poniedziałek, 26 czerwca 2017

Ku umiędzynarodowieniu norwidologii - jest grant!

Miło mi donieść, że norwidologia została wzmocniona nowym grantem:

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w serii "Polish Studies - Transdisciplinary Perspectives" (wydawnictwo Peter Lang) monografii pt. "Norwidianum. Studia o Norwidzie" pod redakcją Edyty Chlebowskiej i Agaty Brajerskiej-Mazur (t. 1-4); W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – edycja I/2016, moduł Uniwersalia 2.1: grant numer:11 21H; 16 0036 84, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Wydział Nauk Humanistycznych w kooperacji z UMCS/ILS oraz Coventry University.

Uzyskały go Edyta Chlebowska i Agata Brajerska-Mazur. Grant przekracza kwotę 700 tys. złotych i ma służyć popularyzacji w wersji angielskojęzycznej ważnych tekstów polskiej norwidologii (4 tomy).

Ogromne gratulacje, Edyto i Agato!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz