niedziela, 28 lipca 2013

Quidam, świątynia Antonina i Faustyny


"– Cywilizacja, według wszelkiego podobieństwa, do dziś jeszcze podobna jest do tego kościoła, który za Kapitolem tyle razy przy księżyca świetle oglądałeś – do tego kościoła, co w kwadracie kolumn świątyni starożytnej jako gołąb w rozłamanej klatce przestawa, tak iż, mszy świętej idąc słuchać, przechodzi się owdzie przez Jowiszowy przysionek." ( z dedykacji do Z.K.)
W objaśnieniach w "Dziełach wszystkich" napisałem: "Chodzi o znajdujący się na Forum Romanum kościół św. Wawrzyńca (San Lorenzo in Miranda), w XV w. wbudowany w antyczną świątynię Antonina i Faustyny; charakte­rys­tyczny wygląd tego kościoła, wpisanego w czworokąt antycznych kolumn, wyklucza sugestię Gomulickiego (GomWyb2,3 416), iż chodzi Norwidowi o świą­tynię Santa Maria di Capitolio (Aracoeli), zlokalizowaną na płn. wznie­sieniu Wzgórza Kapitolińskiego".
W czasie pamiętnej sesji poświęconej Quidamowi zrobiliśmy sobie przed tym budynkiem zdjęcie

Dziś dołączam kilka ciekawych ilustracji dotyczących tego obiektu.


G.B. Piranesi, San Lorenzo in Miranda de' Speciali, 1761.


Proszę zwrócić uwagę na otaczającą budynek zabudowę, dziś nieobecną i na poziom otaczającego budynek gruntu, dziś obniżony o kilka metrów.

Temple of Antonius and Faustina, Rome, Italy. Rome - Temple of Antonius and Faustina. Brooklyn Museum Archives, Goodyear Archival Collection (S03_06_01_023 image 2805).


Classical architecture steel engraving, Corinthian order, Temple of Antoninus and Faustina, Rome, Italy. This is a very detailed and beautiful plate for anyone interested in architecture and/or history. See full plate on image 2. 
Source: Canon of the five orders of architecture (in Spanish) by Vignola, published by Garnier in Paris, France, circa 1920. The original book by Vignola was first published in 1562.


A lithograph of an architectural drawing of the Temple of Antoninus and Faustina by Andrea Palladio, Corinthian columns. Plate 251. This architectural plate was published in Paris in 1842 in a French edition of the complete works of Palladio, including The Four Books of Architecture, See the full Bibliographic reference of the source of this plate below.
Całość dzieła Palladio można obejrzeć tu:


http://www.google.com/imgres?start=145&um=1&sa=N&hl=en&biw=2048&bih=953&tbm=isch&tbnid=Wr_7pPrpWgQA9M:&imgrefurl=http://www.studyblue.com/notes/note/n/lect-22-the-antonines/deck/821723&docid=JE-mFOYg0Ky11M&imgurl=http://test.classconnection.s3.amazonaws.com/365/flashcards/184365/png/faust.png&w=1502&h=1111&ei=Vvz0UZ-FIoLSOdyqgbAL&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s:100,i:241&iact=rc&page=4&tbnh=193&tbnw=261&ndsp=51&tx=126&ty=912 komentarze:

Łukasz Gołąb pisze...

Czy mógłbym dowiedzieć się skąd pochodzi przywołany we wstępie fragment dedykacji? Czy fragment ów był gdzieś ogłoszony drukiem? Mógłbym prosić o ew. namiar? Może chociaż rok, w którym Norwid napisał wskazaną dedykację...

Adam Cedro pisze...

To otwierająca poemat "Quidam" dedykacja do Z.K. (Zygmunta Krasińskiego] w formie listu. Podpisana rokiem 1857.

Prześlij komentarz