wtorek, 9 lutego 2016

"Mazowiecka Ojczyzna Cypriana Norwida"

Spotkanie poświęcone mazowieckiej ojczyźnie Cypriana Norwida miało miejsce w gmachu Gimnazjum nr 5 im. Zofii Nałkowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 21 stycznia 2016 roku. Studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentki wołomińskiej szkoły, Agnieszka Milewska i Anna Woźniewicz wraz z towarzyszącymi im naukowcami z tejże Uczelni: prof. Wiesławem Rzońcą i dr. Karolem Samselem spotkali się ze zgromadzonymi na sali galowej uczniami gimnazjum i liceum. Organizatorką przedsięwzięcia Mazowiecka ojczyzna Cypriana Norwida była Wanda Bąk, nauczycielka języka polskiego w wołomińskiej szkole. Całości patronował zaś dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Krzysztof Milczarek. Honorową reprezentantką władz miasta była Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Halina Bonecka.
Afisz spotkania

Doktor Karol Samsel


Na temat Mazowsza Norwida mówi Agnieszka Milewska

Prace uczniów

Profesor Wiesław Rzońca

Przemawia Krzysztof Milczarek, Dyrektor I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie

Przemawia Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego, Halina Bonecka, przy niej prof. Wiesław Rzońca

Uczniowie szkoły prezentują mapę małej ojczyzny Norwida

Z uczniami Gimnazjum nr 5 im. Z. Nałkowskiej w Wołominie - od lewej prof. Wiesław Rzońca,dr Karol Samsel, Agnieszka Milewska, Anna Woźniewicz

Finał spotkania
Dziękuję za relację:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz