nasza

Z okazji jubileuszu prof. Puzyniny została przygotowana okolicznościowa bibliofilska publikacja. Pomysłodawcą był Tomasz Korpysz, rzecz obmyślił i opracował Adam Cedro. Pani Profesor ofiarowaliśmy tomik z tekstem opracowanym na podstawie pierwodruku, dodatkiem krytycznym, ozdobiony ilustracjami Gustave'a Dorégo z wydania z 1963 roku. Nakład 99 egzemplarzy, sygnowanych przez wydawców.


Rzecz można znaleźć na stronie Pewnego Wydawnictwa:
www.pewne.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz