środa, 4 maja 2016

O Królu-Duchu w Białymstoku

I kolejna ogólnopolska konferencja, tym razem w Białymstoku. 6-7 maja. Z wątkami Norwidowymi:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Zarząd Główny
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 170. Rocznicę Wydania I Rapsodu (1847–2017)
KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO
tekst – dzieje literatury – interpretacje – konteksty komparatystyczne


6 MAJA ( PIĄTEK ) ——————————
Godz . 7.00 – 8.30 – śniadanie w hotelu
I. UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI
Król-Duch Juliusza Słowackiego
tekst – dzieje lektury – interpretacje – konteksty komparatystyczne
Miejsce obrad :
Sala Konferencyjna, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16: VI piętro
Godz . 9.00
– Powitanie Gości: prof. Jarosław Ławski
– Idea Konferencji: prof. Michał Kuziak
– Uroczyste otwarcie
– Komunikaty organizatorów
II. OBRADY PLENARNE
Godz . 9.20 – 10.40
Prowadzenie: Prof. senior Halina Krukowska (UwB, Białystok)
1. Dr hab. Leszek Zwierzyński, prof. UŚ (UŚ, Katowice)
„Ja-świat”. Podmiotowe doświadczenie rzeczywistości w Królu-Duchu
2. Prof. Andrea de Carlo (Uniwersytet w Neapolu, Włochy)
Wędrówka po zaświatach.
Motywy z Boskiej komedii w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
3. Prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK, Toruń)
Wizja świata słowiańskiego w Królu-Duchu
4. Dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG (UG , Gdańsk)
Król-Duch jako figura dualizmu teologicznego Słowian
Dyskusja : 10.40 – 11.00
Przerwa na kawę: 11.00 – 11.20
III. OBRADY PLENARNE
Godz . 11.20 – 13.30
Prowadzenie: prof. Zbigniew Przychodniak (UAM, Poznań)
1. Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW (UW , Warszawa)
Król-Duch – historie afektywne
2. Dr Lucyna Nawarecka (UŚ, Katowice)
Wola mocy. Jeszcze o Królu-Duchu i nadczłowieku
3. Prof. sen. Halina Krukowska (UwB, Białystok)
Środki bezsłownej ekspresji w Królu-Duchu
4. Prof. Jan Ciechowicz (UG , Gdańsk)
Na początku było słowo. Król Duch w wersji Teatru Rapsodycznego (1941, 1957)
5. Dr hab. Magdalena Siwiec (UJ, Kraków)
„Ja” Króla-Ducha – scalanie i rozpraszanie
Dyskusja : 13.00 – 13.30
IV. OBIAD
Godz . 14.00 – 15.00
Centrum „Astoria”, ul. H. Sienkiewicza 4
OBRADY w Zespołac h
Godz . 15.00 – 19.00
• ZESPÓŁ I: METAMORFOZY RECEPCYJNE
Część I
Godz . 15.00 – 16.50
Prowadzenie: Dr hab. Magdalena Siwiec (UJ, Kraków)
1. Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS , Lublin)
Bolesław Śmiały Słowackiego, Micińskiego i Wyspiańskiego
2. Dr Anna Janicka (UwB, Białystok)
Młodzi pozytywiści warszawscy czytają Króla-Ducha („Przegląd Tygodniowy”)
3. Dr Krzysztof Marcinkowski (WSS -E, Gdańsk)
„Jak Sfinks na środku pustyni”. Adam Asnyk czyta Króla-Ducha
Dyskusja : 16.20 – 16.50
Przerwa na kaw ę: 16.50 – 17.10
Część II
Godz . 17.10 – 19.00
Prowadzenie: Dr hab. Marek Troszyński (IBL PAN, Warszawa)
1. Prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok)
Król-Duch jako model kultury
2. Mgr Milena Chilińska (Wydział „Artes Liberales” UW , Warszawa)
Król-Duch Juliusza Słowackiego w pastelach Tymona Niesiołowskiego
3. Dr Karol Samsel (UW , Warszawa)
Jak Cyprian Norwid zrozumiał Króla-Ducha?
Dyskusja : 18.30 – 19.00
Godz . 19.30 – Uroczysta kolacja

ZESPÓŁ II: SYMBOL, MOTYW, IDEA
Część I
Godz . 15.00–16.50
Prowadzenie: Prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK, Toruń)
1. Dr Maria Makaruk (UW , Warszawa)
Król-Duch teatralny
2. Dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN (IBL PAN , Warszawa)
Krwawe zaślubiny Króla-Ducha z Wandą
3. Dr Marcin Bajko (UwB, Białystok)
Okrucieństwo w Królu-Duchu Słowackiego
4. Anna Stańczak (UW , Warszawa)
„Północna” natura w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
jako uosobienie tragizmu i „duchowej” walki
Dyskusja : 16.20 – 16.50
Przerwa na kaw ę: 16.50 – 17.10
Część II
Godz . 17.10 – 19.00
Prowadzenie: Prof. dr hab. Jan Ciechowicz (UG , Gdańsk)
1. Mgr Bartłomiej Łuczak (UMK, Toruń)
Motyw liry i jego konteksty w I Rapsodzie Króla-Ducha
2. Mgr Bartłomiej Nawrocki (UW , Warszawa)
Parafraza, kontynuacja czy polemika? Mickiewicz w Królu-Duchu
3. Dr Iwona Rusek (Warszawa)
Motyw odrodzenia w Lilli Wenedzie i Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
4. Prof. Marek Piechota (UŚ, Katowice)
Introdukcje ostateczne i zaniechane Króla-Ducha po latach (w świetle koncepcji
Marka Troszyńskiego czytania późnych dzieł Słowackiego jako hipertekstu)
Dyskusja : 18.30 – 19.00
Godz . 19.30 – Uroczysta kolacja
• ZESPÓŁ III: INTERPRETACJE
Część I:
Godz . 15.00 – 16.50
Prowadzenie: Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP (AP, Słupsk)
1. Dr Włodzimierz Toruń (KUL , Lublin)
Jak się to pismo wykłada? Z problemów lektury Króla-Ducha
2. Mgr Danuta Niebrzydowska (UwB, Białystok)
Motyw upadku w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
3. Mgr Kamil K. Pilichiewicz (UwB, Białystok)
Samotność Ducha
4. Dr Małgorzata Burzka-Janik (TL im. AM, Tarnowskie Góry)
Zagadnienia zła u Słowackiego Anny Dziembowskiej.
Przyczynek do eksplikacji okrucieństwa w Królu-Duchu
Dyskusja : 16.20 – 16.50
Przerwa na kaw ę: 16.50 – 17.10
Część II
Godz . 17.10 – 19.00
Prowadzenie: Dr Włodzimierz Toruń (KUL , Lublin)
1. Mgr Patrycja Oleś ( UJ, Kraków)
„Możność nie” Króla-Ducha – w poszukiwaniu doskonałości poetyckiego wyrazu
2. Mgr Dominika Gruntkowska (US z, Szczecin)
Król-Duch i świat duchów. Próba odczytania utworu w kontekście spirytyzmu
3. Mgr Anna Rozpara (UW , Warszawa)
Święte gody Króla-Ducha
Dyskusja : 18.30 – 19.00
Godz . 19.30 – Uroczysta kolacja

7 MAJA ( SOBOTA ) —————————
Godz . 7.00 – 9.00 – śniadanie w hotelu
I. PANEL
Godz . 9.00 – 11.00
Nowe idee w badaniach nad romant yzmem i wiekiem XIX
Miejsce obrad:
Sala konferencyjna, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 16: VI pięto
Prowadzenie:
prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok)
Uczestnicy:
prof. Jacek Brzozowski, prof. Andrea de Carlo, prof. Michał Kuziak,
prof. Zbigniew Przychodniak i inni uczestnicy konferencji
Przerwa na kaw ę: 11.00 – 11.20
II. OBRADY PLENARNE
Godz . 11.20 – 18.00
Część I
Godz . 11.20 – 14.00
Prowadzenie: Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN (IBL PAN , Warszawa)
1. Prof. Jacek Brzozowski (UŁ , Łódź)
Dwie notatki na marginesie Króla-Ducha – o tekście i o poemacie
2. Prof. Arent van Nieukerken (Uniwersytet w Amsterdamie)
Król-Duch a zachodnioeuropejskie koncepcje psychologizmu mistycznego
3. Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP (AP, Słupsk)
Kto się inkarnuje i dlaczego? Orientalna lektura Króla-Ducha
4. Dr Renata Gadamska-Serafin (UJ, Kraków)
„Pamięć serca”. Norwidowska lektura Króla-Ducha a kwestia Armenii
5. Prof. Zbigniew Przychodniak (UAM, Poznań)
Wielkopolskie tropy Króla-Ducha. O publikacji autografów Słowackiego
w poznańskiej „Warcie” (w latach 1878 -1884)
Dyskusja : 13.00 – 14.00
Część II
Godz . 15.00 – 18.00
Prowadzenie: Prof. Jacek Brzozowski (UŁ , Łódź)
1. Prof. Sławomir Rzepczyński, prof. AP (AP, Słupsk)
„Najciemniejszy poemat”. Norwidowska lektura Króla-Ducha
2. Dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL (KUL , Lublin)
Ikoniczność Króla-Ducha. Część pierwsza – barwy
3. Dr Bożena Adamkowicz-Iglińska (UW M, Olsztyn)
„Perły jaśminy i maki korale”. Symbolika kwiatów
w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
4. Dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UW M (UW M, Olsztyn)
Słowacki „świerszczem głośny”.
Muzykujące owady w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego
5. Dr Paweł Kuciński (UKSW , Warszawa)
Kto to jest geniusz? Historie Słowackiego i Mickiewicza w kontekście sporu o
wieszczów na przykładzie publicystki Zygmunta Wasilewskiego z lat 1914–1926
Dyskusja
ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
Godz . 18.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz