piątek, 27 kwietnia 2018

"Tyś osobą" - Konferencja w Toruniu


Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu UMK w Toruniu
zaprasza
do udziału w ogólnopolskim sympozjum „Tyś osobą:” – Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida.
Proponujemy skupienie badawczej refleksji wokół tematów:
- Norwidowskie rozumienie osoby.
- Osoba wobec wspólnoty (wspólnot) – problemy tożsamości, indywidualizmu, odrzucenia, samotności.
- Osoby z biograficznego kręgu pisarza: krewni, przyjaciele, znajomi; korespondenci, czytelnicy, krytycy; apologeci i polemiści…
- Zacni współcześni i ich literackie kreacje; realne pierwowzory Norwidowskich bohaterów.
- Inspirujący poprzednicy i ich artystyczne wizerunki.
- Graniczne punkty biografii w życiu i pisarstwie Norwida: narodziny, sieroctwo, miłość, małżeństwo, śmierć.
- Dwa bieguny literackich portretów: słynni i głośni; bezimienni i epizodyczni.
Lista tematów zogniskowanych wokół tytułowego zagadnienia nie jest propozycją zamkniętą. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2018 roku. Konferencja odbędzie się w Toruniu 27 i 28 września 2018. Przewidujemy niewielką opłatę konferencyjną (około 150 zł) oraz publikację tekstów w roczniku „Studia Norwidiana”. Miejscem spotkania będzie Collegium Maius – siedziba Wydziału Filologicznego UMK (87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3). Zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy nadsyłać na adresy: grahas@umk.pl lub: agnieszkagorska1987@interia.pl ; można też - tradycyjną pocztą – na podany wyżej adres Wydziału Filologicznego.
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz