poniedziałek, 27 lutego 2017

1% na Fundację Norwidowską


"Pośpieszam prosić Waszej Książęcej Mości, aby raczyła łaskawie pomnić, iż ja jestem może prawie jedynym z przedstawionych Księciu przez Ojca Jego, który przez kilkadziesiąt lat niedoli razem spędzonej wielokrotnie może o coś prosił książąt dla innych, ale nigdy dla siebie.
To pisarz polski przyszedł prosić księcia Czartoryskiego o nieco kredytu, ale nie JA [o jałmużnę].
Zostaję z głębokim poważaniem Waszej Książęcej Mości uniżonym sługą.
Cyprian Kamil Norwid
Maltański Kawaler."
(do Władysława Czartoryskiego, 1887)

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć, iż istnieje możliwość przekazania 1% z rozliczenia rocznego na Fundację Norwidowską, która ma status organizacji pożytku publicznego.

Nr KRS 0000129753Fundacja Norwidowska powstała w roku 1992 w Lublinie.

Jej celem jest inicjowanie oraz popieranie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, zmierzającej do lepszego poznania i upowszechniania twórczości Cypriana Norwida.
Obecnie głównym zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dla przygotowywanego przez zespół norwidologów wydania „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida.
Fundacja udziela stypendiów osobom piszącym o Norwidzie, wspomaga wydawnictwa dotyczące Norwida, organizuje i wspiera sympozja poświęcone Norwidowi, współfinansuje pismo „Studia Norwidiana”, propaguje twórczość Norwida za granicą, przyznaje medale „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”, opiekuje się szkołami noszącymi imię C. Norwida.

Pełna informacja na stronie Fundacji:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz